ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดลำปาง > อำเภอเมืองปาน


อำเภอเมืองปาน

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองปาน
ตำบลเมืองปาน
ตำบลบ้านขอ
ตำบลทุ่งกว๋าว
ตำบลแจ้ซ้อน
ตำบลหัวเมือง

สถานีตำรวจในตำบลเมืองปาน
สภ.แจ้ซ้อน ที่อยู่: 381 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เบอร์โทรศัพท์ 0-5426-3232 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5426-3233
สภ.ทุ่งฝาย ที่อยู่: 100 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5482-5591 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5482-5592
สภ.บ้านเสด็จ ที่อยู่: 700 ม.3 ถ.ลำปาง-งาว ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5434-2669 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5434-2669
สภ.บ้านเอื้อม ที่อยู่: 346 ม.12 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 เบอร์โทรศัพท์ 0-5482-3657 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5482-3657
สภ.เมืองปาน ที่อยู่: 296 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-6122 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5427-6121
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอเมืองปาน
รพ.เมืองปาน ที่อยู่ 374 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เบอร์โทรศัพท์: (054)276020
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองปาน
โรงพยาบาลตาเซ็นต์ปีเตอร์ ที่อยู่ 150 เชียงใหม่ - ลำปาง ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053 225011-5 แฟกซ์ 053-225016
โรงพยาบาลสยามราษฎร์เชียงใหม่ ที่อยู่ 84/3 เชียงใหม่-ลำปาง ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5335 7655 แฟกซ์
โรงพยาบาลลานนา ที่อยู่ 103 3 เชียงใหม่ - ลำปาง ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 211037-41 แฟกซ์
สถานพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด ที่อยู่ 129 เจริญประเทศ เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0 5421 7007 แฟกซ์ 0-5422-2671
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ที่อยู่ 79/12 พหลโยธิน สวนดอก เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054 225100 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองปาน
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7465 คน
เทศบาลตำบลพิชัย เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 11695 คน
เทศบาลตำบลต้นธงชัย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 15279 คน
เทศบาลตำบลเมืองปาน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 212 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5824 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองปาน
อบต.ทุ่งฝาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4494 คน หญิง 4651 คน รวมประชาชน 9145 คน
อบต.นิคมพัฒนา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2556 คน หญิง 2582 คน รวมประชาชน 5138 คน
อบต.บ่อแฮ้ว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3762 คน หญิง 3887 คน รวมประชาชน 7649 คน
อบต.บ้านค่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 344 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3203 คน หญิง 3104 คน รวมประชาชน 6307 คน
อบต.บ้านเป้า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 103 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 360 คน หญิง 3776 คน รวมประชาชน 4136 คน
อบต.บ้านแลง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 330 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3815 คน หญิง 3704 คน รวมประชาชน 7519 คน
อบต.บ้านเสด็จ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5846 คน หญิง 5886 คน รวมประชาชน 11732 คน
อบต.บ้านเอื้อม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5690 คน หญิง 5796 คน รวมประชาชน 11486 คน
อบต.บุญนาคพัฒนา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2801 คน หญิง 2777 คน รวมประชาชน 5578 คน
อบต.พิชัย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 72 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5178 คน หญิง 4127 คน รวมประชาชน 9305 คน
อบต.แจ้ซ้อน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 218 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3583 คน หญิง 3776 คน รวมประชาชน 7359 คน
อบต.ทุ่งกว๋าว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 178 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4759 คน หญิง 4759 คน รวมประชาชน 9518 คน
อบต.บ้านขอ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 220 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4193 คน หญิง 4104 คน รวมประชาชน 8297 คน
อบต.หัวเมือง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 175 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2128 คน หญิง 1935 คน รวมประชาชน 4063 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองปาน
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนบุญวาทย์ ลำปาง
)
ที่อยู่: 67-71 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5421-7911, 0-5421-7103, 0-5421-8776 โทรสาร 0-5421-7103
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาลำปาง
)
ที่อยู่: 427 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-7202, 0-5422-7077, 0-5422-5077, 0-5432-3269-72 โทรสาร 0-5422-7559
ธนาคารกรุงศรี
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
)
ที่อยู่: 119 หมู่ที่ 9 สถาบันราชภัฏลำปาง ถ.สายลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-317950-2 โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี ลำพูน
)
ที่อยู่: 200 บิ๊กซี ลำพูน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาแลมป์เทค ลำปาง
)
ที่อยู่: 443/2 หมู่ 2 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2
)
ที่อยู่: 94 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5385-0716-7 โทรสาร 0-5385-0715
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเมืองปาน ลำปาง
)
ที่อยู่: 9 หมู่ที่ 7 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5427-6123, 0-5427-6000 โทรสาร 0-5427-6021
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาลำปาง
)
ที่อยู่: 36-44 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5422-8132-8 โทรสาร 0-5422-8139
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสบตุ๋ย
)
ที่อยู่: 456-460 สี่แยกดอนปาน ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-6015, 0-5421-8109, 0-5422-6015 โทรสาร 0-5422-2949
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนฉัตรไชย ลำปาง
)
ที่อยู่: 341/3 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-5682, 0-5422-8112-3 โทรสาร 0-5422-7840
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส ลำปาง
)
ที่อยู่: 222 ถ.ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาลำปาง
)
ที่อยู่: 17/1 - 2 ถ.บุญวาทย์ (9 มิถุนา) ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(ลำปาง
)
ที่อยู่: 435 ไฮเวย์ลำปาง-งาว หัวเวียง เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5423-0035-42 โทรสาร 0-5422-5150
ธนาคารออมสิน
(สาขาย่อยบิ๊กซี ลำปาง
)
ที่อยู่: 65 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว อำเภอเมือง จ. ลำปาง โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารออมสิน
(ลำปาง
)
ที่อยู่: 15 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5422-4648 โทรสาร 0-5322-7009
ธนาคารสากลพาณิชย์
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 33 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5231-8711-4, 0-5340-9620-4 โทรสาร 0-5340-9625
ธนาคารอิสลาม
(ลำปาง
)
ที่อยู่: เลขที่ 92-98 ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-2054 โทรสาร 0-5422-2995
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนฉัตรไชย ลำปาง
)
ที่อยู่: 284/8 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-4826-7, 0-5422-3068-9 โทรสาร 0-5422-1994
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนรอบเวียง ลำปาง
)
ที่อยู่: 135/8-11 ถ.รอบเวียง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5432-3501-4 โทรสาร 0-5422-7676
ธนาคารกสิกร
(สาขาบิ๊กซี ลำพูน
)
ที่อยู่: 200 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR 102 หมู่ที่ 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 208 หมู่ 3 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR006 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 (แยกศาลเด็ก)
)
ที่อยู่: 94 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาบิ๊กซี ลำปาง
)
ที่อยู่: 65 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2CR205 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 33 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5231-8711-4, 0-5340-9620-4 โทรสาร 0-5340-9625
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาลำปาง
)
ที่อยู่: 142-144 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5431-7799 โทรสาร 0-5431-7699
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี ลำพูน
)
ที่อยู่: 200 บิ๊กซี ลำพูน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาแลมป์เทค ลำปาง
)
ที่อยู่: 443/2 หมู่ 2 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2
)
ที่อยู่: 94 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5385-0716-7 โทรสาร 0-5385-0715
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเมืองปาน ลำปาง
)
ที่อยู่: 9 หมู่ที่ 7 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5427-6123, 0-5427-6000 โทรสาร 0-5427-6021
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาลำปาง
)
ที่อยู่: 36-44 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5422-8132-8 โทรสาร 0-5422-8139
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสบตุ๋ย
)
ที่อยู่: 456-460 สี่แยกดอนปาน ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-6015, 0-5421-8109, 0-5422-6015 โทรสาร 0-5422-2949
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนฉัตรไชย ลำปาง
)
ที่อยู่: 341/3 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-5682, 0-5422-8112-3 โทรสาร 0-5422-7840
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส ลำปาง
)
ที่อยู่: 222 ถ.ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 132/1 หมู่ 4 ศูนย์การค้าอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ชั้น 1 ถ.ซุปเปอร์ไอเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี ลำพูน
)
ที่อยู่: 200 หมู่ที่ 4 ห้างบิ๊กซี ลำพูน ชั้นที่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาคาร์ฟูร์ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 94 หมู่ 4 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนบุญวาทย์ (ลำปาง)
)
ที่อยู่: 60 ถ.บุญวาทย์ (9 มิถุนา) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาประตูชัย (ลำปาง)
)
ที่อยู่: 197, 197/1 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี ลำปาง
)
ที่อยู่: 65 บิ๊กซี ลำปาง ชั้นที่ 2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาลำปาง
)
ที่อยู่: 276 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-1975 โทรสาร 0-5422-7243
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขานาก่วม (ลำปาง)
)
ที่อยู่: 128, 130, 132 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5432-4030 โทรสาร 0-5432-4035
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาลำปาง
)
ที่อยู่: 57-59-61 ถ.ทิพยวรรณ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5422-6041-4 โทรสาร 0-5422-6045
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาถนนบุญวาทย์
)
ที่อยู่: 191 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5421-7444, 0-5421-7666, 0-5421-8790, 0-5422-4668 โทรสาร 0-5422-4667
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสบตุ๋ย
)
ที่อยู่: 589 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-8040-3 โทรสาร 0-5422-8044
ธนาคารธนชาติ
(สาขาลำปาง
)
ที่อยู่: 495-497 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารทหารไทย
(สาขาเชียงใหม่ 2
)
ที่อยู่: 51 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-8683-4 โทรสาร 0-5321-1774
ธนาคารทหารไทย
(สาขาลำปาง 2
)
ที่อยู่: 12/10 ถ.สุเรนทร์ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5422-2779 โทรสาร 0-5422-2778
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนฉัตรไชย-ลำปาง
)
ที่อยู่: 399/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5422-4816, 0-5422-8143 โทรสาร 0-5422-5073
ธนาคารยูโอบี
(สาขาลำปาง
)
ที่อยู่: 255 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5421-8383, 0-5422-7383, 0-5421-8454 โทรสาร 0-5422-7637
ธนาคารยูโอบี
(สาขาถนนไฮเวย์-เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 1/99 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5330-4701-4 โทรสาร 0-5330-4705
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองปาน

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองปาน รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองปาน
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน เที่ยวอำเภอเมืองปาน
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองปาน เที่ยวอำเภอเมืองปาน
 

แผนที่อำเภอเมืองปาน
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองปาน ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองปาน โรงเรียนเมืองปาน ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองปาน เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองปาน

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองปาน
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองปาน ตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ ตำบลทุ่งกว๋าว ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลหัวเมือง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck