ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดเพชรบูรณ์ > อำเภอหล่มสัก


อำเภอหล่มสัก

ตำบลต่างๆในอำเภอหล่มสัก
ตำบลหล่มสัก
ตำบลวัดป่า
ตำบลตาลเดี่ยว
ตำบลฝายนาแซง
ตำบลหนองสว่าง
ตำบลน้ำเฮี้ย
ตำบลสักหลง
ตำบลท่าอิบุญ
ตำบลบ้านโสก
ตำบลบ้านติ้ว
ตำบลห้วยไร่
ตำบลน้ำก้อ
ตำบลปากช่อง
ตำบลน้ำชุน
ตำบลหนองไขว่
ตำบลลานบ่า
ตำบลบุ่งคล้า
ตำบลบุ่งน้ำเต้า
ตำบลบ้านกลาง
ตำบลช้างตะลูด
ตำบลบ้านไร่
ตำบลปากดุก
ตำบลบ้านหวาย
ตำบลแคมป์สน

สถานีตำรวจในตำบลหล่มสัก
สภ.บ้านกลาง ที่อยู่: 13 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เบอร์โทรศัพท์ 0-5691-0243 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5691-0243
สภ.บ้านติ้ว ที่อยู่: 142 หมู่ 4 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เบอร์โทรศัพท์ 0-5675-9304 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5675-9304
สภ.หล่มสัก ที่อยู่: 103 ถนนวจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เบอร์โทรศัพท์ 0-5670-4717 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5670-1102
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอหล่มสัก
รพ.หล่มสัก ที่อยู่ 15 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เบอร์โทรศัพท์: (056)701020,701129,702001
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอหล่มสัก
สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม ที่อยู่ 163/2 คชเสนีย์ หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 056 702015 - 7 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอหล่มสัก
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5965 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอหล่มสัก
อบต.ช้างตะลูด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 134 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3435 คน หญิง 3280 คน รวมประชาชน 6715 คน
อบต.ท่าอิบุญ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 115 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3659 คน หญิง 4083 คน รวมประชาชน 7002 คน
อบต.น้ำก้อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3279 คน หญิง 3255 คน รวมประชาชน 6534 คน
อบต.น้ำชุน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 77 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6351 คน หญิง 6502 คน รวมประชาชน 12853 คน
อบต.บ้านกลาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 335 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4835 คน หญิง 4869 คน รวมประชาชน 9704 คน
อบต.บ้านติ้ว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 125 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3472 คน หญิง 3753 คน รวมประชาชน 7225 คน
อบต.บ้านไร่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1255 คน หญิง 1176 คน รวมประชาชน 2431 คน
อบต.บ้านโสก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1930 คน หญิง 1961 คน รวมประชาชน 3891 คน
อบต.บ้านหวาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2121 คน หญิง 2289 คน รวมประชาชน 4419 คน
อบต.บุ่งคล้า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4013 คน หญิง 4109 คน รวมประชาชน 8122 คน
อบต.บุ่งน้ำเต้า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3592 คน หญิง 3038 คน รวมประชาชน 6630 คน
อบต.ปากช่อง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 212 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5800 คน หญิง 6045 คน รวมประชาชน 11845 คน
อบต.ปากดุก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1728 คน หญิง 1739 คน รวมประชาชน 3467 คน
อบต.ฝายนาแซง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2152 คน หญิง 2200 คน รวมประชาชน 4352 คน
อบต.ลานป่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3630 คน หญิง 3556 คน รวมประชาชน 7186 คน
อบต.วัดป่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4166 คน หญิง 4347 คน รวมประชาชน 8513 คน
อบต.สักหลง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2501 คน หญิง 2521 คน รวมประชาชน 5022 คน
อบต.หนองไขว่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3678 คน หญิง 3675 คน รวมประชาชน 7353 คน
อบต.ห้วยไร่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 98 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3495 คน หญิง 4071 คน รวมประชาชน 7566 คน
ธนาคารในอำเภอหล่มสัก
ธนาคาร ธกส.
(หล่มสัก
)
ที่อยู่: 27/2 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5670-1851, 0-5670-2142, 0-5674-6066 โทรสาร 0-5670-1851
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเพชรบูรณ์
)
ที่อยู่: 88/2 ถ.สามัคคีชัย (สระบุรี-หล่มสัก) ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-1019, 0-5671-1110, 0-5672-2572-3 โทรสาร 0-5672-2066
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาหล่มสัก
)
ที่อยู่: 152/6 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5670-2009-11 โทรสาร 0-5670-2010
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
)
ที่อยู่: 83 หมู่ที่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาหล่มสัก
)
ที่อยู่: 3/1 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5670-1413 โทรสาร 0-5670-1009
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์
)
ที่อยู่: 929 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี เพชรบูรณ์
)
ที่อยู่: 929 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(เพชรบูรณ์
)
ที่อยู่: 9/14 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-1655-9 โทรสาร 0-5671-1655-9
ธนาคารกสิกร
(สาขาหล่มสัก
)
ที่อยู่: 348/5-7 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-7770-1396, 0-7770-2627-9 โทรสาร 0-7770-1119
ธนาคารกสิกร
(สาขาเทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์
)
ที่อยู่: 929 หมู่ที่ 2 เทสโก้ โลตัส ชั้น 1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
)
ที่อยู่: 83 หมู่ที่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาหล่มสัก
)
ที่อยู่: 3/1 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5670-1413 โทรสาร 0-5670-1009
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์
)
ที่อยู่: 929 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี เพชรบูรณ์
)
ที่อยู่: 929 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาหล่มสัก
)
ที่อยู่: 8 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5670-1316 โทรสาร 0-5670-1019
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาหล่มสัก
)
ที่อยู่: 7/10 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5670-1540, 1878, 4207, 4267 โทรสาร 0-5670-4513
ธนาคารทหารไทย
(สาขาเพชรบูรณ์ 2
)
ที่อยู่: 9/15 ม.2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5672-5737-8 โทรสาร 0-5672-5739
ธนาคารทหารไทย
(สาขาหล่มสัก
)
ที่อยู่: 147/1-3 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5674-6270, 0-5670-1044 โทรสาร 0-5674-6269
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอหล่มสัก ที่พัก ร้านอาหารอำเภอหล่มสัก

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวหล่มสัก รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอหล่มสัก
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอหล่มสัก เที่ยวอำเภอหล่มสัก
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอหล่มสัก
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอหล่มสัก เที่ยวอำเภอหล่มสัก
 

แผนที่อำเภอหล่มสัก
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  หล่มสัก ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดหล่มสัก โรงเรียนหล่มสัก ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอหล่มสัก เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวหล่มสัก

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอหล่มสัก
 

ตำบลต่างๆในอำเภอหล่มสัก ตำบลหล่มสัก ตำบลวัดป่า ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลฝายนาแซง ตำบลหนองสว่าง ตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลสักหลง ตำบลท่าอิบุญ ตำบลบ้านโสก ตำบลบ้านติ้ว ตำบลห้วยไร่ ตำบลน้ำก้อ ตำบลปากช่อง ตำบลน้ำชุน ตำบลหนองไขว่ ตำบลลานบ่า ตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบ้านกลาง ตำบลช้างตะลูด ตำบลบ้านไร่ ตำบลปากดุก ตำบลบ้านหวาย ตำบลแคมป์สน

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck