ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสุพรรณบุรี > อำเภออู่ทอง


อำเภออู่ทอง

ตำบลต่างๆในอำเภออู่ทอง
ตำบลอู่ทอง
ตำบลสระยายโสม
ตำบลจรเข้สามพัน
ตำบลบ้านดอน
ตำบลยุ้งทะลาย
ตำบลดอนมะเกลือ
ตำบลหนองโอ่ง
ตำบลดอนคา
ตำบลพลับพลาไชย
ตำบลบ้านโข้ง
ตำบลเจดีย์
ตำบลสระพังลาน
ตำบลกระจัน

สถานีตำรวจในตำบลอู่ทอง
สภ.อู่ทอง ที่อยู่: 1674 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 เบอร์โทรศัพท์ 0-3555-1511 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3555-1511
สภ.อ.อู่ทอง ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภออู่ทอง
รพ.อู่ทอง ที่อยู่ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 เบอร์โทรศัพท์: (035)551432, 551432 ต่อ 160
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภออู่ทอง
โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง ที่อยู่ 2000/22 6 มาลัยแมน อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0 3540 4053-9 แฟกซ์
โรงพยาบาลวิภาวดี-ปิยราษฎร์ ที่อยู่ 1618/1 6 อู่ทอง-ด่านช้าง อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0 3555 2724-7 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภออู่ทอง
เทศบาลตำบลสระยายโสม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3293 คน
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง* เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5221 คน
เทศบาลตำบลอู่ทอง เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9230 คน
เทศบาลตำบลบ้านดอน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7818 คน
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง* เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 14220 คน
เทศบาลตำบลกระจัน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 32 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7061 คน
เทศบาลตำบลบ้านโข้ง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 96 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8492 คน
เทศบาลตำบลเจดีย์ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2976 คน
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 88 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 13015 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภออู่ทอง
อบต.ดอนคา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6049 คน หญิง 6202 คน รวมประชาชน 12251 คน
อบต.ดอนมะเกลือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2216 คน หญิง 2373 คน รวมประชาชน 4589 คน
อบต.พลับพลาไชย เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 136 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5925 คน หญิง 5850 คน รวมประชาชน 11775 คน
อบต.ยุ้งทะลาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2280 คน หญิง 2200 คน รวมประชาชน 4480 คน
อบต.สระพังลาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2394 คน หญิง 2472 คน รวมประชาชน 4866 คน
อบต.หนองโอ่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 59 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4216 คน หญิง 4365 คน รวมประชาชน 8581 คน
ธนาคารในอำเภออู่ทอง
ธนาคาร ธกส.
(อู่ทอง
)
ที่อยู่: 945/2 หมู่ 6 - ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-3555-1456, 0-3555-2393, 0-3555-2702 โทรสาร 0-3555-2487
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาอู่ทอง
)
ที่อยู่: 748 หมู่ที่ 6 ถ.มาลัยแมน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-3555-1944, 0-3555-1081, 0-3555-2108, 0-3551-1933 โทรสาร 0-3555-1944
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาอู่ทอง
)
ที่อยู่: 801/1 หมู่ที่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-3555-1199, 0-3555-1244 โทรสาร 0-3555-1212
ธนาคารออมสิน
(อู่ทอง
)
ที่อยู่: 158 หมู่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-3555-3044 โทรสาร 0-3555-1083
ธนาคารกสิกร
(สาขาอู่ทอง
)
ที่อยู่: 920 ถ.มาลัยแมน ตลาดอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-3555-2251, 0-3555-1059 โทรสาร 0-3555-1405
ธนาคารกสิกร
(สาขาด่านช้าง
)
ที่อยู่: 896/1 หมู่ที่ 5 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 0-3559-5251, 0-3559-5013, 0-3550-9487 โทรสาร 0-3559-5252
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาอู่ทอง
)
ที่อยู่: 801/1 หมู่ที่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-3555-1199, 0-3555-1244 โทรสาร 0-3555-1212
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาอู่ทอง
)
ที่อยู่: 750 หมู่ที่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3550-5817 โทรสาร 0-3550-5826
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาอู่ทอง
)
ที่อยู่: 131-133 หมู่ที่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-3555-1299, 1618, 0-3555-2106, 2107 โทรสาร 0-3555-1868
ธนาคารทหารไทย
(สาขาอู่ทอง
)
ที่อยู่: 95 97 99 101 หมู่ที่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-3555-2007, 0-3555-2009 โทรสาร 0-3555-2020
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง ที่พัก ร้านอาหารอำเภออู่ทอง

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวอู่ทอง รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภออู่ทอง
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง เที่ยวอำเภออู่ทอง
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภออู่ทอง เที่ยวอำเภออู่ทอง
 

แผนที่อำเภออู่ทอง
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  อู่ทอง ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดอู่ทอง โรงเรียนอู่ทอง ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภออู่ทอง เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวอู่ทอง

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภออู่ทอง
 

ตำบลต่างๆในอำเภออู่ทอง ตำบลอู่ทอง ตำบลสระยายโสม ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลบ้านดอน ตำบลยุ้งทะลาย ตำบลดอนมะเกลือ ตำบลหนองโอ่ง ตำบลดอนคา ตำบลพลับพลาไชย ตำบลบ้านโข้ง ตำบลเจดีย์ ตำบลสระพังลาน ตำบลกระจัน

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Richard Lustig Books