ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดนครปฐม > อำเภอเมืองนครปฐม


อำเภอเมืองนครปฐม

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองนครปฐม
ตำบลพระปฐมเจดีย์
ตำบลบางแขม
ตำบลพระประโทน
ตำบลธรรมศาลา
ตำบลตาก้อง
ตำบลมาบแค
ตำบลสนามจันทร์
ตำบลดอนยายหอม
ตำบลถนนขาด
ตำบลบ่อพลับ
ตำบลนครปฐม
ตำบลวังตะกู
ตำบลหนองปากโลง
ตำบลสามควายเผือก
ตำบลทุ่งน้อย
ตำบลหนองดินแดง
ตำบลวังเย็น
ตำบลโพรงมะเดื่อ
ตำบลลำพยา
ตำบลสระกะเทียม
ตำบลสวนป่าน
ตำบลห้วยจรเข้
ตำบลทัพหลวง
ตำบลหนองงูเหลือม
ตำบลบ้านยาง

สถานีตำรวจในตำบลเมืองนครปฐม
สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองนครปฐม
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม ที่อยู่ 173 25 มกรา พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0 3424 3453 แฟกซ์
โรงพยาบาลเทพากร ที่อยู่ 24 ซ.1 เทศา พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0 3421 2719 แฟกซ์
โรงพยาบาลสนามจันทร์ ที่อยู่ 1194 เพชรเกษม สนามจันทร์ เมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0 3425 4155-9 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองนครปฐม
เทศบาลตำบลดอนยายหอม เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6459 คน
เทศบาลตำบลธรรมศาลา เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6830 คน
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10045 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองนครปฐม
อบต.ดอนยายหอม เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2138 คน หญิง 2155 คน รวมประชาชน 4293 คน
อบต.ตาก้อง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2683 คน หญิง 2871 คน รวมประชาชน 5554 คน
อบต.ถนนขาด เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2678 คน หญิง 2927 คน รวมประชาชน 5605 คน
อบต.ทัพหลวง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4390 คน หญิง 4773 คน รวมประชาชน 9163 คน
อบต.ทุ่งน้อย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2213 คน หญิง 2361 คน รวมประชาชน 4574 คน
อบต.ธรรมศาลา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3121 คน หญิง 2223 คน รวมประชาชน 5344 คน
อบต.นครปฐม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5877 คน หญิง 6143 คน รวมประชาชน 12020 คน
อบต.บ่อพลับ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3581 คน หญิง 3917 คน รวมประชาชน 7498 คน
อบต.บางแขม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3596 คน หญิง 4081 คน รวมประชาชน 7677 คน
อบต.บ้านยาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3801 คน หญิง 3936 คน รวมประชาชน 7737 คน
อบต.พระประโทน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1629 คน หญิง 1783 คน รวมประชาชน 3412 คน
อบต.โพรงมะเดื่อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3969 คน หญิง 4135 คน รวมประชาชน 8104 คน
อบต.มาบแค เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3561 คน หญิง 3753 คน รวมประชาชน 7314 คน
อบต.ลำพยา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2990 คน หญิง 3062 คน รวมประชาชน 6052 คน
อบต.วังตะกู เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2487 คน หญิง 2756 คน รวมประชาชน 5243 คน
อบต.วังเย็น เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1378 คน หญิง 1422 คน รวมประชาชน 2800 คน
อบต.สนามจันทร์ เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1306 คน หญิง 1489 คน รวมประชาชน 2795 คน
อบต.สระกระเทียม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3305 คน หญิง 3544 คน รวมประชาชน 6849 คน
อบต.สวนป่าน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1619 คน หญิง 1727 คน รวมประชาชน 3346 คน
อบต.สามควายเผือก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3712 คน หญิง 4011 คน รวมประชาชน 7723 คน
อบต.หนองงูเหลือม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4445 คน หญิง 4777 คน รวมประชาชน 9222 คน
อบต.หนองดินแดง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2150 คน หญิง 2293 คน รวมประชาชน 4443 คน
อบต.หนองปากโลง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3418 คน หญิง 3647 คน รวมประชาชน 7065 คน
อบต.ห้วยจรเข้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1991 คน หญิง 2065 คน รวมประชาชน 4056 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองนครปฐม
ธนาคารกรุงศรี
(สาขา มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
)
ที่อยู่: 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 78/2 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-1155-7, 0-3421-9425 โทรสาร 0-3425-4221
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาพระประโทน
)
ที่อยู่: 104/10 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-2807, 0-3424-2818, 0-3424-2826-7, 0-3424-2829 โทรสาร 0-3424-2818
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนราชวิถี นครปฐม
)
ที่อยู่: 141/46-47 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-34275020-1, 0-34280282 โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสยามแม็คโคร นครปฐม
)
ที่อยู่: 86 หมู่ที่ 13 ถ.เพชรเกษม ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0-3437-8399-400 โทรสาร 0-3437-8401
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 58 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3425-4024, 0-3425-1994-6, 0-3421-2905-7 โทรสาร 0-3425-9676, 0-3425-9673
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส นครปฐม
)
ที่อยู่: 1048 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี นครปฐม
)
ที่อยู่: 754 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนทรงพล นครปฐม
)
ที่อยู่: 447/2 ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-1092-95 โทรสาร 0-3425-1096
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 153 ถ.ราชวิถี อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-1028, 0-3425-4333 โทรสาร 0-3425-4234
ธนาคารออมสิน
(นครปฐม
)
ที่อยู่: 24,26,28 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-3951 โทรสาร 0-3427-2551
ธนาคารสากลพาณิชย์
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 992/2-3 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-1583 โทรสาร 0-3427-1584
ธนาคารกสิกร
(สาขาเทสโก้ โลตัส นครปฐม
)
ที่อยู่: 1048 อาคารเทสโก้ โลตัส ชั้น 1 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 124/8 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-3822-30 โทรสาร 0-3425-2510
ธนาคารกสิกร
(สาขาย่อยองค์พระปฐมเจดีย์
)
ที่อยู่: 124/8 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-3920, 0-3421-9465-6 โทรสาร 0-3424-3930
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนเพชรเกษม นครปฐม
)
ที่อยู่: 310/1 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3421-3387-9 โทรสาร 0-3421-3390
ธนาคารกสิกร
(สาขาตลาดปฐมมงคล นครปฐม
)
ที่อยู่: 10,12 ถ.ทวาราวดี ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาตลาดองค์พระปฐมเจดีย์
)
ที่อยู่: 20-21 ถ.พญากง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 992/2-3 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-1583 โทรสาร 0-3427-1584
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสยามแม็คโคร นครปฐม
)
ที่อยู่: 86 หมู่ที่ 13 ถ.เพชรเกษม ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0-3437-8399-400 โทรสาร 0-3437-8401
ธนาคารกรุงไทย
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 58 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3425-4024, 0-3425-1994-6, 0-3421-2905-7 โทรสาร 0-3425-9676, 0-3425-9673
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส นครปฐม
)
ที่อยู่: 1048 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี นครปฐม
)
ที่อยู่: 754 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนทรงพล นครปฐม
)
ที่อยู่: 447/2 ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-1092-95 โทรสาร 0-3425-1096
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส นครปฐม
)
ที่อยู่: 1048 อาคารห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 120/31 ถ.พญาพาน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0-3425-3963 โทรสาร 0-3425-4135
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี นครปฐม
)
ที่อยู่: 754 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขานครปฐม ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนทรงพล (นครปฐม)
)
ที่อยู่: 78/1 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3421-9391 โทรสาร 0-3424-2747
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาพระประโทน (นครปฐม)
)
ที่อยู่: 150/1 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0-3425-3987 โทรสาร 0-3421-2841
ธนาคารสแตนดาร์ด
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 184/28 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-4218-20 โทรสาร 0-3425-9480
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาถนนราชวิถี (นครปฐม)
)
ที่อยู่: 182/4-6 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-2348, 0-3425-1080 โทรสาร 0-3425-1081
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 27-29 ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-5317-9, 0-3425-4916-7 โทรสาร 0-3425-4915
ธนาคารธนชาติ
(สาขาพระปฐมเจดีย์
)
ที่อยู่: 136 138 ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 102 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารทิสโก้
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 386,388 ชั้น 1 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารทหารไทย
(สาขาพระปฐมเจดีย์
)
ที่อยู่: 23-24 ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-0750, 0-3425-6116, 0-3425-6137 โทรสาร 0-3425-0751
ธนาคารทหารไทย
(สาขาพระประโทน-นครปฐม
)
ที่อยู่: 322 324 326 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3421-2006, 0-3421-2010, 0-3421-2014 โทรสาร 0-3421-2006, 0-3421-2010, 0-3421-2014
ธนาคารทหารไทย
(สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร-พระราชวังสนามจันทร์
)
ที่อยู่: ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ.ราชมรรคาใน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-0822-5, 0-3421-9177-9 โทรสาร 0-3425-0826
ธนาคารทหารไทย
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 124/10 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-5771, 0-3425-1537, 0-3425-2608 โทรสาร 0-3425-5771, 0-3425-1537, 0-3425-2608
ธนาคารยูโอบี
(สาขานครปฐม
)
ที่อยู่: 63 65 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3425-1184-6 โทรสาร 0-3425-1187
ธนาคารยูโอบี
(สาขาพระปฐมเจดีย์
)
ที่อยู่: 45-47 ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-2353-4 โทรสาร 0-3425-7504
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครปฐม ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองนครปฐม

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองนครปฐม รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองนครปฐม
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครปฐม เที่ยวอำเภอเมืองนครปฐม
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครปฐม
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองนครปฐม เที่ยวอำเภอเมืองนครปฐม
 

แผนที่อำเภอเมืองนครปฐม
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองนครปฐม ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองนครปฐม โรงเรียนเมืองนครปฐม ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองนครปฐม เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองนครปฐม

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองนครปฐม
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ ตำบลบางแขม ตำบลพระประโทน ตำบลธรรมศาลา ตำบลตาก้อง ตำบลมาบแค ตำบลสนามจันทร์ ตำบลดอนยายหอม ตำบลถนนขาด ตำบลบ่อพลับ ตำบลนครปฐม ตำบลวังตะกู ตำบลหนองปากโลง ตำบลสามควายเผือก ตำบลทุ่งน้อย ตำบลหนองดินแดง ตำบลวังเย็น ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลลำพยา ตำบลสระกะเทียม ตำบลสวนป่าน ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลบ้านยาง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck