ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอฮอด


อำเภอฮอด

ตำบลต่างๆในอำเภอฮอด
ตำบลหางดง
ตำบลฮอด
ตำบลบ้านตาล
ตำบลบ่อหลวง
ตำบลบ่อสลี
ตำบลนาคอเรือ

สถานีตำรวจในตำบลฮอด
สภ.บ่อหลวง ที่อยู่: 339 ม.4 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-1666 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5321-1666
สภ.ฮอด ที่อยู่: 557 ม. 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 เบอร์โทรศัพท์ 0-5346-1101 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5346-1101
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอฮอด
รพ.จอมทอง ที่อยู่ 259 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 เบอร์โทรศัพท์: (053)362075-8, 341218-9
รพ.สันป่าตอง ที่อยู่ 149 ม.9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหวา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 เบอร์โทรศัพท์: (053)311404, 311991
รพ.หางดง ที่อยู่ 260 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 เบอร์โทรศัพท์: (053)442113, 442112
รพ.ฮอด ที่อยู่ 294 ม.10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 เบอร์โทรศัพท์: (053)461095, 831443-5
เทศบาลตำบลในอำเภอฮอด
เทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6087 คน
เทศบาลตำบลบ่อหลวง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 403 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10411 คน
เทศบาลตำบลบ้านตาล เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 105 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5078 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอฮอด
อบต.นาคอเรือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 318 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2207 คน หญิง 2257 คน รวมประชาชน 4464 คน
อบต.บ่อสลี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3844 คน หญิง 3962 คน รวมประชาชน 7806 คน
อบต.หางดง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 124 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2301 คน หญิง 2303 คน รวมประชาชน 4604 คน
อบต.ฮอด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1698 คน หญิง 1678 คน รวมประชาชน 3376 คน
ธนาคารในอำเภอฮอด
ธนาคาร ธกส.
(หางดง
)
ที่อยู่: 50 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5342-7134, 0-5342-7135 โทรสาร 0-5344-1808
ธนาคาร ธกส.
(จอมทอง
)
ที่อยู่: 136 หมู่ 9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 0-5334-1885, 0-5334-1886, 0-5334-1898 โทรสาร 0-5334-1017
ธนาคาร ธกส.
(สันป่าตอง
)
ที่อยู่: 63/3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5331-1180, 0-5331-1995 โทรสาร 0-5331-1706
ธนาคาร ธกส.
(ฮอด
)
ที่อยู่: 519/1 หมู่ 9 - ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-5346-1024, 0-5346-1024, 0-5346-1165 โทรสาร 0-5383-1359
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาหางดง
)
ที่อยู่: 35 หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงใหม่- ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5342-6783, 0-5344-1986-7 โทรสาร 0-5341-1987
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 125 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5328-0525-7, 0-5320-3912-3 โทรสาร 0-5320-3912-3
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 433/4 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาฮอด เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 550 หมู่ที่ 2 ถ.สายฮอด-เชียงใหม่ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-5346-1035, 0-5346-1036 โทรสาร 0-5346-1037
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสันป่าตอง
)
ที่อยู่: 569 หมู่ที่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5331-1200, 0-5331-1237-9 โทรสาร 0-5331-1236
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี หางดง 2
)
ที่อยู่: 111 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาหางดง
)
ที่อยู่: 19/1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5344-1650-2 ต่อ 14, 18, 0-5342-7084-5 โทรสาร 0-5344-1649
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาจอมทอง
)
ที่อยู่: 166 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 0-5334-1113-4 โทรสาร 0-5334-1112
ธนาคารออมสิน
(ฮอด
)
ที่อยู่: 479 หมู่ 9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-5346-1364-6 โทรสาร 0-5346-1364
ธนาคารออมสิน
(หางดง
)
ที่อยู่: 288 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5344-2071 โทรสาร 0-5344-2072
ธนาคารกสิกร
(สาขาหางดง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 267/1-2 หมู่ที่ 2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 111 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5520-2529-37, 0-5520-2539-44 โทรสาร 0-5527-0825
ธนาคารกสิกร
(สาขาจอมทอง
)
ที่อยู่: 156 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 0-5334-1181-2 โทรสาร 0-5334-1180
ธนาคารกสิกร
(สาขาสันป่าตอง
)
ที่อยู่: 165 หมู่ที่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5631-1111-2, 0-5682-3503-4 โทรสาร 0-5631-1113
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 433/4 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาฮอด เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 550 หมู่ที่ 2 ถ.สายฮอด-เชียงใหม่ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-5346-1035, 0-5346-1036 โทรสาร 0-5346-1037
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสันป่าตอง
)
ที่อยู่: 569 หมู่ที่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5331-1200, 0-5331-1237-9 โทรสาร 0-5331-1236
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาหางดง
)
ที่อยู่: 19/1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5344-1650-2 ต่อ 14, 18, 0-5342-7084-5 โทรสาร 0-5344-1649
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาจอมทอง
)
ที่อยู่: 166 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 0-5334-1113-4 โทรสาร 0-5334-1112
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
(สาขาบิ๊กซี หางดง
)
ที่อยู่: 433/4 หมู่ที่ 7 ศูนย์การค้าบิ๊กซี หางดง ชั้น 1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ทล.108 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 166 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5327-3888 โทรสาร 0-5328-1848
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาจอมทอง
)
ที่อยู่: 49 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 0-5334-1456 โทรสาร 0-5334-1131
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาทุ่งเสี้ยว (สันป่าตอง)
)
ที่อยู่: 431 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5383-4034 โทรสาร 0-5348-1018
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสันป่าตอง (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 594 หมู่ที่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5382-3415 โทรสาร 0-5382-3416
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาย่อยหางดง
)
ที่อยู่: 50/1, 50/3 หมู่ที่ 2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5343-4035, 4036, 4037 โทรสาร 0-5343-4038
ธนาคารทหารไทย
(สาขาฮอด
)
ที่อยู่: 337/2 หมู่ที่ 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-5383-1333, 0-5346-1055-6 โทรสาร 0-5383-1334
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอฮอด ที่พัก ร้านอาหารอำเภอฮอด

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวฮอด รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอฮอด
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอฮอด เที่ยวอำเภอฮอด
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอฮอด
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอฮอด เที่ยวอำเภอฮอด
 

แผนที่อำเภอฮอด
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  ฮอด ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดฮอด โรงเรียนฮอด ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอฮอด เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวฮอด

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอฮอด
 

ตำบลต่างๆในอำเภอฮอด ตำบลหางดง ตำบลฮอด ตำบลบ้านตาล ตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี ตำบลนาคอเรือ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck