ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดเชียงราย > อำเภอเมืองเชียงราย


อำเภอเมืองเชียงราย

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองเชียงราย
ตำบลเวียง
ตำบลรอบเวียง
ตำบลบ้านดู่
ตำบลนางแล
ตำบลแม่ข้าวต้ม
ตำบลแม่ยาว
ตำบลสันทราย
ตำบลบัวสลี
ตำบลดงมะดะ
ตำบลป่าก่อดำ
ตำบลแม่กรณ์
ตำบลห้วยชมภู
ตำบลห้วยสัก
ตำบลริมกก
ตำบลดอยลาน
ตำบลป่าอ้อดอนชัย
ตำบลจอมหมอกแก้ว
ตำบลท่าสาย
ตำบลโป่งแพร่
ตำบลดอยฮาง
ตำบลท่าสุด
ตำบลทุ่งก่อ
ตำบลป่าก่อดำ
ตำบลดงมะดะ
ตำบลบัวสลี
ตำบลเวียงเหนือ
ตำบลผางาม
ตำบลเวียงชัย
ตำบลทุ่งก่อ

สถานีตำรวจในตำบลเมืองเชียงราย
สภ.เมืองเชียงราย ที่อยู่: 459 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5374-4571 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5374-4571
สภ.แม่ยาว ที่อยู่: 284 ม.14 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เบอร์โทรศัพท์ 0-5373-7191 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5373-7191
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองเชียงราย
โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค ที่อยู่ 17 สิงหไกร เวียง เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053 711366 แฟกซ์
โรงพพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ที่อยู่ 111/5 13 เอเชีย 1 สันทราย เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053 717499 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองเชียงราย
เทศบาลตำบลนางแล เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 55 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10292 คน
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 72 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9923 คน
เทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 71 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 13178 คน
เทศบาลตำบลแม่ยาว เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 233 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 11877 คน
เทศบาลตำบลสันทราย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9050 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองเชียงราย
อบต.แม่ข้าวต้ม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 106 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6699 คน หญิง 7964 คน รวมประชาชน 14663 คน
อบต.รอบเวียง เป็น อบต. ขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1680 คน หญิง 1119 คน รวมประชาชน 2799 คน
อบต.ริมกก เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2371 คน หญิง 2425 คน รวมประชาชน 4796 คน
อบต.แม่กรณ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3014 คน หญิง 3420 คน รวมประชาชน 6434 คน
อบต.ห้วยสัก เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 168 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 10543 คน หญิง 10806 คน รวมประชาชน 21349 คน
อบต.ดอยลาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 114 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5866 คน หญิง 6359 คน รวมประชาชน 12225 คน
อบต.ท่าสาย เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4595 คน หญิง 4699 คน รวมประชาชน 9294 คน
อบต.ห้วยชมภู เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 259 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3237 คน หญิง 3050 คน รวมประชาชน 6287 คน
อบต.ดอยฮาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1869 คน หญิง 1832 คน รวมประชาชน 3701 คน
อบต.ท่าสุด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4507 คน หญิง 4868 คน รวมประชาชน 9375 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองเชียงราย
ธนาคาร ธกส.
(เชียงราย
)
ที่อยู่: 153 หมู่ 1 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-0118, 0-5360-0119, 0-5371-2003 โทรสาร 0-5371-2003
ธนาคารกรุงศรี
(สาขา ปตท. ริมกก เชียงราย
)
ที่อยู่: 483/1 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 231 232 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-1607, 0-5371-7661-2, 0-5374-4641-3 โทรสาร 0-5371-3383
ธนาคารกรุงศรี
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
)
ที่อยู่: เลขที่ 80 สถาบันราชภัฏเชียงราย ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-53776038 0-53776066 โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
)
ที่อยู่: 99/9 หมู่ที่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 517 ถ.สุขสถิตย์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5375-1258 โทรสาร 0-5371-1256
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย
)
ที่อยู่: 99/9 หมู่ 13 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ซุปเปอร์ไฮเวย์) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-179770-2 โทรสาร 053-179773
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย
)
ที่อยู่: 175/6-7 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี เชียงราย
)
ที่อยู่: 184 ถ.ทางหลวงหมายเลข 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
)
ที่อยู่: 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เชียงราย
)
ที่อยู่: 866/18 ถนนทางหลวงหมายเลข 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-8114 โทรสาร 0-5371-8116
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 879/14 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-4029-30 โทรสาร 0-5371-5905
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 881,881/1-3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ - โทรสาร -
ธนาคารออมสิน
(เชียงราย
)
ที่อยู่: 513/1 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-1774 โทรสาร 0-5371-6710
ธนาคารออมสิน
(กลางเวียง
)
ที่อยู่: 491 อุตรกิจ เวียง เมือง เชียงราย 5700 โทรศัพท์ 0-53715080 โทรสาร 0-53715081
ธนาคารสากลพาณิชย์
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 56/5-6 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารอิสลาม
(เชียงราย
)
ที่อยู่: เลขที่ 808/8 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5374-8883-5 โทรสาร 0-5374-8886
ธนาคารกสิกร
(สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
)
ที่อยู่: 99/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห้องเลขที่ 229/1 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 537 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5375-2225-9 โทรสาร 0-5371-4003
ธนาคารกสิกร
(สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
)
ที่อยู่: 833/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-3474-8311-3 โทรสาร 0-3474-8314
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงราย
)
ที่อยู่: 60/13-16 หมู่ที่ 17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รองเมือง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-7485, 0-5375-4144-5 โทรสาร 0-5371-7489
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 56/5-6 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 517 ถ.สุขสถิตย์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5375-1258 โทรสาร 0-5371-1256
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาตลาดบ้านดู่ เชียงราย
)
ที่อยู่: 175/6-7 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี เชียงราย
)
ที่อยู่: 184 ถ.ทางหลวงหมายเลข 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
)
ที่อยู่: 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เชียงราย
)
ที่อยู่: 866/18 ถนนทางหลวงหมายเลข 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-8114 โทรสาร 0-5371-8116
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบ้านดู่ (เชียงราย)
)
ที่อยู่: 164/2-3 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5370-3167 โทรสาร 0-5370-3163-4
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี เชียงราย
)
ที่อยู่: 184 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เชียงราย ชั้นที่ 2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
)
ที่อยู่: 99/9 หมู่ที่ 13 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาเชียงราย ถ.พหลโยธิน (สายใหม่) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 573 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-6919 โทรสาร 0-5371-5094
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสี่แยกแม่กรณ์ (เชียงราย)
)
ที่อยู่: 139/3 หมู่ที่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5374-6369 โทรสาร 0-5374-6374
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 836/21 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-7100-6, 0-5371-7108-9 โทรสาร 0-5371-7107
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาเชียงราย (2)
)
ที่อยู่: 785/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-6605, 6606, 0-5374-4857,4858 โทรสาร 0-5371-6607
ธนาคารธนชาติ
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 785/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนพหลโยธิน (เชียงราย)
)
ที่อยู่: 869/31 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 143/2 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-1100, 0-5371-1101 โทรสาร 0-5371-3590
ธนาคารทหารไทย
(สาขาเชียงราย 2
)
ที่อยู่: 450/29-32 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-4163 โทรสาร 0-5371-6137
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนพหลโยธิน-เชียงราย
)
ที่อยู่: 897/7-8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-4886, 0-5371-4387,0-5360-0716, 0-5360-0717 โทรสาร 0-5371-4890
ธนาคารทหารไทย
(สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
)
ที่อยู่: 99/9 หมู่ที่ 13 รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาตลาดศิริเนตร-เชียงราย
)
ที่อยู่: 913 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-7476-81, 0-5375-2358 โทรสาร 0-5371-7482
ธนาคารยูโอบี
(สาขาเชียงราย
)
ที่อยู่: 643/5 หมู่ที่ 3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-6786, 0-5371-1414, 0-5371-6557 โทรสาร 0-5371-5429
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงราย ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองเชียงราย

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองเชียงราย รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองเชียงราย
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงราย เที่ยวอำเภอเมืองเชียงราย
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงราย
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองเชียงราย เที่ยวอำเภอเมืองเชียงราย
 

แผนที่อำเภอเมืองเชียงราย
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองเชียงราย ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองเชียงราย โรงเรียนเมืองเชียงราย ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองเชียงราย เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองเชียงราย

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองเชียงราย
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองเชียงราย ตำบลเวียง ตำบลรอบเวียง ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ยาว ตำบลสันทราย ตำบลบัวสลี ตำบลดงมะดะ ตำบลป่าก่อดำ ตำบลแม่กรณ์ ตำบลห้วยชมภู ตำบลห้วยสัก ตำบลริมกก ตำบลดอยลาน ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลจอมหมอกแก้ว ตำบลท่าสาย ตำบลโป่งแพร่ ตำบลดอยฮาง ตำบลท่าสุด ตำบลทุ่งก่อ ตำบลป่าก่อดำ ตำบลดงมะดะ ตำบลบัวสลี ตำบลเวียงเหนือ ตำบลผางาม ตำบลเวียงชัย ตำบลทุ่งก่อ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck