ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดกำแพงเพชร > อำเภอเมืองกำแพงเพชร


อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ตำบลในเมือง
ตำบลไตรตรึงษ์
ตำบลอ่างทอง
ตำบลนาบ่อคำ
ตำบลนครชุม
ตำบลทรงธรรม
ตำบลลานดอกไม้
ตำบลลานดอกไม้ตก
ตำบลโกสัมพี
ตำบลหนองปลิง
ตำบลคณฑี
ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ตำบลเทพนคร
ตำบลวังทอง
ตำบลท่าขุนราม
ตำบลเพชรชมภู
ตำบลคลองแม่ลาย
ตำบลธำมรงค์
ตำบลสระแก้ว
ตำบลหนองคล้า
ตำบลโป่งน้ำร้อน
ตำบลไทรงาม

สถานีตำรวจในตำบลเมืองกำแพงเพชร
สภ.ทรงธรรม ที่อยู่: 79 /27 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5570-1019 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5570-1019
สภ.เมืองกำแพงเพชร ที่อยู่: ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 เบอร์โทรศัพท์ 0-55716868 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5572-2177
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอเมืองกำแพงเพชร
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ที่อยู่ ม.12 ต.นิคมทุ่งโพทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 เบอร์โทรศัพท์: (055)736120
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองกำแพงเพชร
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง ที่อยู่ 678/7 ราชดำเนิน ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055 714701-5 แฟกซ์
สถานพยาบาลแพทย์บัณฑิต ที่อยู่ 49 เทศา 1 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-1865 แฟกซ์ 0-5572-2044
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9358 คน
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6266 คน
เทศบาลตำบลนครชุม เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7509 คน
เทศบาลตำบลปากดง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3881 คน
เทศบาลตำบลเทพนคร เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 172 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 20293 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร
อบต.ไตรตรึงษ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4758 คน หญิง 4410 คน รวมประชาชน 9168 คน
อบต.วังทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 115 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5448 คน หญิง 5619 คน รวมประชาชน 11067 คน
อบต.หนองปลิง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 85 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5608 คน หญิง 5409 คน รวมประชาชน 11017 คน
อบต.อ่างทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 275 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 8475 คน หญิง 8507 คน รวมประชาชน 16982 คน
อบต.คณฑี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 93 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5439 คน หญิง 5638 คน รวมประชาชน 11077 คน
อบต.คลองแม่ลาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 71 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2300 คน หญิง 2320 คน รวมประชาชน 4620 คน
อบต.ทรงธรรม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 71 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3705 คน หญิง 3883 คน รวมประชาชน 7588 คน
อบต.ท่าขุนราม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 48 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4481 คน หญิง 4567 คน รวมประชาชน 9048 คน
อบต.ธำรงค์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2534 คน หญิง 2595 คน รวมประชาชน 5129 คน
อบต.นครชุม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5092 คน หญิง 5292 คน รวมประชาชน 10384 คน
อบต.นาบ่อคำ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 188 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 10403 คน หญิง 10207 คน รวมประชาชน 20610 คน
อบต.ลานดอกไม้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 97 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3220 คน หญิง 3159 คน รวมประชาชน 6379 คน
อบต.สระแก้ว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 119 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6284 คน หญิง 6315 คน รวมประชาชน 12599 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ธนาคาร ธกส.
(กำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 21 หมู่ - ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-1082, 0-5571-1960, 0-5571-3203 โทรสาร 0-5571-1791
ธนาคารกรุงศรี
(สาขากำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 95 ถ.วิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-3013-4, 0-5571-3981 โทรสาร 0-5551-2562
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 69 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขากำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 6 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-3345, 0-5571-3513, 0-5571-3511-2 โทรสาร 0-5571-1014
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-853826-8 โทรสาร 055-853829
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขานครชุม กำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 160/11 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5579-9417 โทรสาร 0-5579-9497
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(กำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 418/41-2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-5951-7 โทรสาร 0-5571-5951-7
ธนาคารออมสิน
(นครชุม
)
ที่อยู่: บริเวณตลาดสุขาภิบาล ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5579-9639 โทรสาร 0-5579-9639
ธนาคารออมสิน
(กำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 8 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5572-1671 โทรสาร -
ธนาคารกสิกร
(สาขากำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 233 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-3700, 0-5572-0350 โทรสาร 0-5571-3702
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขากำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 546 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5572-2111 โทรสาร 0-5572-2871
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 69 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขากำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 6 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-3345, 0-5571-3513, 0-5571-3511-2 โทรสาร 0-5571-1014
ธนาคารกรุงไทย
(สาขานครชุม กำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 160/11 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5579-9417 โทรสาร 0-5579-9497
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 613/1 อาคารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร ถ. เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขากำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 275 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-1720 โทรสาร 0-5571-1822
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขากำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 359/1-2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-2684, 0-5571-2753-4, 0-5571-2770, 0-5571-2802 โทรสาร 0-5571-2830
ธนาคารธนชาติ
(สาขากำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 252 252/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขากำแพงเพชร
)
ที่อยู่: 112 ซอย 7 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-3801, 0-5571-3802 โทรสาร 0-5671-3803
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองกำแพงเพชร

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองกำแพงเพชร รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองกำแพงเพชร เที่ยวอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร เที่ยวอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 

แผนที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองกำแพงเพชร ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองกำแพงเพชร โรงเรียนเมืองกำแพงเพชร ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองกำแพงเพชร เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองกำแพงเพชร

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง ตำบลไตรตรึงษ์ ตำบลอ่างทอง ตำบลนาบ่อคำ ตำบลนครชุม ตำบลทรงธรรม ตำบลลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ตก ตำบลโกสัมพี ตำบลหนองปลิง ตำบลคณฑี ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลเทพนคร ตำบลวังทอง ตำบลท่าขุนราม ตำบลเพชรชมภู ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลธำมรงค์ ตำบลสระแก้ว ตำบลหนองคล้า ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลไทรงาม

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck