ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดเชียงราย > อำเภอแม่สาย


อำเภอแม่สาย

ตำบลต่างๆในอำเภอแม่สาย
ตำบลแม่สาย
ตำบลห้วยไคร้
ตำบลเกาะช้าง
ตำบลโป่งผา
ตำบลศรีเมืองชุม
ตำบลเวียงพางคำ
ตำบลบ้านด้าย
ตำบลโป่งงาม

สถานีตำรวจในตำบลแม่สาย
สภ.เกาะช้าง ที่อยู่: 250 หมู่ 2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 เบอร์โทรศัพท์ 0-5367-5694 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5367-5685
สภ.แม่สาย ที่อยู่: 349 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เบอร์โทรศัพท์ 0-5373-1444 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5373-2602
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอแม่สาย
รพ.แม่สาย ที่อยู่ 101ม.10 ถ.พรหมมหาราช ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 เบอร์โทรศัพท์: (053)731300-1
เทศบาลตำบลในอำเภอแม่สาย
เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 22778 คน
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5443 คน
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6804 คน
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ(แม่สาย) เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6356 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอแม่สาย
อบต.เกาะช้าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4950 คน หญิง 5088 คน รวมประชาชน 10038 คน
อบต.บ้านด้าย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1751 คน หญิง 2201 คน รวมประชาชน 3952 คน
อบต.โป่งผา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 42 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3283 คน หญิง 3064 คน รวมประชาชน 6347 คน
อบต.ศรีเมืองชุม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 42 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2868 คน หญิง 3041 คน รวมประชาชน 5909 คน
อบต.โป่งงาม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 42 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3903 คน หญิง 3813 คน รวมประชาชน 7716 คน
อบต.ห้วยไคร้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1524 คน หญิง 1474 คน รวมประชาชน 2998 คน
ธนาคารในอำเภอแม่สาย
ธนาคาร ธกส.
(แม่สาย
)
ที่อยู่: 133/2 หมู่ 3 - ต.เวียงพานคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5373-1748, 0-5373-3534 โทรสาร 0-5373-2952
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาแม่สาย
)
ที่อยู่: 490/2-5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงผางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5364-0769-71, 0-5364-0774-5 โทรสาร 0-5364-0769-71, 0-5364-0774-5
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สาย
)
ที่อยู่: 156 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาแม่สาย เชียงราย
)
ที่อยู่: 6/6 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5373-2701-3 โทรสาร 0-5373-1399
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาแม่สาย
)
ที่อยู่: 85 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5364-2495-7 โทรสาร 0-5364-2498
ธนาคารกสิกร
(สาขาแม่สาย
)
ที่อยู่: 122/1 หมู่ที่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5364-0786-90 โทรสาร 0-5373-3101
ธนาคารกสิกร
(สาขาห้วยไคร้ แม่จัน
)
ที่อยู่: 16/1 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5376-3003-4, 0-5366-7825-6 โทรสาร 0-5376-3004
ธนาคารกสิกร
(สาขาแม่สาย 2
)
ที่อยู่: 818/1-2 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สาย
)
ที่อยู่: 156 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาแม่สาย เชียงราย
)
ที่อยู่: 6/6 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5373-2701-3 โทรสาร 0-5373-1399
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาแม่สาย
)
ที่อยู่: 440 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5373-2171 โทรสาร 0-5373-2172
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสามเหลี่ยมทองคำ
)
ที่อยู่: 262 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงแสน-แม่สาย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 0-5378-4244 โทรสาร 0-5378-4243
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาแม่สาย
)
ที่อยู่: 382/3 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053-731-675,731-879,731-904,733-165-6 โทรสาร 0-5373-1905
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาแม่สาย (2)
)
ที่อยู่: 382/3 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5373-1675, 1879, 1904, 0-5373-3165, 3166 โทรสาร 0-5373-1905
ธนาคารทหารไทย
(สาขาแม่สาย
)
ที่อยู่: 44/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5373-3145, 0-5373-3146, 0-5364-0351, 0-5364-0352 โทรสาร 0-5373-3145, 0-5373-3146
ธนาคารทหารไทย
(สาขาห้วยไคร้
)
ที่อยู่: 26 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน-ห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 0-5376-3002, 0-5366-7350, 0-5366-7351, 0-5366-7352 โทรสาร 0-5376-3001
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอแม่สาย ที่พัก ร้านอาหารอำเภอแม่สาย

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวแม่สาย รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอแม่สาย
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอแม่สาย เที่ยวอำเภอแม่สาย
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอแม่สาย
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอแม่สาย เที่ยวอำเภอแม่สาย
 

แผนที่อำเภอแม่สาย
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แม่สาย ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดแม่สาย โรงเรียนแม่สาย ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอแม่สาย เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวแม่สาย

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอแม่สาย
 

ตำบลต่างๆในอำเภอแม่สาย ตำบลแม่สาย ตำบลห้วยไคร้ ตำบลเกาะช้าง ตำบลโป่งผา ตำบลศรีเมืองชุม ตำบลเวียงพางคำ ตำบลบ้านด้าย ตำบลโป่งงาม

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck