ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดนครสวรรค์ > อำเภอเมืองนครสวรรค์


อำเภอเมืองนครสวรรค์

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองนครสวรรค์
ตำบลปากน้ำโพ
ตำบลกลางแดด
ตำบลเกรียงไกร
ตำบลแควใหญ่
ตำบลตะเคียนเลื่อน
ตำบลนครสวรรค์ตก
ตำบลนครสวรรค์ออก
ตำบลบางพระหลวง
ตำบลบางม่วง
ตำบลบ้านมะเกลือ
ตำบลบ้านแก่ง
ตำบลพระนอน
ตำบลวัดไทร
ตำบลหนองกรด
ตำบลหนองกระโดน
ตำบลหนองปลิง
ตำบลบึงเสนาท

สถานีตำรวจในตำบลเมืองนครสวรรค์
สภ.บางม่วง ที่อยู่: 9 ม.11 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-6200 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5627-6200
สภ.เมืองนครสวรรค์ ที่อยู่: ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5688-1513 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5622-1109
สภ.หนองปลิง ที่อยู่: ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5638-6191 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5638-6191
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองนครสวรรค์
โรงพยาบาลปากน้ำโพ ที่อยู่ 96/12 9 เอเชีย นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 225501-4 แฟกซ์
โรงพยาบาลร่มฉัตร ที่อยู่ 748/1 โกสีย์ ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5631-2481-90 แฟกซ์
โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ ที่อยู่ 276 สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-3600 แฟกซ์
โรงพยาบาลรัตนเวช ที่อยู่ 62 อรรถกวี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 214041-9 แฟกซ์
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ 33/64 ดาวดึงส์ ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5631-1626-35 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองนครสวรรค์
เทศบาลตำบลหนองเบน เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3860 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองนครสวรรค์
อบต.กลางแดด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1557 คน หญิง 1705 คน รวมประชาชน 3262 คน
อบต.เกรียงไกร เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2780 คน หญิง 2861 คน รวมประชาชน 5641 คน
อบต.แควใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1147 คน หญิง 1236 คน รวมประชาชน 2383 คน
อบต.ตะเคียนเลื่อน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2882 คน หญิง 3200 คน รวมประชาชน 6082 คน
อบต.นครสวรรค์ตก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5170 คน หญิง 5195 คน รวมประชาชน 10365 คน
อบต.นครสวรรค์ออก เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 9050 คน หญิง 5805 คน รวมประชาชน 14855 คน
อบต.บางพระหลวง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1150 คน หญิง 1189 คน รวมประชาชน 2339 คน
อบต.บางม่วง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3282 คน หญิง 3513 คน รวมประชาชน 6795 คน
อบต.บ้านแก่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3961 คน หญิง 4107 คน รวมประชาชน 8068 คน
อบต.บ้านมะเกลือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 39 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4349 คน หญิง 4619 คน รวมประชาชน 8968 คน
อบต.บึงเสนาท เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2336 คน หญิง 2515 คน รวมประชาชน 4851 คน
อบต.พระนอน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 110 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4060 คน หญิง 4417 คน รวมประชาชน 8477 คน
อบต.วัดไทรย์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4811 คน หญิง 5237 คน รวมประชาชน 10048 คน
อบต.หนองกรด เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 133 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 8975 คน หญิง 9701 คน รวมประชาชน 18676 คน
อบต.หนองกระโดน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 122 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7603 คน หญิง 8249 คน รวมประชาชน 15852 คน
อบต.หนองปลิง เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 96 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5905 คน หญิง 6281 คน รวมประชาชน 12186 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองนครสวรรค์
ธนาคาร ธกส.
(มหาสารคาม
)
ที่อยู่: 1429/1 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-2038, 0-4372-5167, 0-4372-5168 โทรสาร 0-4372-1530
ธนาคารกรุงศรี
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 433-433/1 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-8017-8, 0-5622-1398, 0-5622-1129, 0-5622-1929 โทรสาร 0-5622-2598
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนสวรรค์วิถี นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 269/4 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-8214-5, 0-5622-7866-7, 0-5622-7493-4 โทรสาร 0-5622-7493
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนสายเอเชีย นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 118/24 หมู่ที่ 10 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนสวรรค์วิถี 2
)
ที่อยู่: 558/65 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี 2 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส พะเยา
)
ที่อยู่: 669 หมู่ที่ 3 ถ.นครสวรรค์-เชียงราย ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี ลำปาง
)
ที่อยู่: 66 ถ.นครสวรรค์-เชียงราย ต.สบตุ๋ย เมือง โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 320/11 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนสวรรค์วิถี นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 310/32 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-5116, 0-5622-6493, 0-5622-6478, 0-5622-2582 โทรสาร 0-5622-2580
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 154/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-2902, 0-5622-2194-5 โทรสาร 0-5622-2702
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาสารคาม
)
ที่อยู่: 472 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-3021-3, 0-4372-2555 โทรสาร 0-4372-3024
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนมาตุลี นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 804/108 หมู่ที่ 10 ถ.มาตุลี ต.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-4136, 0-5622-9072 โทรสาร 0-5622-8361
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาแฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 162/18 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ นครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 169/4 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-1137, 0-5622-2939 โทรสาร 0-5622-4182, 0-5622-7474
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 867/125 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5621-1415, 0-5622-4637,0-5622-7017-8 โทรสาร
ธนาคารออมสิน
(สวรรค์วิถี
)
ที่อยู่: 310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-2436 โทรสาร 0-5622-8453
ธนาคารออมสิน
(นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 46 ถ.เวสสุวรรณ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-9104 โทรสาร 0-5622-1225
ธนาคารออมสิน
(มหาสารคาม
)
ที่อยู่: 924-927 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-3675 โทรสาร 0-4371-1002
ธนาคารสากลพาณิชย์
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 1311/18-21 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5631-3659 โทรสาร 0-5631-3655
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนสายเอเชีย นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 1016/6-8 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-9120 โทรสาร 0-5622-9122
ธนาคารกสิกร
(สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์ (วี-สแควร์)
)
ที่อยู่: 320/11 อาคารวี-สแควร์ พลาซ่า ชั้น 1 ห้องเลขที่ 101/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนสวรรค์วิถี นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 277/27 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-1521-2, 0-5631-1500-5 โทรสาร 0-5622-1581
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนโกสีย์ นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 592-596 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-2335, 0-5631-2887-88 โทรสาร 0-5622-5202
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 1311/18-21 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5631-3659 โทรสาร 0-5631-3655
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนสวรรค์วิถี 2
)
ที่อยู่: 558/65 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี 2 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส พะเยา
)
ที่อยู่: 669 หมู่ที่ 3 ถ.นครสวรรค์-เชียงราย ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี ลำปาง
)
ที่อยู่: 66 ถ.นครสวรรค์-เชียงราย ต.สบตุ๋ย เมือง โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 320/11 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนสวรรค์วิถี นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 310/32 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-5116, 0-5622-6493, 0-5622-6478, 0-5622-2582 โทรสาร 0-5622-2580
ธนาคารกรุงไทย
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 154/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-2902, 0-5622-2194-5 โทรสาร 0-5622-2702
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาสารคาม
)
ที่อยู่: 472 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-3021-3, 0-4372-2555 โทรสาร 0-4372-3024
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนมาตุลี นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 804/108 หมู่ที่ 10 ถ.มาตุลี ต.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-4136, 0-5622-9072 โทรสาร 0-5622-8361
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาแฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 162/18 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ นครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์ (วี-สแควร์)
)
ที่อยู่: 320/11 ชั้น 1 อาคารวี สแควร์ พลาซ่า ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสะพานเดชาติวงศ์
)
ที่อยู่: 96/6 หมู่ที่ 9 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-8498-9 โทรสาร 0-5622-4128
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาแฟรี่แลนด์ (นครสวรรค์)
)
ที่อยู่: 162/18 ศูนย์การค้าแฟรี่แลนด์ พลาซ่า ชั้นที่ 1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 650 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-7424 โทรสาร 0-5622-9529
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาปากน้ำโพ
)
ที่อยู่: 564-566 สี่แยกถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5621-2082, 0-5621-2189, 0-5621-3188, 0-5621-3388 โทรสาร 0-5621-3516
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 22 ถ.เวสสุวรรณ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-2998 โทรสาร 0-5622-2150
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาหนองเบน
)
ที่อยู่: 190 หมู่ที่ 15 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5629-6042, 0-5629-6163-5 โทรสาร 0-5629-6166
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนโกสีย์ (นครสวรรค์)
)
ที่อยู่: 622-624 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 280 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 320/6 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5633-1511 โทรสาร 0-5622-8011
ธนาคารทหารไทย
(สาขาแฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 162/18 ศูนย์การค้าแฟรี่แลนด์ พลาซ่า ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-2913, 0-5622-2672 โทรสาร 0-5622-7414
ธนาคารทหารไทย
(สาขานครสวรรค์ 2
)
ที่อยู่: 211/3 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5631-2272-4 โทรสาร 0-5631-2272
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนเอเชีย-นครสวรรค์
)
ที่อยู่: 1319/4 หมู่ที่ 10 ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-8223, 0-5622-8224, 0-5622-8225 โทรสาร 0-5622-8224
ธนาคารยูโอบี
(สาขานครสวรรค์
)
ที่อยู่: 532-534 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5621-4109, 0-5621-4690, 0-5621-4709, 0-5631-4234-5 โทรสาร 0-5621-3224
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองนครสวรรค์

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองนครสวรรค์ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองนครสวรรค์
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์ เที่ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ เที่ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์
 

แผนที่อำเภอเมืองนครสวรรค์
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองนครสวรรค์ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองนครสวรรค์ โรงเรียนเมืองนครสวรรค์ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองนครสวรรค์ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองนครสวรรค์

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองนครสวรรค์
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ ตำบลกลางแดด ตำบลเกรียงไกร ตำบลแควใหญ่ ตำบลตะเคียนเลื่อน ตำบลนครสวรรค์ตก ตำบลนครสวรรค์ออก ตำบลบางพระหลวง ตำบลบางม่วง ตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลบ้านแก่ง ตำบลพระนอน ตำบลวัดไทร ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน ตำบลหนองปลิง ตำบลบึงเสนาท

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck