ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดพะเยา > อำเภอเมืองพะเยา


อำเภอเมืองพะเยา

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองพะเยา
ตำบลเวียง
ตำบลแม่ต๋ำ
ตำบลดงเจน
ตำบลแม่นาเรือ
ตำบลบ้านตุ่น
ตำบลบ้านต๊ำ
ตำบลบ้านต๋อม
ตำบลแม่ปืม
ตำบลห้วยแก้ว
ตำบลแม่กา
ตำบลบ้านใหม่
ตำบลจำป่าหวาย
ตำบลท่าวังทอง
ตำบลแม่ใส
ตำบลบ้านสาง
ตำบลท่าจำปี
ตำบลแม่อิง
ตำบลสันป่าม่วง

สถานีตำรวจในตำบลเมืองพะเยา
สภ.เมืองพะเยา ที่อยู่: 90 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5443-1401 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5448-2254
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองพะเยา
โรงพยาบาลพะเยาราม ที่อยู่ 660 3 พหลโยธิน วังทอง เมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054 411111-40 แฟกซ์ 054-411130
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองพะเยา
เทศบาลตำบลแม่กา เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 132 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 15556 คน
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 142 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7385 คน
เทศบาลตำบลแม่ปืม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 96 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9336 คน
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 57 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 12955 คน
เทศบาลตำบลท่าจำปี เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 32 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4322 คน
เทศบาลตำบลบ้านสาง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4590 คน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5192 คน
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3244 คน
เทศบาลตำบลท่าวังทอง เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 39 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 13719 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองพะเยา
อบต.จำป่าหวาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 163 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4296 คน หญิง 4318 คน รวมประชาชน 8614 คน
อบต.บ้านตุ่น เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2730 คน หญิง 2766 คน รวมประชาชน 5496 คน
อบต.แม่นาเรือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 118 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4313 คน หญิง 4365 คน รวมประชาชน 8678 คน
อบต.แม่ใส เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3577 คน หญิง 1645 คน รวมประชาชน 5222 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองพะเยา
ธนาคาร ธกส.
(พะเยา
)
ที่อยู่: 687/6-9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5448-1112, 0-5448-1399, 0-5448-2262 โทรสาร 0-5441-3461
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาพะเยา
)
ที่อยู่: 478 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5443-1226, 0-5448-1976, 0-5448-1863 โทรสาร 0-5448-1979
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาพะเยา
)
ที่อยู่: 911 ถ.พหลโยธิน ต.ในเวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5441-1041-2 โทรสาร 0-5448-2201
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาพะเยา
)
ที่อยู่: 68/1 ถ.ดอนสนาม ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(พะเยา
)
ที่อยู่: 3/6 ชายกว๊าน เวียง เมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารออมสิน
(พะเยา
)
ที่อยู่: 20 ถ.ท่ากว๊าน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5443-1043 โทรสาร 0-5348-1390
ธนาคารกสิกร
(สาขาพะเยา
)
ที่อยู่: 636/2 ถ.พหลโยธิน ต.ในเวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5441-2210-14 โทรสาร 0-5443-1774
ธนาคารกสิกร
(สาขาสี่แยกแม่ต๋ำ พะเยา
)
ที่อยู่: 202/2-5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-7541-2526-9 โทรสาร 0-7541-2530
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาพะเยา
)
ที่อยู่: 68/1 ถ.ดอนสนาม ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5448-4838 โทรสาร 0-5441-2762
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาพะเยา
)
ที่อยู่: 911 ถ.พหลโยธิน ต.ในเวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5441-1041-2 โทรสาร 0-5448-2201
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
)
ที่อยู่: 19 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาพะเยา
)
ที่อยู่: 959/10 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5441-1390 โทรสาร 0-5441-1391
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาพะเยา
)
ที่อยู่: 751/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5443-1124, 0-5448-2386-8 โทรสาร 0-5443-1272
ธนาคารทหารไทย
(สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
)
ที่อยู่: ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-54466768-9 โทรสาร 0-54466770
ธนาคารทหารไทย
(สาขาพะเยา
)
ที่อยู่: 33/1 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5448-1720-1, 0-5448-2329 โทรสาร 0-5448-2330
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองพะเยา ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองพะเยา

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองพะเยา รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองพะเยา
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองพะเยา เที่ยวอำเภอเมืองพะเยา
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองพะเยา
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองพะเยา เที่ยวอำเภอเมืองพะเยา
 

แผนที่อำเภอเมืองพะเยา
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองพะเยา ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองพะเยา โรงเรียนเมืองพะเยา ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองพะเยา เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองพะเยา

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองพะเยา
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองพะเยา ตำบลเวียง ตำบลแม่ต๋ำ ตำบลดงเจน ตำบลแม่นาเรือ ตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๋อม ตำบลแม่ปืม ตำบลห้วยแก้ว ตำบลแม่กา ตำบลบ้านใหม่ ตำบลจำป่าหวาย ตำบลท่าวังทอง ตำบลแม่ใส ตำบลบ้านสาง ตำบลท่าจำปี ตำบลแม่อิง ตำบลสันป่าม่วง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck