ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดพิจิตร > อำเภอเมืองพิจิตร


อำเภอเมืองพิจิตร

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลในเมือง
ตำบลไผ่ขวาง
ตำบลย่านยาว
ตำบลท่าฬ่อ
ตำบลปากทาง
ตำบลคลองคะเชนทร์
ตำบลโรงช้าง
ตำบลเมืองเก่า
ตำบลท่าหลวง
ตำบลบ้านบุ่ง
ตำบลฆะมัง
ตำบลดงป่าคำ
ตำบลหัวดง
ตำบลหนองปล้อง
ตำบลป่ามะคาบ
ตำบลสากเหล็ก
ตำบลท่าเยี่ยม
ตำบลคลองทราย
ตำบลสายคำโห้
ตำบลดงกลาง
ตำบลไผ่รอบ
ตำบลวังจิก
ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
ตำบลไผ่ท่าโพ
ตำบลวังจิก
ตำบลหนองพระ
ตำบลหนองปลาไหล
ตำบลวังทรายพูน

สถานีตำรวจในตำบลเมืองพิจิตร
สภ.ดงป่าคำ ที่อยู่: 11 หมู่ 1 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170 เบอร์โทรศัพท์ 0-5667-4171 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5667-4171
สภ.ย่านยาว ที่อยู่: 17 หมู่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5660-5090 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5660-5090
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองพิจิตร
โรงพยาบาลสหเวช ที่อยู่ 2/158 ศรีมาลา ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056 612791-3, 612096 แฟกซ์ 056-612794
สถานพยาบาลเวชกรรมทัศนเวช ที่อยู่ 28/18 สระหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056 651293-5 แฟกซ์ 056-651296
สถานพยาบาลศรีสุโข ที่อยู่ 22/29 สระหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0 5665 1481 แฟกซ์
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ที่อยู่ 31/12 สระหลวง เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองพิจิตร
เทศบาลตำบลดงป่าคำ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4928 คน
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3852 คน
เทศบาลตำบลวังกรด เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3516 คน
เทศบาลตำบลหัวดง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3922 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองพิจิตร
อบต.คลองคะเชนทร์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3960 คน หญิง 4064 คน รวมประชาชน 8024 คน
อบต.ฆะมัง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3168 คน หญิง 3365 คน รวมประชาชน 6533 คน
อบต.บ้านบุ่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 67 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2287 คน หญิง 2308 คน รวมประชาชน 4595 คน
อบต.ป่ามะคาบ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 82 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4302 คน หญิง 4487 คน รวมประชาชน 8789 คน
อบต.เมืองเก่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 53 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2780 คน หญิง 3015 คน รวมประชาชน 5795 คน
อบต.ย่านยาว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3032 คน หญิง 3183 คน รวมประชาชน 6215 คน
อบต.หัวดง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 68 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2179 คน หญิง 2273 คน รวมประชาชน 4452 คน
อบต.สายคำโห้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1440 คน หญิง 1366 คน รวมประชาชน 2806 คน
อบต.โรงช้าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3099 คน หญิง 3187 คน รวมประชาชน 6286 คน
อบต.ท่าฬ่อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1035 คน หญิง 1151 คน รวมประชาชน 2186 คน
อบต.ปากทาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2582 คน หญิง 2641 คน รวมประชาชน 5223 คน
อบต.ท่าหลวง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2957 คน หญิง 2941 คน รวมประชาชน 5898 คน
อบต.ไผ่ขวาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1849 คน หญิง 2000 คน รวมประชาชน 3849 คน
อบต.ดงกลาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2240 คน หญิง 2280 คน รวมประชาชน 4520 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองพิจิตร
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาพิจิตร
)
ที่อยู่: 2/285 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-5661-2510-4 โทรสาร 0-5661-2514
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาพิจิตร
)
ที่อยู่: 16 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-5661-1073, 0-5661-1573, 0-5661-1053 โทรสาร 0-5661-1073
ธนาคารออมสิน
(พิจิตร
)
ที่อยู่: 602/1 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-5661-1264 โทรสาร 0-5661-3555
ธนาคารกสิกร
(สาขาพิจิตร
)
ที่อยู่: 4 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-5661-2532-4, 0-5665-0696-9 โทรสาร 0-5661-2178
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาพิจิตร
)
ที่อยู่: 31/79-81 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-5661-6777 โทรสาร 0-5665-1071
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาพิจิตร
)
ที่อยู่: 16 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-5661-1073, 0-5661-1573, 0-5661-1053 โทรสาร 0-5661-1073
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาแฮปปี้ พลาซ่า (พิจิตร)
)
ที่อยู่: 39/119 ห้างแฮปปี้ พลาซ่า ชั้นที่ 2 ถ.สระหลวง อ.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(ดี.เอ็ม. พิจิตร
)
ที่อยู่: 39/119 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาพิจิตร
)
ที่อยู่: 1/144 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-5661-2895 โทรสาร 0-5661-2894
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาพิจิตร
)
ที่อยู่: 22/22 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-5661-1033 โทรสาร 0-5661-1127
ธนาคารธนชาติ
(สาขาพิจิตร
)
ที่อยู่: 8/122-124 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรสาร. 0-5661-5858
ธนาคารทหารไทย
(สาขาพิจิตร
)
ที่อยู่: 1/136 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-5661-2219, 0-5661-3558 โทรสาร 0-5661-2216
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองพิจิตร

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองพิจิตร รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองพิจิตร
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร เที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองพิจิตร เที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร
 

แผนที่อำเภอเมืองพิจิตร
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองพิจิตร ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองพิจิตร โรงเรียนเมืองพิจิตร ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองพิจิตร เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองพิจิตร

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองพิจิตร
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง ตำบลไผ่ขวาง ตำบลย่านยาว ตำบลท่าฬ่อ ตำบลปากทาง ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลฆะมัง ตำบลดงป่าคำ ตำบลหัวดง ตำบลหนองปล้อง ตำบลป่ามะคาบ ตำบลสากเหล็ก ตำบลท่าเยี่ยม ตำบลคลองทราย ตำบลสายคำโห้ ตำบลดงกลาง ตำบลไผ่รอบ ตำบลวังจิก ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลวังจิก ตำบลหนองพระ ตำบลหนองปลาไหล ตำบลวังทรายพูน

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck