ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดลำพูน > อำเภอเมืองลำพูน


อำเภอเมืองลำพูน

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองลำพูน
ตำบลในเมือง
ตำบลเหมืองง่า
ตำบลอุโมงค์
ตำบลหนองช้างคืน
ตำบลประตูป่า
ตำบลริมปิง
ตำบลต้นธง
ตำบลบ้านแป้น
ตำบลเหมืองจี้
ตำบลป่าสัก
ตำบลเวียงยอง
ตำบลบ้านกลาง
ตำบลมะเขือแจ้
ตำบลบ้านธิ
ตำบลห้วยยาบ
ตำบลศรีบัวบาน
ตำบลหนองหนาม
ตำบลห้วยยาบ
ตำบลบ้านธิ

สถานีตำรวจในตำบลเมืองลำพูน
สภ.เหมืองจี้ ที่อยู่: เลขที่ 226 หมู่ที่ 12 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 เบอร์โทรศัพท์ . 0-5300-3489 ต่อ 100 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5300-3489
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ที่อยู่ 316/1 เชียงใหม่ - ลำพูน วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 802232, 802394,802397, แฟกซ์
โรงพยาบาลเวชกรรมศิริเวชลำพูน ที่อยู่ 7 5 ลำพูน-ดอยติ เวียงยอง เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0 5353 7597 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองลำพูน
เทศบาลตำบลบ้านแป้น เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6934 คน
เทศบาลตำบลริมปิง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7176 คน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 13623 คน
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 106 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 13894 คน
เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นเทศบาลขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7447 คน
เทศบาลตำบลเวียงยอง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5841 คน
เทศบาลตำบลเหมืองง่า เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 13945 คน
เทศบาลตำบลต้นธง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10095 คน
เทศบาลตำบลประตูป่า เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5992 คน
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4074 คน
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9398 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองลำพูน
อบต.ท่าเชียงทอง(บ้านแ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1300 คน หญิง 1014 คน รวมประชาชน 2314 คน
อบต.ป่าสัก เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 113 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5235 คน หญิง 5452 คน รวมประชาชน 10687 คน
อบต.ศรีบัวบาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 115 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4703 คน หญิง 4562 คน รวมประชาชน 9265 คน
อบต.หนองหนาม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1142 คน หญิง 1234 คน รวมประชาชน 2376 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองลำพูน
ธนาคาร ธกส.
(ลำพูน
)
ที่อยู่: 19 หมู่ 1 ถ.วังขวา ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-0394, 0-5351-1143, 0-5351-1519 โทรสาร 0-5356-1021
ธนาคาร ธกส.
(อุโมงค์
)
ที่อยู่: 21/1 หมู่ 7 ซ.- - ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์ 0-5354-1067, 0-5354-1068 โทรสาร 0-5354-1260
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาลำพูน
)
ที่อยู่: 175/28 ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-0246-50 โทรสาร 0-5351-0246-50
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาอุโมงค์ ลำพูน
)
ที่อยู่: 350 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์ 0-5355-9207-10 โทรสาร 0-5355-9209
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาลำพูน
)
ที่อยู่: 522 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-1053, 0-5351-1177, 0-5351-1179, 0-5356-1220 โทรสาร 0-5356-1579
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
)
ที่อยู่: 60 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาหนองหอย เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 313/17 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารออมสิน
(ลำพูน
)
ที่อยู่: 186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-0435 โทรสาร 0-5351-1056
ธนาคารกสิกร
(สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน
)
ที่อยู่: 1/83-84 หมู่ที่ 4 ถ.สันป่าฝ้าย ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาลำพูน
)
ที่อยู่: 202 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5356-1115-9, 0-5356-1552 โทรสาร 0-5356-1118
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาลำพูน
)
ที่อยู่: 99 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-0242 โทรสาร 0-5353-2659
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาอุโมงค์ ลำพูน
)
ที่อยู่: 350 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์ 0-5355-9207-10 โทรสาร 0-5355-9209
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาลำพูน
)
ที่อยู่: 522 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-1053, 0-5351-1177, 0-5351-1179, 0-5356-1220 โทรสาร 0-5356-1579
ธนาคารกรุงไทย
(สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
)
ที่อยู่: 60 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาหนองหอย เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 313/17 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสี่แยกหนองหอย (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 26/3 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)
)
ที่อยู่: 107/8-9 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) ถ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 208 หมู่ที่ 3 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาลำพูน (ป่าเห็ว)
)
ที่อยู่: 324 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5354-1354 โทรสาร 0-5354-1366
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนเจริญราษฎร์ (ลำพูน)
)
ที่อยู่: 85/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-5484 โทรสาร 0-5353-5486
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาลำพูน
)
ที่อยู่: 159 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-0371, 0-5351-2060-1 โทรสาร 0-5351-0372
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาลำพูน (2)
)
ที่อยู่: 159 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-0371, 0-5351-2060, 2061 โทรสาร 0-5351-0372
ธนาคารทหารไทย
(สาขาลำพูน
)
ที่อยู่: 20/2 หมู่ที่ 6 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-0461, 0-5351-0462, 0-5351-0463 โทรสาร 0-5351-0460
ธนาคารทหารไทย
(สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน
)
ที่อยู่: 178/3 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-53554821,053554385,0532539618 โทรสาร 0-53539618
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองลำพูน ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองลำพูน

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองลำพูน รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองลำพูน
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองลำพูน เที่ยวอำเภอเมืองลำพูน
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองลำพูน
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองลำพูน เที่ยวอำเภอเมืองลำพูน
 

แผนที่อำเภอเมืองลำพูน
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองลำพูน ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองลำพูน โรงเรียนเมืองลำพูน ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองลำพูน เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองลำพูน

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองลำพูน
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองลำพูน ตำบลในเมือง ตำบลเหมืองง่า ตำบลอุโมงค์ ตำบลหนองช้างคืน ตำบลประตูป่า ตำบลริมปิง ตำบลต้นธง ตำบลบ้านแป้น ตำบลเหมืองจี้ ตำบลป่าสัก ตำบลเวียงยอง ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยยาบ ตำบลศรีบัวบาน ตำบลหนองหนาม ตำบลห้วยยาบ ตำบลบ้านธิ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck