ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอเมืองเชียงใหม่


อำเภอเมืองเชียงใหม่

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ตำบลศรีภูมิ
ตำบลพระสิงห์
ตำบลหายยา
ตำบลช้างม่อย
ตำบลช้างคลาน
ตำบลวัดเกต
ตำบลช้างเผือก
ตำบลสุเทพ
ตำบลแม่เหียะ
ตำบลป่าแดด
ตำบลหนองหอย
ตำบลท่าศาลา
ตำบลหนองป่าครั่ง
ตำบลฟ้าฮ่าม
ตำบลป่าตัน
ตำบลสันผีเสื้อ

สถานีตำรวจในตำบลเมืองเชียงใหม่
สภ.ช้างเผือก ที่อยู่: 199 ถ.แยกกองกำลังผาเมือง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-8444-5 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5321-8443
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ที่อยู่: 193 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-9228 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5321-9230
สภ.เมืองเชียงใหม่ ที่อยู่: 169 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 0-53814313-4 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5332-7191
สภ.แม่ปิง ที่อยู่: 191 ม.3 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5314-0222-7 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5314-0223
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล ที่อยู่ 186/2-4 ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 277090-3 แฟกซ์
สถานพยาบาลโรคเด็กและเวชกรรมทั่วไป ที่อยู่ 722 / 2 3 หัสดิเสวี ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053 223108-9 แฟกซ์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ที่อยู่ 158 10 - ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 272788 แฟกซ์
โรงพยาบาลแมคเคน ที่อยู่ 68-69 8 - ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5381-7170-1 แฟกซ์ 0-5328-2495
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ที่อยู่ 133 แก้วนวรัตน์ วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 241010, 240823-7, แฟกซ์
โรงพยาบาลช้างเผือก ที่อยู่ 1/7 ซ.2 ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053 220022-31 แฟกซ์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ที่อยู่ 8 บุญเรืองฤทธิ์ ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053 894260-7 แฟกซ์
โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่ ที่อยู่ 21 นันทาราม หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 2702144-50 แฟกซ์ 053-279256
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่
เทศบาลตำบลช้างเผือก เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9981 คน
เทศบาลตำบลหนองหอย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7161 คน
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6218 คน
เทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4651 คน
เทศบาลตำบลสุเทพ เป็นเทศบาลขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 17271 คน
เทศบาลตำบลป่าแดด เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 13062 คน
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3140 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
อบต.สันผีเสื้อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3669 คน หญิง 3920 คน รวมประชาชน 7589 คน
อบต.ช้างเผือก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1173 คน หญิง 1225 คน รวมประชาชน 2398 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 222-226 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5325-1130, 0-5325-1811-2, 0-5325-2441, 0-5325-2446 โทรสาร 0-5325-1131
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาประตูช้างเผือก
)
ที่อยู่: 70 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5321-1700-1, 0-5321-7576, 0-5321-7578, 0-5321-7587 โทรสาร 0-5327-1576
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 164/52-53 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5327-3069, 0-5327-5397, 0-5327-0431-3 โทรสาร 0-5327-0434
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาหนองประทีป เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 84/13 หมู่ที่ 2 ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-0240-2, 0-5324-9214-5 โทรสาร 0-5324-0243
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 203/16 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5321-9804-6, 0-5321-0187, 0-5321-0197 โทรสาร 0-5321-9804-6, 0-5321-0187, 0-5321-0197
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนโชตนา เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 51/22 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5340-9420-4 โทรสาร 0-5340-9420-4
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาย่อยถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 23/9-12 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50101 โทรศัพท์ - โทรสาร -
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเทสโก้ โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 19 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนมหิดล (สี่แยกหนองหอย)
)
ที่อยู่: 202 203 204 หมู่ที่ 3 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5380-1699-703 โทรสาร 0-5380-1699-703
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาตลาดมีโชค
)
ที่อยู่: 208 หมู่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาพันธ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 152/1 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 251-255 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5380-8390-1 โทรสาร 0-5322-7101
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาท่าแพ
)
ที่อยู่: 53-59 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5328-2640, 0-5328-2100-2, 0-5327-0121-3 โทรสาร 0-5327-4734
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาศรีนครพิงค์
)
ที่อยู่: 82-88 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5325-1033-8 โทรสาร 0-5325-1040
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสันป่าข่อย
)
ที่อยู่: 187-195 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-3121, 0-5326-2666 โทรสาร 0-5324-6625, 0-5324-1065
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสยามทีวี เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 111/1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50302 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ท เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5328-3923-4 โทรสาร 0-5328-3925
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 19 ตลาดคำเที่ยง ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 22/3 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 164/14 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5382-0787-91 โทรสาร 0-5328-2528
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาประตูเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 11/1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5327-0124-6, 0-5320-1880-2 โทรสาร 0-5327-2706
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาประตูช้างเผือก
)
ที่อยู่: 125 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5322-1313 โทรสาร 0-5321-3996
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาข่วงสิงห์ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 68/5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5322-4106 โทรสาร 0-5322-4105
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่
)
ที่อยู่: G 01/2 อาคารศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5322-5465, 0-5389-5098-100 โทรสาร 0-5322-5464
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนเมืองสมุทร เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 26/5 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5387-6217-20 โทรสาร 0-5325-1161
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 99/3-4 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาย่อยท่าแพ
)
ที่อยู่: 396 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาย่อยห้วยแก้ว
)
ที่อยู่: 100/9 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ชั้น G ห้อง G 192/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5328-4447-8 โทรสาร 0-5328-4449
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาถนนสุเทพ
)
ที่อยู่: 225 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5380-8848-9,0-5380-8912 โทรสาร 0-5380-8913
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 64 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5321-1633, 0-5321-4035 โทรสาร 0-5321-1637
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาถนนช้างคลาน
)
ที่อยู่: 199/10 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5382-0913-6 โทรสาร 0-5382-0917
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำป่าง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-5276-8 โทรสาร 0-5324-6469-71
ธนาคารออมสิน
(หนองหอย
)
ที่อยู่: 330/12-13 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5327-8096 โทรสาร 0-5327-8144
ธนาคารออมสิน
(เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
)
ที่อยู่: เลขที่ห้อง G-194/2 ชั้น G ที่ตั้งศูนย์การค้า เลขที่ 252-252/1 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารออมสิน
(ถนนทิพย์เนตร
)
ที่อยู่: 96 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5320-1500 โทรสาร 0-5320-1500
ธนาคารออมสิน
(ท่าแพ
)
ที่อยู่: 312 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5323-3057 โทรสาร 0-5323-5576
ธนาคารออมสิน
(เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 18-24 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5325-2198 โทรสาร 0-5323-4068
ธนาคารออมสิน
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 130 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5322-1993 โทรสาร 0-5322-1807
ธนาคารอิสลาม
(เชียงใหม่
)
ที่อยู่: เลขที่ 125 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5328-3266 โทรสาร 0-5327-0718
ธนาคารกสิกร
(สาขาตลาดประตูเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 41/1 ถ.บำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 44/1 อาคารแคนทารี เทอเรซ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 2 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 191/9 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5328-1850, 0-5328-1856 โทรสาร 0-5328-1859
ธนาคารกสิกร
(สาขาไนท์บาซาร์
)
ที่อยู่: 147/11-12 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5327-3487, 0-5327-0138 โทรสาร 0-5327-3552
ธนาคารกสิกร
(สาขามีโชคพลาซ่า (ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้)
)
ที่อยู่: 206 ชั้น 1 ห้องเลขที่ TS104-105 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-3851-2, 0-5324-3854 โทรสาร 0-5324-3853
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนเจริญเมือง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 46 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5330-8661-4 โทรสาร 0-5324-2901
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 16 ถ.ศรีดอนไชย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5328-2805-6, 0-5320-6533-8 โทรสาร 0-5327-9026
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนราชวงศ์ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 148 ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5325-1852-3, 0-5323-3787, 3838, 3987, 3580 โทรสาร 0-5323-3918
ธนาคารกสิกร
(สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา เชียงใหม่
)
ที่อยู่: เลขที่ 2 ชั้น G/F ห้องเลขที่ G 166-168 (GX 8-10) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5340-0334-7
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนมหิดล เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 359/8 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5380-1311-4 โทรสาร 0-5380-1316
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 257/23-27 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5380-8514-6, 0-5380-8520-1 โทรสาร 0-5380-8523
ธนาคารกสิกร
(สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 239 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ตรอกหมู่บ้านทั่วไป ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาย่อย บิ๊กซี หางดง
)
ที่อยู่: 433/4 หมู่ 7 ห้องเลขที่ 109 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100 โทรสาร. 0-5344-7827
ธนาคารกสิกร
(สาขาช้างเผือก เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 194 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-0201-3 โทรสาร 0-5321-2013
ธนาคารกสิกร
(สาขาตลาดวโรรส
)
ที่อยู่: 66-68 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5325-2960 โทรสาร 0-5325-2961
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 205/3-6 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5321-8210-4, 0-5341-8275-7 โทรสาร 0-5321-8217
ธนาคารกสิกร
(สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2
)
ที่อยู่: 252-252/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห้องเลขที่ 346 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาโลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 19 อาคารเทสโก้ โลตัส ชั้น 1 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 169-171 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5327-0151-8, 0-5325-2205-7 โทรสาร 0-5328-2679
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาตลาดมีโชค
)
ที่อยู่: 208 หมู่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาพันธ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 152/1 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 251-255 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5380-8390-1 โทรสาร 0-5322-7101
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาท่าแพ
)
ที่อยู่: 53-59 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5328-2640, 0-5328-2100-2, 0-5327-0121-3 โทรสาร 0-5327-4734
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาศรีนครพิงค์
)
ที่อยู่: 82-88 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5325-1033-8 โทรสาร 0-5325-1040
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสันป่าข่อย
)
ที่อยู่: 187-195 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-3121, 0-5326-2666 โทรสาร 0-5324-6625, 0-5324-1065
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ท เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5328-3923-4 โทรสาร 0-5328-3925
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 19 ตลาดคำเที่ยง ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 22/3 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 164/14 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5382-0787-91 โทรสาร 0-5328-2528
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาประตูเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 11/1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5327-0124-6, 0-5320-1880-2 โทรสาร 0-5327-2706
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาประตูช้างเผือก
)
ที่อยู่: 125 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5322-1313 โทรสาร 0-5321-3996
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาข่วงสิงห์ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 68/5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5322-4106 โทรสาร 0-5322-4105
ธนาคารกรุงไทย
(สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่
)
ที่อยู่: G 01/2 อาคารศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5322-5465, 0-5389-5098-100 โทรสาร 0-5322-5464
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนเมืองสมุทร เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 26/5 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5387-6217-20 โทรสาร 0-5325-1161
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 99/3-4 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
(สาขาตลาดวโรรส
)
ที่อยู่: 167 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-252223-6,053-252228,053-874012 โทรสาร 053-252227
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาประตูท่าแพ
)
ที่อยู่: 31 33 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5328-1202 โทรสาร 0-5328-1203
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาประตูเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 67 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5381-5155 โทรสาร 0-5327-6564
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขากาดสวนแก้ว (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 21 กาดสวนแก้ว ชั้น G โซน A ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาศรีนครพิงค์
)
ที่อยู่: 100 ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5323-2481 โทรสาร 0-5323-3201
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาประตูช้างเผือก
)
ที่อยู่: 169/1-3 ถ.โชตนา ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-1988 โทรสาร 0-5322-2090
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 110 อาคารที่ทำการของฝ่ายงานการเงินและ งานสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5322-5115 โทรสาร 0-5321-7921
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตลาดสมเพชร (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 129/4 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส เชียงใหม่-กาดคำเที่ยง
)
ที่อยู่: 19 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขากาดคำเที่ยง ชั้นที่ 2 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(ดี.เอ็ม. ท่าแพ
)
ที่อยู่: 433/4 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 โทรสาร. 0-5344-7842
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาท่าแพ
)
ที่อยู่: 17 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5382-1128 โทรสาร 0-5327-2465
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 202 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนนิมมานเหมินท์ (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 19 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 164/50-51 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขามีโชค (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 206/1 หมู่ที่ 6 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาย่อย เจเจ ฮ๊อบบี้ มาร์เก็ต (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 46 โครงการ เจเจ ฮ๊อบบี้ มาร์เก็ต (เชียงใหม่) ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาย่อยถนนห้วยแก้ว (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 12 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนโชตนา (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 88/1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5321-0955 โทรสาร 0-5321-2577
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนเมืองสมุทร (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 41/11-14 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5325-2965 โทรสาร 0-5325-2673
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 239 หมู่ที่ 1 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5322-0315 โทรสาร 0-5322-0316
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 133 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5330-0250 โทรสาร 0-5330-0251
ธนาคารสแตนดาร์ด
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 184 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5341-2801-3, 0-5341-2805-6 โทรสาร 0-5321-0161
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 5 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5327-6528, 0-5327-5737, 0-5327-3352 โทรสาร 0-5327-2733
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาช้างคลาน
)
ที่อยู่: 119 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5327-4634, 4934, 4935 โทรสาร 0-5327-4635
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสันป่าข่อย
)
ที่อยู่: 381 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-7157, 0-5324-4157, 0-5324-6157, 0-5324-9167-8 โทรสาร 0-5324-1157, 0-5324-9163
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาข่วงสิงห์
)
ที่อยู่: 77/11 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-0826, 0827, 0828, 0-5321-6586 โทรสาร 0-5322-2718
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า
)
ที่อยู่: 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ชั้น G ห้องเลขที่ G 196/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอรืต พลาซา ชั้น G ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาตลาดวโรรส
)
ที่อยู่: 82 84 86 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนช้างเผือก
)
ที่อยู่: 162/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 164/24 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารธนชาติ
(สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 133 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (เชียงใหม่) ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนนิมมานเหมินท์
)
ที่อยู่: 24/9-10 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาท่าแพ
)
ที่อยู่: 282-4 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 275/4 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-1112 โทรสาร 0-5321-0025-6
ธนาคารทหารไทย
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 207 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5325-1058-61 โทรสาร 0-5323-3159
ธนาคารทหารไทย
(สาขาตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 10/5 หมู่ที่ 1 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5357-5280-2, 0-5327-5450, 0-5327-5456 โทรสาร 0-5380-1456
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนช้างคลานเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 164/3-4 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5328-1350, 0-5328-1351 โทรสาร 0-5328-1478
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 20/4-5 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5340-4042, 0-5340-4043 โทรสาร 0-5340-4128
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 7/5 หมู่ที่ 8 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-53811674-5, 053811164 โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 35 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-53208956-7 โทรสาร 0-53208958
ธนาคารทหารไทย
(สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
)
ที่อยู่: 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้นใต้ดิน ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาตลาดวโรรส-เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 92/2 ถ.ข่วงเมรุ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5323-3117, 0-5323-3118, 0-5325-2877 โทรสาร 0-5325-2882
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสันป่าข่อย-เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 84 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-9858, 0-5324-9859, 0-5324-9595 โทรสาร 0-5324-9861
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 275/5 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5341-0980, 0-5341-0981, 0-5341-0982 โทรสาร 0-5341-0983
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนช้างเผือก เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 171/21 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5321-1061-2, 0-5322-2975 โทรสาร 0-5322-1545
ธนาคารยูโอบี
(สาขาท็อปส์ แอร์พอร์ต
)
ที่อยู่: 2 ท็อปส์ มาร์เก็ตเพลส แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารยูโอบี
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 149-149/1-3 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5327-0029-3, 0-5382-1080-1 โทรสาร 0-5328-2015
ธนาคารยูโอบี
(สาขาเชียงใหม่-ห้วยแก้ว
)
ที่อยู่: 137 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ โทรสาร
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองเชียงใหม่

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองเชียงใหม่ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองเชียงใหม่
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงใหม่ เที่ยวอำเภอเมืองเชียงใหม่
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงใหม่
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เที่ยวอำเภอเมืองเชียงใหม่
 

แผนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองเชียงใหม่ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเมืองเชียงใหม่ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองเชียงใหม่

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองเชียงใหม่
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ ตำบลพระสิงห์ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลช้างคลาน ตำบลวัดเกต ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ ตำบลป่าแดด ตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลป่าตัน ตำบลสันผีเสื้อ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Richard Lustig Books