ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสกลนคร > อำเภอสว่างแดนดิน


อำเภอสว่างแดนดิน

ตำบลต่างๆในอำเภอสว่างแดนดิน
ตำบลสว่างแดนดิน
ตำบลบ้านเหล่า
ตำบลคำสะอาด
ตำบลบ้านต้าย
ตำบลเจริญศิลป์
ตำบลบงเหนือ
ตำบลโพนสูง
ตำบลโคกสี
ตำบลทุ่งแก
ตำบลหนองหลวง
ตำบลบงใต้
ตำบลค้อใต้
ตำบลพันนา
ตำบลแวง
ตำบลทรายมูล
ตำบลตาลโกน
ตำบลตาลเนิ้ง
ตำบลโคกศิลา
ตำบลหนองแปน
ตำบลธาตุทอง
ตำบลบ้านถ่อน

สถานีตำรวจในตำบลสว่างแดนดิน
สภ.โคกสี ที่อยู่: ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 เบอร์โทรศัพท์ 0-4277-6057 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4277-6057
สภ.แวง ที่อยู่: ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 เบอร์โทรศัพท์ 0-4272-9123 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4272-9123
สภ.สว่างแดนดิน ที่อยู่: ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 เบอร์โทรศัพท์ 0-4272-1605 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4272-1416
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอสว่างแดนดิน
รพร.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนด ที่อยู่ 291 ม.11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 เบอร์โทรศัพท์: (042)721111,721538
เทศบาลตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน
เทศบาลตำบลดอนเขือง เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4607 คน
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9552 คน
เทศบาลตำบลบงใต้ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 66 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9894 คน
เทศบาลตำบลพันนา เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7042 คน
เทศบาลตำบลบ้านต้าย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6461 คน
เทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7894 คน
เทศบาลตำบลโคกสี เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 93 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10726 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอสว่างแดนดิน
อบต.คำสะอาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 95 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5138 คน หญิง 5149 คน รวมประชาชน 10287 คน
อบต.ตาลโกน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3011 คน หญิง 3006 คน รวมประชาชน 6017 คน
อบต.ทรายมูล เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 76 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2902 คน หญิง 3172 คน รวมประชาชน 6074 คน
อบต.ธาตุทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2800 คน หญิง 2780 คน รวมประชาชน 5580 คน
อบต.บงเหนือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 86 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4628 คน หญิง 4570 คน รวมประชาชน 9198 คน
อบต.สว่างแดนดิน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 96 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 8288 คน หญิง 8423 คน รวมประชาชน 16711 คน
อบต.บ้านถ่อน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 66 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3815 คน หญิง 3788 คน รวมประชาชน 7603 คน
อบต.แวง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3284 คน หญิง 3276 คน รวมประชาชน 6560 คน
อบต.ตาลเนิ้ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2487 คน หญิง 2403 คน รวมประชาชน 4890 คน
อบต.โพนสูง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1901 คน หญิง 1987 คน รวมประชาชน 3888 คน
อบต.ค้อใต้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3602 คน หญิง 3681 คน รวมประชาชน 7283 คน
ธนาคารในอำเภอสว่างแดนดิน
ธนาคาร ธกส.
(สว่างแดนดิน
)
ที่อยู่: 781 หมู่ 12 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0-4272-1023, 0-4273-7154 โทรสาร 0-4272-1047
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสว่างแดนดิน
)
ที่อยู่: 321 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0-4272-1092, 0-4272-1096, 0-4272-1939, 0-4273-7285 โทรสาร 0-4272-1090
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส สว่างแดนดิน
)
ที่อยู่: 501 หมู่ 2 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาสว่างแดนดิน สกลนคร
)
ที่อยู่: 125 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารออมสิน
(สว่างแดนดิน
)
ที่อยู่: 374 ถ.นิตโย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0-4272-1995 โทรสาร 0-4272-1065
ธนาคารกสิกร
(สาขาสว่างแดนดิน
)
ที่อยู่: 749 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0-3572-1588-90 โทรสาร 0-3572-1592
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสว่างแดนดิน
)
ที่อยู่: 321 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0-4272-1092, 0-4272-1096, 0-4272-1939, 0-4273-7285 โทรสาร 0-4272-1090
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส สว่างแดนดิน
)
ที่อยู่: 501 หมู่ 2 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสว่างแดนดิน (สกลนคร)
)
ที่อยู่: 974/6-7 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างดินแดง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอสว่างแดนดิน ที่พัก ร้านอาหารอำเภอสว่างแดนดิน

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวสว่างแดนดิน รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอสว่างแดนดิน
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอสว่างแดนดิน เที่ยวอำเภอสว่างแดนดิน
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอสว่างแดนดิน
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอสว่างแดนดิน เที่ยวอำเภอสว่างแดนดิน
 

แผนที่อำเภอสว่างแดนดิน
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  สว่างแดนดิน ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดสว่างแดนดิน โรงเรียนสว่างแดนดิน ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอสว่างแดนดิน เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวสว่างแดนดิน

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอสว่างแดนดิน
 

ตำบลต่างๆในอำเภอสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน ตำบลบ้านเหล่า ตำบลคำสะอาด ตำบลบ้านต้าย ตำบลเจริญศิลป์ ตำบลบงเหนือ ตำบลโพนสูง ตำบลโคกสี ตำบลทุ่งแก ตำบลหนองหลวง ตำบลบงใต้ ตำบลค้อใต้ ตำบลพันนา ตำบลแวง ตำบลทรายมูล ตำบลตาลโกน ตำบลตาลเนิ้ง ตำบลโคกศิลา ตำบลหนองแปน ตำบลธาตุทอง ตำบลบ้านถ่อน

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck