ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดนครสวรรค์ > อำเภอตาคลี


อำเภอตาคลี

ตำบลต่างๆในอำเภอตาคลี
ตำบลตาคลี
ตำบลช่องแค
ตำบลจันเสน
ตำบลห้วยหอม
ตำบลหัวหวาย
ตำบลหนองโพ
ตำบลหนองหม้อ
ตำบลสร้อยทอง
ตำบลลาดทิพรส
ตำบลพรหมนิมิต

สถานีตำรวจในตำบลตาคลี
สภ.จันเสน ที่อยู่: 340 ม.1 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5633-9199 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5633-9199
สภ.ตาคลี ที่อยู่: ม.1 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 เบอร์โทรศัพท์ 0-5626-1111 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5626-1285
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอตาคลี
รพ.ตาคลี ที่อยู่ 62 ถ.หัสนัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 เบอร์โทรศัพท์: (056)261756-7
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอตาคลี
สถานพยาบาลเวชกรรมแพทย์ช่องแค ที่อยู่ 69 เฉลิมพระเกียรติ ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210 โทรศัพท์ 0-5626-9100 แฟกซ์
สถานพยาบาลเวชกรรมพาเลช ที่อยู่ 166-168 พหลโยธิน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 056 261900 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอตาคลี
เทศบาลตำบลช่องแค เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4251 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอตาคลี
อบต.จันเสน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 57 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4050 คน หญิง 4201 คน รวมประชาชน 8251 คน
อบต.ช่องแค เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2767 คน หญิง 2809 คน รวมประชาชน 5576 คน
อบต.ตาคลี เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 18042 คน หญิง 15911 คน รวมประชาชน 33953 คน
อบต.พรหมนิมิต เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2554 คน หญิง 2720 คน รวมประชาชน 5274 คน
อบต.ลาดทิพรส เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2606 คน หญิง 2649 คน รวมประชาชน 5255 คน
อบต.สร้อยทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2491 คน หญิง 2449 คน รวมประชาชน 4940 คน
อบต.หนองโพ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 93 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5217 คน หญิง 5600 คน รวมประชาชน 10817 คน
อบต.หนองหม้อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 53 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1969 คน หญิง 1940 คน รวมประชาชน 3909 คน
อบต.ห้วยหอม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2372 คน หญิง 2517 คน รวมประชาชน 4889 คน
อบต.หัวหวาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 128 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4712 คน หญิง 4908 คน รวมประชาชน 9620 คน
ธนาคารในอำเภอตาคลี
ธนาคาร ธกส.
(ตาคลี
)
ที่อยู่: 792/3 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 0-5626-1762, 0-5626-2016, 0-5626-3036 โทรสาร 0-5632-2094
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาตาคลี
)
ที่อยู่: 10 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 0-5626-1249, 0-5626-1530, 0-5632-2042, 0-5632-2124 โทรสาร 0-5626-1530
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาตาคลี
)
ที่อยู่: 24 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 0-5626-1157, 0-5626-1877, 0-5626-1299, 0-5626-1191 โทรสาร 0-5626-1875
ธนาคารกสิกร
(สาขาตาคลี
)
ที่อยู่: 60 62 64 ถ.ศรีเทพ 2 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 0-5626-1520-1 โทรสาร 0-5626-1972
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาตาคลี
)
ที่อยู่: 24 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 0-5626-1157, 0-5626-1877, 0-5626-1299, 0-5626-1191 โทรสาร 0-5626-1875
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตาคลี
)
ที่อยู่: 99 ถ.ศรีเทพ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 0-5632-8961 โทรสาร 0-5626-1889
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาตาคลี (2)
)
ที่อยู่: 2 ถ.ศรีเทพ 2 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 0-5626-1724, 1754, 0-5626-2010 โทรสาร 0-5626-1753
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาช่องแค
)
ที่อยู่: 2 ถ.ประชาอุทิศ ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210 โทรศัพท์ 0-5626-9128-30, 0-5626-9163 โทรสาร 0-5626-9127
ธนาคารทหารไทย
(สาขากองบิน 4 ตาคลี
)
ที่อยู่: 305/1 หมู่ 5 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาตาคลี
)
ที่อยู่: 111 ถ.พระสังข์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 0-5626-1537-8 โทรสาร 0-5626-2155
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอตาคลี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอตาคลี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวตาคลี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอตาคลี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอตาคลี เที่ยวอำเภอตาคลี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอตาคลี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอตาคลี เที่ยวอำเภอตาคลี
 

แผนที่อำเภอตาคลี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  ตาคลี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดตาคลี โรงเรียนตาคลี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอตาคลี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวตาคลี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอตาคลี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอตาคลี ตำบลตาคลี ตำบลช่องแค ตำบลจันเสน ตำบลห้วยหอม ตำบลหัวหวาย ตำบลหนองโพ ตำบลหนองหม้อ ตำบลสร้อยทอง ตำบลลาดทิพรส ตำบลพรหมนิมิต

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck