ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสุพรรณบุรี > อำเภอเมืองสุพรรณบุรี


อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ตำบลท่าพี่เลี้ยง
ตำบลรั้วใหญ่
ตำบลทับตีเหล็ก
ตำบลท่าระหัด
ตำบลไผ่ขวาง
ตำบลโคกโคเฒ่า
ตำบลดอนตาล
ตำบลดอนมะสังข์
ตำบลพิหารแดง
ตำบลดอนกำยาน
ตำบลดอนโพธิ์ทอง
ตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลสระแก้ว
ตำบลตลิ่งชัน
ตำบลบางกุ้ง
ตำบลศาลาขาว
ตำบลสวนแตง
ตำบลสนามชัย
ตำบลโพธิ์พระยา
ตำบลสนามคลี

สถานีตำรวจในตำบลเมืองสุพรรณบุรี
สภ.เมืองสุพรรณบุรี ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ที่อยู่ 170 4 ชัยนาท-สุพรรณบุรี บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 0 3641 3017-8 แฟกซ์ 0 3641 3019
โรงพยาบาลพรชัย ที่อยู่ 43/14 หมื่นหาญ ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 3550 3434-6 แฟกซ์ 0 3550 3432
โรงพยาบาลศุภมิตร ที่อยู่ 76 คลองส่งน้ำ อาร์ 1 ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 3550 0283-8 แฟกซ์
สถานพยาบาลเทวพร ที่อยู่ 2 ขุนแผน ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-521185 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เทศบาลตำบลท่าระหัด เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7300 คน
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 13942 คน
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3185 คน
เทศบาลตำบลสวนแตง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6488 คน
เทศบาลตำบลบางกุ้ง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2010 คน
เทศบาลตำบลห้วยวังทอง*(โพธิ์พระยา เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2263 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อบต.โคกโคเฒ่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1830 คน หญิง 1937 คน รวมประชาชน 3767 คน
อบต.ดอนกำยาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4558 คน หญิง 4815 คน รวมประชาชน 9373 คน
อบต.ดอนตาล เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1637 คน หญิง 1727 คน รวมประชาชน 3364 คน
อบต.ดอนโพธิ์ทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2894 คน หญิง 3100 คน รวมประชาชน 5994 คน
อบต.ดอนมะสังข์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1808 คน หญิง 1660 คน รวมประชาชน 3468 คน
อบต.ตลิ่งชัน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4496 คน หญิง 4629 คน รวมประชาชน 9125 คน
อบต.ทับตีเหล็ก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1560 คน หญิง 1651 คน รวมประชาชน 3211 คน
อบต.บ้านโพธิ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3795 คน หญิง 4477 คน รวมประชาชน 8272 คน
อบต.ไผ่ขวาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3217 คน หญิง 3420 คน รวมประชาชน 6637 คน
อบต.พิหารแดง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2359 คน หญิง 2585 คน รวมประชาชน 4944 คน
อบต.รั้วใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5021 คน หญิง 5093 คน รวมประชาชน 10114 คน
อบต.ศาลาขาว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2407 คน หญิง 2574 คน รวมประชาชน 4981 คน
อบต.สนามคลี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3743 คน หญิง 3858 คน รวมประชาชน 7601 คน
อบต.สนามชัย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3834 คน หญิง 4718 คน รวมประชาชน 8552 คน
อบต.สวนแตง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2870 คน หญิง 3025 คน รวมประชาชน 5895 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ธนาคาร ธกส.
(ลาดบัวหลวง
)
ที่อยู่: 77/18-19 หมู่ 3 ถ.เอเซียกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ 0-3537-9027 โทรสาร 0-3537-9457
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 64/23 ถ.คลองส่งน้ำ 1 อาร์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3552-3961-3, 0-3551-1743 โทรสาร 0-3551-1743
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาลาดบัวหลวง
)
ที่อยู่: 33/49-52 หมู่ที่ 3 ถ.ทางหลวงสายกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ 0-3537-9350-2 โทรสาร 0-3537-9352
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนพระพันวษา สุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 251 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3552-5128-32 โทรสาร 0-3552-5128-32
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสวนแตง สุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 188/3 หมู่ที่ 4 ถ.สวนแตง-อ่างทอง ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9187-90 โทรสาร 0-3559-9189
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 193 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3552-3871-3 โทรสาร 0-3552-3874
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 293 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 287, 289 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรสาร. 0-3550-2664
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(สุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 38/10-12 ถ. เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3552-2512, 0-3550-1339 โทรสาร 0-3550-1339
ธนาคารออมสิน
(สุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 298-304 ถ.พระพันวษา ต.ที่พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3550-1188 โทรสาร 0-3553-3020
ธนาคารกสิกร
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 1280 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-7751-1522-23, 0-7750-0590-92 โทรสาร 0-7752-2155
ธนาคารกสิกร
(สาขาสวนแตง
)
ที่อยู่: 103 หมู่ที่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-5559-9243-4, 0-5554-0451-2 โทรสาร 0-5559-9245
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนมาลัยแมน สุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 291 หมู่ที่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3552-4044-6, 0-3550-0554-7 โทรสาร 0-3552-4047
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 290/3-6 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3554-6270 โทรสาร 0-3554-6277
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสวนแตง สุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 188/3 หมู่ที่ 4 ถ.สวนแตง-อ่างทอง ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9187-90 โทรสาร 0-3559-9189
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 193 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3552-3871-3 โทรสาร 0-3552-3874
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 293 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 293 หมู่ที่ 5 ห้างเทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี ชั้นที่ 2 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 196 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3552-1041 โทรสาร 0-3552-3393
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาถนนพระพันวษา
)
ที่อยู่: 99/1 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3552-1575, 1963 โทรสาร 0-3552-1964
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 1178 ข. ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3551-1330, 0-3550-0450-1, 0-3551-1590, 0-3552-3882-3 โทรสาร 0-3552-3881
ธนาคารธนชาติ
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 193/39-40 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสุพรรณบุรี
)
ที่อยู่: 275 277 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3552-2356, 0-3552-2358 โทรสาร 0-3552-2360
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองสุพรรณบุรี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เที่ยวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เที่ยวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 

แผนที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองสุพรรณบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองสุพรรณบุรี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง ตำบลรั้วใหญ่ ตำบลทับตีเหล็ก ตำบลท่าระหัด ตำบลไผ่ขวาง ตำบลโคกโคเฒ่า ตำบลดอนตาล ตำบลดอนมะสังข์ ตำบลพิหารแดง ตำบลดอนกำยาน ตำบลดอนโพธิ์ทอง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลสระแก้ว ตำบลตลิ่งชัน ตำบลบางกุ้ง ตำบลศาลาขาว ตำบลสวนแตง ตำบลสนามชัย ตำบลโพธิ์พระยา ตำบลสนามคลี

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Richard Lustig Books