ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดพิษณุโลก > อำเภอเมืองพิษณุโลก


อำเภอเมืองพิษณุโลก

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองพิษณุโลก
ตำบลในเมือง
ตำบลวังน้ำคู้
ตำบลวัดจันทร์
ตำบลวัดพริก
ตำบลท่าทอง
ตำบลท่าโพธิ์
ตำบลสมอแข
ตำบลดอนทอง
ตำบลบ้านป่า
ตำบลปากโทก
ตำบลหัวรอ
ตำบลจอมทอง
ตำบลบ้านกร่าง
ตำบลบ้านคลอง
ตำบลพลายชุมพล
ตำบลมะขามสูง
ตำบลอรัญญิก
ตำบลบึงพระ
ตำบลไผ่ขอดอน
ตำบลงิ้วงาม

สถานีตำรวจในตำบลเมืองพิษณุโลก
สภ.นิคมสร้างตนเอง ที่อยู่: ต.หนองกุล อ.เมือง จ.พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 055-268-158 เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.ดงประคำ ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.ไทรย้อย ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.วังน้ำคู้ ที่อยู่: 94 ม.6 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230 เบอร์โทรศัพท์ 0-5538-6080 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5538-6166
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองพิษณุโลก
โรงพยาบาลพิษณุเวช ที่อยู่ 211 ขุนพิเรนทรเทพ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055 244911 แฟกซ์ 055-252754
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก ที่อยู่ 212/79 บรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055 219307 แฟกซ์ 058-241934
โรงพยาบาลรัตนเวช ที่อยู่ 69/32 พระองค์ดำ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055 258708 แฟกซ์ 055-258708
โรงพยาบาลรัตนเวช 2 ที่อยู่ 138 พระองค์ดำ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055 210819 แฟกซ์
โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ ที่อยู่ 262/55 บรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055 218777 แฟกซ์
สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ที่อยู่ 5/6 พระองค์ดำ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055 212080-1 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองพิษณุโลก
เทศบาลตำบลพลายชุมพล เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4920 คน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2034 คน
เทศบาลตำบลหัวรอ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 20473 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองพิษณุโลก
อบต.ท่าทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5439 คน หญิง 5580 คน รวมประชาชน 11019 คน
อบต.งิ้วงาม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1693 คน หญิง 1716 คน รวมประชาชน 3409 คน
อบต.จอมทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1719 คน หญิง 1904 คน รวมประชาชน 3623 คน
อบต.ดอนทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5484 คน หญิง 5885 คน รวมประชาชน 11369 คน
อบต.ท่าโพธิ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4360 คน หญิง 4527 คน รวมประชาชน 8887 คน
อบต.บ้านกร่าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5724 คน หญิง 6075 คน รวมประชาชน 11799 คน
อบต.บ้านคลอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7073 คน หญิง 5015 คน รวมประชาชน 12088 คน
อบต.บ้านป่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2751 คน หญิง 2899 คน รวมประชาชน 5650 คน
อบต.บึงพระ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 34 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 8968 คน หญิง 9465 คน รวมประชาชน 18433 คน
อบต.ปากโทก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2044 คน หญิง 2216 คน รวมประชาชน 4260 คน
อบต.ไผ่ขอดอน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1963 คน หญิง 2050 คน รวมประชาชน 4013 คน
อบต.มะขามสูง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2649 คน หญิง 2781 คน รวมประชาชน 5430 คน
อบต.วังน้ำคู้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2150 คน หญิง 2338 คน รวมประชาชน 4488 คน
อบต.วัดจันทร์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2821 คน หญิง 3093 คน รวมประชาชน 5914 คน
อบต.วัดพริก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3778 คน หญิง 3990 คน รวมประชาชน 7768 คน
อบต.สมอแข เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6206 คน หญิง 5614 คน รวมประชาชน 11820 คน
อบต.อรัญญิก เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 15993 คน หญิง 12928 คน รวมประชาชน 28921 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองพิษณุโลก
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 275/1 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5522-1721, 0-5524-2200, 0-5522-1238 โทรสาร 0-5524-2711
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาย่อย โฮมโปร พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 959 หมู่ที่ 10 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 112/19 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5522-5173-7 โทรสาร 0-5522-5173-7
ธนาคารกรุงศรี
(สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
)
ที่อยู่: 99 หมู่ที่ 9 ถ.สายพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5522-6536, 0-5526-1125-6 โทรสาร 0-5526-1125-6
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 262/24 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5521-8654, 0-5521-8667-74 โทรสาร 0-5524-2419
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 99 หมู่ 9 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาห้าแยกโคกมะตูม พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 117/4 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-1554, 0-5524-2030 โทรสาร 0-5524-2323
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 909 หมู่ที่ 3 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
)
ที่อยู่: 156 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนสิงหวัฒน์ พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 20/22 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-5521, 0-5524-5520 โทรสาร 0-5524-5522
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนนเรศวร พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 35 ถ.นเรศวร ต.ในเวียง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-2543, 0-5524-2671 โทรสาร 0-5524-2547
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก
)
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 209/39 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-4060, 0-5525-2179 โทรสาร 0-5524-4061
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 839/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5522-0955-64 โทรสาร 0-5522-0955-64
ธนาคารออมสิน
(พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5521-9431 โทรสาร 0-5525-8557
ธนาคารสากลพาณิชย์
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 286/10 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5521-1683-6, 0-5521-1773-4 โทรสาร 0-5340-9625
ธนาคารอิสลาม
(พิษณุโลก
)
ที่อยู่: เลขที่ 87/24 ถนนเอกาทศรถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-2712 โทรสาร 0-5524-2443
ธนาคารกสิกร
(สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
)
ที่อยู่: 99/21 อาคารเอ็นยู สแควร์ หมู่ที่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาห้าแยกโคกมะตูม
)
ที่อยู่: 200/1 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-3924-5215-9, 0-3921-1730-3 โทรสาร 0-3924-1984
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนบรมไตรโลกนารถ พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 492/2-3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 144/1 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-9141-3, 0-5521-9423-5 โทรสาร 0-5524-1744
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 286/10 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5521-1683-6, 0-5521-1773-4 โทรสาร 0-5340-9625
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 262/24 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5521-8654, 0-5521-8667-74 โทรสาร 0-5524-2419
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 99 หมู่ 9 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาห้าแยกโคกมะตูม พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 117/4 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-1554, 0-5524-2030 โทรสาร 0-5524-2323
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 909 หมู่ที่ 3 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
)
ที่อยู่: 156 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนสิงหวัฒน์ พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 20/22 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-5521, 0-5524-5520 โทรสาร 0-5524-5522
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนนเรศวร พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 35 ถ.นเรศวร ต.ในเวียง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-2543, 0-5524-2671 โทรสาร 0-5524-2547
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก
)
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนบรมไตรโลกนารถ (พิษณุโลก)
)
ที่อยู่: 587/7 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 1/14 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-3715 โทรสาร 0-5524-2147
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์ พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 68/33 ห้างเทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์ พิษณุโลก ชั้น G ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 909 หมู่ 3 ห้างเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก บริเวณชั้น 2 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาห้าแยกโคกมะตูม (พิษณุโลก)
)
ที่อยู่: 284 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5521-1984 โทรสาร 0-5521-1981
ธนาคารสแตนดาร์ด
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 176/7 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 88/9-10 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-9322, 0-5524-3871-2 โทรสาร 0-5524-4268
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาพิษณุโลก (2)
)
ที่อยู่: 147-153 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-2981, 2983, 2984 โทรสาร 0-5524-2982
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 939 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง 2 CR 204/2 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5522-0784-5 0-5537-8295 โทรสาร 0-5537--8296
ธนาคารธนชาติ
(สาขาเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 909 หมู่ 10 ชั้น G ห้างเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนบรมไตรโลกนารถ 2 (พิษณุโลก)
)
ที่อยู่: 646/1-3 - บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 699/12 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 696/9 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-211388 โทรสาร 0-5521-1389
ธนาคารทหารไทย
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 90-93 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-5770-2 โทรสาร 0-5524-5543
ธนาคารทหารไทย
(สาขาพิษณุโลก 2
)
ที่อยู่: 100/1-4 ถ.สิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-2951 โทรสาร 0-5524-2790
ธนาคารทหารไทย
(สาขาโคกมะตูม-พิษณุโลก
)
ที่อยู่: 111/1 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5521-2432, 0-5521-2433, 0-5521-2434 โทรสาร 0-5521-2436
ธนาคารยูโอบี
(สาขาพิษณุโลก
)
ที่อยู่: 112/39-41 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5522-5153-5 โทรสาร 0-5522-5156
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองพิษณุโลก

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองพิษณุโลก รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองพิษณุโลก
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิษณุโลก เที่ยวอำเภอเมืองพิษณุโลก
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิษณุโลก
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เที่ยวอำเภอเมืองพิษณุโลก
 

แผนที่อำเภอเมืองพิษณุโลก
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองพิษณุโลก ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองพิษณุโลก โรงเรียนเมืองพิษณุโลก ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองพิษณุโลก เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองพิษณุโลก

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองพิษณุโลก
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลในเมือง ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลวัดจันทร์ ตำบลวัดพริก ตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลบ้านป่า ตำบลปากโทก ตำบลหัวรอ ตำบลจอมทอง ตำบลบ้านกร่าง ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลมะขามสูง ตำบลอรัญญิก ตำบลบึงพระ ตำบลไผ่ขอดอน ตำบลงิ้วงาม

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck