ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดแพร่ > อำเภอเมืองแพร่


อำเภอเมืองแพร่

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองแพร่
ตำบลในเวียง
ตำบลนาจักร
ตำบลน้ำชำ
ตำบลป่าแดง
ตำบลทุ่งโฮ้ง
ตำบลเหมืองหม้อ
ตำบลวังธง
ตำบลแม่หล่าย
ตำบลห้วยม้า
ตำบลป่าแมต
ตำบลบ้านถิ่น
ตำบลสวนเขื่อน
ตำบลวังหงส์
ตำบลแม่คำมี
ตำบลทุ่งกวาว
ตำบลท่าข้าม
ตำบลแม่ยม
ตำบลช่อแฮ
ตำบลร่องฟอง
ตำบลกาญจนา

สถานีตำรวจในตำบลเมืองแพร่
สภ.วังหงส์ ที่อยู่: 140 หมู่ 5 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5464-4636 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5464-4636
สภ.ห้วยม้า ที่อยู่: 78 หมู่ 13 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5464-9716 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5464-9716
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองแพร่
โรงพยาบาล แพร่-ราม ที่อยู่ 3 ตรอกยันตรกิจโกศล 1 ยันตรกิจโกศล ในเมือง เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-2911-14 แฟกซ์ 0-5453-0007
โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน ที่อยู่ 7 ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054 511017, 511290 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองแพร่
เทศบาลตำบลแม่คำมี เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7661 คน
เทศบาลตำบลป่าแมต เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 12152 คน
เทศบาลตำบลเวียงต้า เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 283 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6825 คน
เทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8805 คน
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4745 คน
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4845 คน
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5476 คน
เทศบาลตำบลวังหงส์ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3728 คน
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7835 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองแพร่
อบต.กาญจนา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2446 คน หญิง 2552 คน รวมประชาชน 4998 คน
อบต.ท่าข้าม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1269 คน หญิง 1353 คน รวมประชาชน 2622 คน
อบต.ทุ่งกวาว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2909 คน หญิง 3179 คน รวมประชาชน 6088 คน
อบต.นาจักร เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2575 คน หญิง 2698 คน รวมประชาชน 5273 คน
อบต.ป่าแดง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 96 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1403 คน หญิง 1327 คน รวมประชาชน 2730 คน
อบต.แม่ยม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 992 คน หญิง 1087 คน รวมประชาชน 2079 คน
อบต.ร่องฟอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1721 คน หญิง 1916 คน รวมประชาชน 3637 คน
อบต.วังธง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1213 คน หญิง 1322 คน รวมประชาชน 2535 คน
อบต.ห้วยม้า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3563 คน หญิง 3582 คน รวมประชาชน 7247 คน
อบต.เหมืองหม้อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4493 คน หญิง 4962 คน รวมประชาชน 9455 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองแพร่
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาแพร่
)
ที่อยู่: 163 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1595-6, 0-5452-2910, 0-5462-1182-4 โทรสาร 0-5452-2920
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขากาดน้ำทอง แพร่
)
ที่อยู่: 303/4-5 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส แพร่
)
ที่อยู่: 55/4 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาแพร่
)
ที่อยู่: 393 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-1857, 0-5451-1966, 0-5451-1273-4, 0-5451-1005 โทรสาร 0-5451-1863
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(แพร่
)
ที่อยู่: 164/3-5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ จ. โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารออมสิน
(แพร่
)
ที่อยู่: 76 ถ.เจริญเมือง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5462-2844 โทรสาร 0-5462-7344
ธนาคารกสิกร
(สาขาแพร่
)
ที่อยู่: 26 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5462-7230-2 โทรสาร 0-5452-1483
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาแพร่
)
ที่อยู่: 162 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-542-2179 โทรสาร 0-5452-2178
ธนาคารกรุงไทย
(สาขากาดน้ำทอง แพร่
)
ที่อยู่: 303/4-5 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 50000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส แพร่
)
ที่อยู่: 55/4 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาแพร่
)
ที่อยู่: 393 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-1857, 0-5451-1966, 0-5451-1273-4, 0-5451-1005 โทรสาร 0-5451-1863
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาแพร่
)
ที่อยู่: 132/12 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-1868 โทรสาร 0-5452-2782
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี แพร่
)
ที่อยู่: 600 หมู่ 9 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาทุ่งโฮ้ง (แพร่)
)
ที่อยู่: 66 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5462-3712 โทรสาร 0-5462-3798
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาแพร่
)
ที่อยู่: 360/3 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-2004, 2006 โทรสาร 0-5452-2005
ธนาคารธนชาติ
(สาขา แพร่
)
ที่อยู่: เลขที่ 31/1, 31/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง แพร่ 54000 โทรสาร. 0-5453-2837
ธนาคารทหารไทย
(สาขาแพร่ 2
)
ที่อยู่: 1/36-37 ถ.เหมืองหิต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5462-6341-2 โทรสาร 0-5462-6959
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองแพร่ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองแพร่

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองแพร่ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองแพร่
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองแพร่ เที่ยวอำเภอเมืองแพร่
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองแพร่
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองแพร่ เที่ยวอำเภอเมืองแพร่
 

แผนที่อำเภอเมืองแพร่
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองแพร่ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองแพร่ โรงเรียนเมืองแพร่ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองแพร่ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองแพร่

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองแพร่
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเวียง ตำบลนาจักร ตำบลน้ำชำ ตำบลป่าแดง ตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลวังธง ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า ตำบลป่าแมต ตำบลบ้านถิ่น ตำบลสวนเขื่อน ตำบลวังหงส์ ตำบลแม่คำมี ตำบลทุ่งกวาว ตำบลท่าข้าม ตำบลแม่ยม ตำบลช่อแฮ ตำบลร่องฟอง ตำบลกาญจนา

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck