ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดราชบุรี > อำเภอเมืองราชบุรี


อำเภอเมืองราชบุรี

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองราชบุรี
ตำบลหน้าเมือง
ตำบลเจดีย์หัก
ตำบลดอนตะโก
ตำบลหนองกลางนา
ตำบลห้วยไผ่
ตำบลคุ้งน้ำวน
ตำบลคุ้งกระถิน
ตำบลอ่างทอง
ตำบลโคกหม้อ
ตำบลสามเรือน
ตำบลพิกุลทอง
ตำบลน้ำพุ
ตำบลดอนแร่
ตำบลหินกอง
ตำบลเขาแร้ง
ตำบลเกาะพลับพลา
ตำบลหลุมดิน
ตำบลบางป่า
ตำบลพงสวาย
ตำบลคูบัว
ตำบลท่าราบ
ตำบลบ้านไร่

สถานีตำรวจในตำบลเมืองราชบุรี
สภ.เมืองราชบุรี ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองราชบุรี
โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ ที่อยู่ 77/4 คฑาธร หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0 3231 5234-9 แฟกซ์
โรงพยาบาลเมืองราช ที่อยู่ 59/3 เพชรเกษม สายเก่า หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0 3232 2274-80 แฟกซ์
สถานพยาบาลคฑาธร ที่อยู่ 65/77, 65/111-112 คฑาธร หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032 338334 แฟกซ์
สถานพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์ ที่อยู่ 1/4-17 อู่ทอง หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-323501 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองราชบุรี
เทศบาลตำบลหลุมดิน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4211 คน
เทศบาลตำบลเขางู เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8862 คน
เทศบาลตำบลหลักเมือง เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 18940 คน
เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10779 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองราชบุรี
อบต.เกาะพลับพลา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 48 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6240 คน หญิง 3763 คน รวมประชาชน 10003 คน
อบต.เขาแร้ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1610 คน หญิง 1604 คน รวมประชาชน 3214 คน
อบต.คุ้งกระถิน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2384 คน หญิง 2673 คน รวมประชาชน 5057 คน
อบต.คุ้งน้ำวน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1829 คน หญิง 2066 คน รวมประชาชน 3895 คน
อบต.คูบัว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4414 คน หญิง 4742 คน รวมประชาชน 9156 คน
อบต.เจดีย์หัก เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6374 คน หญิง 6717 คน รวมประชาชน 13091 คน
อบต.ดอนตะโก เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5301 คน หญิง 5798 คน รวมประชาชน 11099 คน
อบต.ดอนแร่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2035 คน หญิง 2127 คน รวมประชาชน 4162 คน
อบต.ท่าราบ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1884 คน หญิง 2015 คน รวมประชาชน 3899 คน
อบต.น้ำพุ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2020 คน หญิง 2005 คน รวมประชาชน 4025 คน
อบต.บางป่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2407 คน หญิง 2644 คน รวมประชาชน 5051 คน
อบต.บ้านไร่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2784 คน หญิง 3005 คน รวมประชาชน 5789 คน
อบต.พิกุลทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2149 คน หญิง 2123 คน รวมประชาชน 4272 คน
อบต.สามเรือน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2194 คน หญิง 2337 คน รวมประชาชน 4531 คน
อบต.หนองกลางนา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1778 คน หญิง 1798 คน รวมประชาชน 3576 คน
อบต.ห้วยไผ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3050 คน หญิง 3148 คน รวมประชาชน 6198 คน
อบต.หินกอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3130 คน หญิง 3136 คน รวมประชาชน 6266 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองราชบุรี
ธนาคาร ธกส.
(ราชบุรี
)
ที่อยู่: 241/21 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-1389, 0-3232-3397, 0-3233-7389 โทรสาร 0-3233-7389
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนรถไฟ ราชบุรี
)
ที่อยู่: 36/4-6 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-2388-92 โทรสาร 0-3232-2392
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 286/24 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3233-7991-2, 0-3232-5650-2 โทรสาร 0-3233-7992
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 131 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-1282, 0-3232-5656, 0-3232-2053-6 โทรสาร 0-3232-1281
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส ราชบุรี
)
ที่อยู่: 8/4 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี
)
ที่อยู่: 161/9 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3231-0556-9 โทรสาร 0-3231-0558
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี ราชบุรี
)
ที่อยู่: 534 ถ.เพชรเกษม ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 32/6-7 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(ราชบุรี
)
ที่อยู่: 7 ถ.คฑาธรบดี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3231-5462-7 โทรสาร 0-3232-5972
ธนาคารออมสิน
(ราชบุรี
)
ที่อยู่: 207 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3223-3394 โทรสาร 0-3233-7045
ธนาคารสากลพาณิชย์
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 286/25-26 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารกสิกร
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 16/1 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-7331-5049-56, 0-7331-4054-5 โทรสาร 0-7332-5834
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี
)
ที่อยู่: 162/65 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-7731-0630-3 โทรสาร 0-7731-0634
ธนาคารกสิกร
(สาขาบิ๊กซี ราชบุรี
)
ที่อยู่: 534 หมู่ 1 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR104 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 286/25-26 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 131 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-1282, 0-3232-5656, 0-3232-2053-6 โทรสาร 0-3232-1281
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส ราชบุรี
)
ที่อยู่: 8/4 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี
)
ที่อยู่: 161/9 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3231-0556-9 โทรสาร 0-3231-0558
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี ราชบุรี
)
ที่อยู่: 534 ถ.เพชรเกษม ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 207/12-15 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0-3231-5488 โทรสาร 0-3232-1072
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี ราชบุรี
)
ที่อยู่: 534 หมู่ที่ 1 อาคารบิ๊กซี ราชบุรี ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาโรบินสัน ราชบุรี
)
ที่อยู่: 265 อาคารห้างโรบินสัน ราชบุรี ชั้นที่ 1 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนศรีสุริยวงศ์ (ราชบุรี)
)
ที่อยู่: 145 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3231-1007 โทรสาร 0-3231-1010
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาราชบุรี (2)
)
ที่อยู่: 36/1-3 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-3834, 3835, 0-3232-6090, 0-3233-7777, 7888 โทรสาร 0-3233-7999
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาโรบินสัน ราชบุรี
)
ที่อยู่: 265 ห้องเลขที่ 1F-C-02 ของศูนย์การค้าโรบินสัน ราชบุรี ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-7711 0-3232-7712 0-3232-7713 โทรสาร 0-3232-7714
ธนาคารธนชาติ
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 511 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 77-79 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารทหารไทย
(สาขาราชบุรี
)
ที่อยู่: 319/1 ถ.ศรีสุริย์วงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-2048, 0-3232-1808, 0-3232-1744 โทรสาร 0-3232-2047
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนคฑาธร ราชบุรี
)
ที่อยู่: 9 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3231-5645-50, 0-3231-5651 โทรสาร 0-3231-5817
ธนาคารทหารไทย
(สาขาราชบุรี 2
)
ที่อยู่: 71/9 ม.8 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3231-3182-4 โทรสาร 0-3231-3184
ธนาคารยูโอบี
(สาขาท็อปส์ ราชบุรี
)
ที่อยู่: 11 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ โทรสาร
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองราชบุรี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองราชบุรี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองราชบุรี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองราชบุรี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองราชบุรี เที่ยวอำเภอเมืองราชบุรี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองราชบุรี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองราชบุรี เที่ยวอำเภอเมืองราชบุรี
 

แผนที่อำเภอเมืองราชบุรี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองราชบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองราชบุรี โรงเรียนเมืองราชบุรี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองราชบุรี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองราชบุรี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองราชบุรี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง ตำบลเจดีย์หัก ตำบลดอนตะโก ตำบลหนองกลางนา ตำบลห้วยไผ่ ตำบลคุ้งน้ำวน ตำบลคุ้งกระถิน ตำบลอ่างทอง ตำบลโคกหม้อ ตำบลสามเรือน ตำบลพิกุลทอง ตำบลน้ำพุ ตำบลดอนแร่ ตำบลหินกอง ตำบลเขาแร้ง ตำบลเกาะพลับพลา ตำบลหลุมดิน ตำบลบางป่า ตำบลพงสวาย ตำบลคูบัว ตำบลท่าราบ ตำบลบ้านไร่

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck