ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดนครพนม > อำเภอเมืองนครพนม


อำเภอเมืองนครพนม

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองนครพนม
ตำบลในเมือง
ตำบลหนองแสง
ตำบลนาทราย
ตำบลนาราชควาย
ตำบลกุรุคุ
ตำบลบ้านผึ้ง
ตำบลอาจสามารถ
ตำบลขามเฒ่า
ตำบลบ้านกลาง
ตำบลท่าค้อ
ตำบลคำเตย
ตำบลหนองญาติ
ตำบลดงขวาง
ตำบลวังตามัว
ตำบลโพธิ์ตาก

เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองนครพนม
เทศบาลตำบลหนองญาติ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10665 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองนครพนม
อบต.กุรุคุ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3899 คน หญิง 2710 คน รวมประชาชน 6099 คน
อบต.ขามเฒ่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4185 คน หญิง 4246 คน รวมประชาชน 8413 คน
อบต.คำเตย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 110 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4500 คน หญิง 6400 คน รวมประชาชน 10900 คน
อบต.ดงขวาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 59 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2113 คน หญิง 2844 คน รวมประชาชน 5557 คน
อบต.ท่าค้อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 62 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4416 คน หญิง 4594 คน รวมประชาชน 8965 คน
อบต.นาทราย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2527 คน หญิง 2386 คน รวมประชาชน 4913 คน
อบต.นาราชควาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3125 คน หญิง 3710 คน รวมประชาชน 6233 คน
อบต.บ้านกลาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4337 คน หญิง 4325 คน รวมประชาชน 8662 คน
อบต.บ้านผึ้ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 162 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7203 คน หญิง 8868 คน รวมประชาชน 15271 คน
อบต.โพธิ์ตาก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3109 คน หญิง 3250 คน รวมประชาชน 6359 คน
อบต.วังตามัว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4054 คน หญิง 4352 คน รวมประชาชน 8406 คน
อบต.อาจสามารถ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3268 คน หญิง 3366 คน รวมประชาชน 6634 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองนครพนม
ธนาคาร ธกส.
(นครพนม
)
ที่อยู่: 152 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4251-1204, 0-4251-5687 โทรสาร 0-4251-1347
ธนาคารกรุงศรี
(สาขานครพนม
)
ที่อยู่: 275/1 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4251-3082-6 โทรสาร 0-4251-3086
ธนาคารกรุงศรี
(สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลนคร)
)
ที่อยู่: 59 หมู่ที่ 1 - ทางหลวงแผ่นดินสายสกลนคร-นครพนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขานครพนม
)
ที่อยู่: 159/1 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4251-1209, 0-3451-1134, 0-4251-4020 โทรสาร 0-4251-1588
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส นครพนม
)
ที่อยู่: 335/2 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(นครพนม
)
ที่อยู่: 14/9 เทศาประดิษฐ์ ในเมือง เมือง นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารออมสิน
(นครพนม
)
ที่อยู่: 34 ถ.เฟื่องนคร อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4251-3355 โทรสาร 0-4251-3006
ธนาคารกสิกร
(สาขานครพนม
)
ที่อยู่: 695/69 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4252-2896-7 โทรสาร 0-4251-1411
ธนาคารกรุงไทย
(สาขานครพนม
)
ที่อยู่: 159/1 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4251-1209, 0-3451-1134, 0-4251-4020 โทรสาร 0-4251-1588
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส นครพนม
)
ที่อยู่: 335/2 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขานครพนม
)
ที่อยู่: 926 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4251-3135 โทรสาร 0-4251-3830
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขานครพนม
)
ที่อยู่: 481 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4252-2708-11 โทรสาร 0-4252-2712
ธนาคารธนชาติ
(สาขานครพนม
)
ที่อยู่: เลขที่ 405/12-13 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000 โทรสาร. 0-4251-4501
ธนาคารทหารไทย
(สาขานครพนม
)
ที่อยู่: 459 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4251-1023, 0-4251-1322, 0-4251-1234 โทรสาร 0-4212-1614
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครพนม ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองนครพนม

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองนครพนม รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองนครพนม
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครพนม เที่ยวอำเภอเมืองนครพนม
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครพนม
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองนครพนม เที่ยวอำเภอเมืองนครพนม
 

แผนที่อำเภอเมืองนครพนม
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองนครพนม ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองนครพนม โรงเรียนเมืองนครพนม ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองนครพนม เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองนครพนม

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองนครพนม
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองนครพนม ตำบลในเมือง ตำบลหนองแสง ตำบลนาทราย ตำบลนาราชควาย ตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลอาจสามารถ ตำบลขามเฒ่า ตำบลบ้านกลาง ตำบลท่าค้อ ตำบลคำเตย ตำบลหนองญาติ ตำบลดงขวาง ตำบลวังตามัว ตำบลโพธิ์ตาก

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck