ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดราชบุรี > อำเภอโพธาราม


อำเภอโพธาราม

ตำบลต่างๆในอำเภอโพธาราม
ตำบลโพธาราม
ตำบลดอนกระเบื้อง
ตำบลหนองโพ
ตำบลบ้านเลือก
ตำบลคลองตาคต
ตำบลบ้านฆ้อง
ตำบลบ้านสิงห์
ตำบลดอนทราย
ตำบลเจ็ดเสมียน
ตำบลคลองข่อย
ตำบลชำแระ
ตำบลสร้อยฟ้า
ตำบลท่าชุมพล
ตำบลบางโตนด
ตำบลเตาปูน
ตำบลนางแก้ว
ตำบลธรรมเสน
ตำบลเขาชะงุ้ม
ตำบลหนองกวาง

สถานีตำรวจในตำบลโพธาราม
สภ.โพธาราม ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอโพธาราม
รพ.เจ็ดเสมียน ที่อยู่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 เบอร์โทรศัพท์: (032)397017, 305096
เทศบาลตำบลในอำเภอโพธาราม
เทศบาลตำบลเขาขวาง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4854 คน
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3778 คน
เทศบาลตำบลบ้านเลือก เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9175 คน
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 11328 คน
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8325 คน
เทศบาลตำบลหนองโพ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3750 คน
เทศบาลตำบลดอนทราย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7183 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอโพธาราม
อบต.เขาชะงุ้ม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 68 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4001 คน หญิง 4091 คน รวมประชาชน 8092 คน
อบต.คลองข่อย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2156 คน หญิง 2409 คน รวมประชาชน 4565 คน
อบต.คลองตาคด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5359 คน หญิง 5815 คน รวมประชาชน 11174 คน
อบต.ชำแระ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2740 คน หญิง 2936 คน รวมประชาชน 5676 คน
อบต.ดอนกระเบื้อง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1887 คน หญิง 2037 คน รวมประชาชน 3924 คน
อบต.เตาปูน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3006 คน หญิง 3067 คน รวมประชาชน 6073 คน
อบต.ท่าชุมพล เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3214 คน หญิง 3408 คน รวมประชาชน 6622 คน
อบต.ธรรมเสน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3061 คน หญิง 3116 คน รวมประชาชน 6177 คน
อบต.บางโตนด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2478 คน หญิง 2260 คน รวมประชาชน 4738 คน
อบต.สร้อยฟ้า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1593 คน หญิง 1718 คน รวมประชาชน 3311 คน
อบต.หนองกวาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1748 คน หญิง 1801 คน รวมประชาชน 3549 คน
อบต.หนองโพ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1244 คน หญิง 1273 คน รวมประชาชน 2517 คน
ธนาคารในอำเภอโพธาราม
ธนาคาร ธกส.
(โพธาราม
)
ที่อยู่: 38/4 ถ.โพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3223-1820, 0-3223-1948, 0-3235-4045 โทรสาร 0-3235-4044
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาโพธาราม
)
ที่อยู่: 116 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3223-3291-3 โทรสาร 0-3223-3294
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาโพธาราม
)
ที่อยู่: 487 ถ.ตัดใหม่ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3235-4075, 0-3223-1964, 0-3223-1163 โทรสาร 0-3223-1163
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาหนองโพ ราชบุรี
)
ที่อยู่: 136 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3238-9008-9, 0-3235-1040-2 โทรสาร 0-3235-1042
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส โพธาราม
)
ที่อยู่: 175 เทสโก้ โลตัส โพธาราม ถ.โพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาโพธาราม
)
ที่อยู่: 519-520 ถ.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารออมสิน
(โพธาราม
)
ที่อยู่: 105 ถ.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3223-3394 โทรสาร 0-3223-1076
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาโพธาราม
)
ที่อยู่: 487 ถ.ตัดใหม่ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3235-4075, 0-3223-1964, 0-3223-1163 โทรสาร 0-3223-1163
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาหนองโพ ราชบุรี
)
ที่อยู่: 136 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3238-9008-9, 0-3235-1040-2 โทรสาร 0-3235-1042
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส โพธาราม
)
ที่อยู่: 175 เทสโก้ โลตัส โพธาราม ถ.โพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาโพธาราม
)
ที่อยู่: 14 16 ถ.สามัคคี ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0-3223-3388-9 โทรสาร 0-3223-2235
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขานิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
)
ที่อยู่: 119 หมู่ที่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3237-5805 โทรสาร 0-3237-5722
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาโพธาราม
)
ที่อยู่: 677 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3223-1089, 0-3223-1255, 0-3223-3283-4 โทรสาร 0-3223-1090
ธนาคารทหารไทย
(สาขาโพธาราม
)
ที่อยู่: 119 ถ.โชคชัย ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3223-1637, 0-3223-1062, 0-3235-4047, 0-3235-4048 โทรสาร 0-3223-1637, 0-3223-1062, 0-3235-4047, 0-3235-4048
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอโพธาราม ที่พัก ร้านอาหารอำเภอโพธาราม

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวโพธาราม รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอโพธาราม
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอโพธาราม เที่ยวอำเภอโพธาราม
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอโพธาราม
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอโพธาราม เที่ยวอำเภอโพธาราม
 

แผนที่อำเภอโพธาราม
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  โพธาราม ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดโพธาราม โรงเรียนโพธาราม ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอโพธาราม เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวโพธาราม

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอโพธาราม
 

ตำบลต่างๆในอำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม ตำบลดอนกระเบื้อง ตำบลหนองโพ ตำบลบ้านเลือก ตำบลคลองตาคต ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลดอนทราย ตำบลเจ็ดเสมียน ตำบลคลองข่อย ตำบลชำแระ ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลท่าชุมพล ตำบลบางโตนด ตำบลเตาปูน ตำบลนางแก้ว ตำบลธรรมเสน ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลหนองกวาง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck