ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอสันกำแพง


อำเภอสันกำแพง

ตำบลต่างๆในอำเภอสันกำแพง
ตำบลสันกำแพง
ตำบลทรายมูล
ตำบลร้องวัวแดง
ตำบลบวกค้าง
ตำบลแช่ช้าง
ตำบลออนใต้
ตำบลออนเหนือ
ตำบลบ้านสหกรณ์
ตำบลห้วยแก้ว
ตำบลแม่ปูคา
ตำบลห้วยทราย
ตำบลต้นเปา
ตำบลสันกลาง
ตำบลแม่ทา
ตำบลทาเหนือ
ตำบลออนกลาง
ตำบลแม่วิน
ตำบลทุ่งปี้
ตำบลบ้านกาด

สถานีตำรวจในตำบลสันกำแพง
สภ.สันกำแพง ที่อยู่: 113 ม. 1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5333-1191 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5333-2452
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอสันกำแพง
รพ.สันกำแพง ที่อยู่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 เบอร์โทรศัพท์: (053)395740
เทศบาลตำบลในอำเภอสันกำแพง
เทศบาลตำบลสันกำแพง เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 18069 คน
เทศบาลตำบลแม่ปูคา เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5964 คน
เทศบาลตำบลบวกค้าง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7866 คน
เทศบาลตำบลออนใต้ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5366 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอสันกำแพง
อบต.แช่ช้าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2203 คน หญิง 2233 คน รวมประชาชน 4436 คน
อบต.ร้องวัวแดง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2809 คน หญิง 2960 คน รวมประชาชน 5769 คน
อบต.สันกลาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2674 คน หญิง 2975 คน รวมประชาชน 5649 คน
อบต.สันกำแพง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1202 คน หญิง 1235 คน รวมประชาชน 2437 คน
อบต.ห้วยทราย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3104 คน หญิง 3151 คน รวมประชาชน 6255 คน
ธนาคารในอำเภอสันกำแพง
ธนาคาร ธกส.
(สันกำแพง
)
ที่อยู่: 15/4 หมู่ 8 - ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5333-1826, 0-5339-0577, 0-5396-3789 โทรสาร 0-5333-1007
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสันกำแพง
)
ที่อยู่: 90/5 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5339-3592-6 โทรสาร 0-5339-3592-6
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสันกำแพง
)
ที่อยู่: 96 หมู่ที่ 7 ถ.สันกำแพง-เชียงใหม่ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5333-2214, 0-5333-1470-1 โทรสาร 0-5333-1472
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 235 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5333-8103-4, 0-5333-8092-3 โทรสาร 0-5333-8094
ธนาคารออมสิน
(บวกครกหลวง
)
ที่อยู่: 4 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-3713 โทรสาร 0-5324-3653
ธนาคารกสิกร
(สาขาบ่อสร้าง
)
ที่อยู่: 234 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5333-9033, 0-5338-6850-1 โทรสาร 0-5333-9036
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสันกำแพง
)
ที่อยู่: 96 หมู่ที่ 7 ถ.สันกำแพง-เชียงใหม่ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5333-2214, 0-5333-1470-1 โทรสาร 0-5333-1472
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 235 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5333-8103-4, 0-5333-8092-3 โทรสาร 0-5333-8094
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสันกำแพง (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 73 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบ่อสร้าง (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 206 หมู่ที่ 3 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสี่แยกสันกำแพง (หนองป่าครั่ง)
)
ที่อยู่: 119 หมู่ที่ 2 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-1408 โทรสาร 0-5324-1407
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขา บ่อสร้าง
)
ที่อยู่: 275 หมู่ที่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอสันกำแพง ที่พัก ร้านอาหารอำเภอสันกำแพง

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวสันกำแพง รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอสันกำแพง
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอสันกำแพง เที่ยวอำเภอสันกำแพง
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอสันกำแพง
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอสันกำแพง เที่ยวอำเภอสันกำแพง
 

แผนที่อำเภอสันกำแพง
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  สันกำแพง ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอสันกำแพง เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวสันกำแพง

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอสันกำแพง
 

ตำบลต่างๆในอำเภอสันกำแพง ตำบลสันกำแพง ตำบลทรายมูล ตำบลร้องวัวแดง ตำบลบวกค้าง ตำบลแช่ช้าง ตำบลออนใต้ ตำบลออนเหนือ ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลแม่ปูคา ตำบลห้วยทราย ตำบลต้นเปา ตำบลสันกลาง ตำบลแม่ทา ตำบลทาเหนือ ตำบลออนกลาง ตำบลแม่วิน ตำบลทุ่งปี้ ตำบลบ้านกาด

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck