ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสกลนคร > อำเภอเมืองสกลนคร


อำเภอเมืองสกลนคร

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสกลนคร
ตำบลธาตุเชิงชุม
ตำบลขมิ้น
ตำบลงิ้วด่อน
ตำบลโนนหอม
ตำบลนาตงวัฒนา
ตำบลเชียงเครือ
ตำบลท่าแร่
ตำบลบ้านโพน
ตำบลม่วงลาย
ตำบลกกปลาซิว
ตำบลดงชน
ตำบลห้วยยาง
ตำบลพังขว้าง
ตำบลนาแก้ว
ตำบลดงมะไฟ
ตำบลธาตุนาเวง
ตำบลเหล่าปอแดง
ตำบลหนองลาด
ตำบลบ้านแป้น
ตำบลฮางโฮง
ตำบลโคกก่อง
ตำบลนาตงวัฒนา
ตำบลนาแก้ว
ตำบลบ้านโพน
ตำบลเหล่าโพนค้อ
ตำบลตองโขบ
ตำบลเต่างอย

สถานีตำรวจในตำบลเมืองสกลนคร
สภ.ดงมะไฟ ที่อยู่: ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4270-1678 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4298-1231
สภ.ตาดโตน ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ 0-4271-3475 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4271-3475
สภ.เมืองสกลนคร ที่อยู่: 75 ถ.ใจผาสุข ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4271-1506 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4271-6409
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองสกลนคร
โรงพยาบาลรักษ์สกล ที่อยู่ 1446/47 รอบเมือง ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042 -712588 แฟกซ์ 042-712584
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสกลนคร
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2400 คน
เทศบาลตำบลเชียงเครือ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 86 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 17342 คน
เทศบาลตำบลดงมะไฟ เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6213 คน
เทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8059 คน
เทศบาลตำบลฮางโฮง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7792 คน
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5896 คน
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6350 คน
เทศบาลตำบลหนองลาด เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 55 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5594 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองสกลนคร
อบต.ขมิ้น เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 80 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4898 คน หญิง 4798 คน รวมประชาชน 9696 คน
อบต.โนนหอม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 42 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3429 คน หญิง 3711 คน รวมประชาชน 7140 คน
อบต.พังขว้าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 103 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5375 คน หญิง 5527 คน รวมประชาชน 10902 คน
อบต.ห้วยยาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 148 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5396 คน หญิง 5280 คน รวมประชาชน 10676 คน
อบต.ท่าแร่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1035 คน หญิง 1032 คน รวมประชาชน 2067 คน
อบต.ม่วงลาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2248 คน หญิง 2191 คน รวมประชาชน 4439 คน
อบต.ดงชน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1785 คน หญิง 1976 คน รวมประชาชน 3761 คน
อบต.ดงมะไฟ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3866 คน หญิง 3767 คน รวมประชาชน 7633 คน
อบต.โคกก่อง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1923 คน หญิง 1933 คน รวมประชาชน 3856 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองสกลนคร
ธนาคาร ธกส.
(สกลนคร
)
ที่อยู่: 1755/3 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1378, 0-4271-6823, 0-4271-2056 โทรสาร 0-4271-3863
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1575/7 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3790-1, 0-4271-3001-2 โทรสาร 0-4271-3792
ธนาคารกรุงศรี
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
)
ที่อยู่: เลขที่ 680 สถาบันราชภัฏสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-42714303 0-42716887 โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส สกลนคร
)
ที่อยู่: 243 สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส สกลนคร ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี สกลนคร
)
ที่อยู่: 1594/16 ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1324/20 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1501, 0-4271-1706, 0-4271-1410, 0-4273-2603 โทรสาร 0-4271-1142
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1395 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1190, 0-4273-0557, 0-4273-0919 โทรสาร 0-4271-1701
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(สกลนคร
)
ที่อยู่: 389 ถ. สี่แยกคูเมือง -ไอทียู ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4273-3600-5 โทรสาร 0-4271-4654
ธนาคารออมสิน
(สกลนคร
)
ที่อยู่: 1707 ถ.ใจผาสุข ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4273-0463 โทรสาร 0-4271-1009
ธนาคารกสิกร
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1714/2 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-7473-3581-2 โทรสาร 0-7471-1712
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1773/63 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4273-3004 โทรสาร 0-4273-3005
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส สกลนคร
)
ที่อยู่: 243 สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส สกลนคร ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี สกลนคร
)
ที่อยู่: 1594/16 ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1324/20 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1501, 0-4271-1706, 0-4271-1410, 0-4273-2603 โทรสาร 0-4271-1142
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส สกลนคร
)
ที่อยู่: 243 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาสกลนคร ชั้น 1 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1353/4 ถ.สุขเกษม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4273-2786 โทรสาร 0-4271-2528
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1844/4 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450 โทรสาร 0-4271-6451
ธนาคารธนชาติ
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1773/39 - 40 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสกลนคร 2
)
ที่อยู่: 1289 ถ.สุขเกษม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-7152-3 โทรสาร 0-4271-7154
ธนาคารยูโอบี
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1551/9-10 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองสกลนคร ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองสกลนคร

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองสกลนคร รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองสกลนคร
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสกลนคร เที่ยวอำเภอเมืองสกลนคร
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสกลนคร
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองสกลนคร เที่ยวอำเภอเมืองสกลนคร
 

แผนที่อำเภอเมืองสกลนคร
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองสกลนคร ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองสกลนคร โรงเรียนเมืองสกลนคร ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองสกลนคร เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองสกลนคร

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองสกลนคร
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลขมิ้น ตำบลงิ้วด่อน ตำบลโนนหอม ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลเชียงเครือ ตำบลท่าแร่ ตำบลบ้านโพน ตำบลม่วงลาย ตำบลกกปลาซิว ตำบลดงชน ตำบลห้วยยาง ตำบลพังขว้าง ตำบลนาแก้ว ตำบลดงมะไฟ ตำบลธาตุนาเวง ตำบลเหล่าปอแดง ตำบลหนองลาด ตำบลบ้านแป้น ตำบลฮางโฮง ตำบลโคกก่อง ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลนาแก้ว ตำบลบ้านโพน ตำบลเหล่าโพนค้อ ตำบลตองโขบ ตำบลเต่างอย

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck