ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดนครปฐม > อำเภอนครชัยศรี


อำเภอนครชัยศรี

ตำบลต่างๆในอำเภอนครชัยศรี
ตำบลนครชัยศรี
ตำบลบางกระเบา
ตำบลวัดแค
ตำบลท่าตำหนัก
ตำบลบางแก้ว
ตำบลท่ากระชับ
ตำบลขุนแก้ว
ตำบลท่าพระยา
ตำบลพะเนียด
ตำบลบางระกำ
ตำบลโคกพระเจดีย์
ตำบลศรีษะทอง
ตำบลแหลมบัว
ตำบลศรีมหาโพธิ์
ตำบลสัมปทวน
ตำบลวัดสำโรง
ตำบลดอนแฝก
ตำบลห้วยพลู
ตำบลวัดละมุด
ตำบลบางพระ
ตำบลบางแก้วฟ้า
ตำบลลานตากฟ้า
ตำบลงิ้วราย
ตำบลไทยาวาส
ตำบลศาลายา
ตำบลมหาสวัสดิ์
ตำบลคลองโยง
ตำบลมหาสวัสดิ์
ตำบลคลองโยง
ตำบลศาลายา

สถานีตำรวจในตำบลนครชัยศรี
สภ.นครชัยศรี ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอนครชัยศรี
รพ.นครชัยศรี ที่อยู่ 5 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์: (034)331156
รพ.ห้วยพลู ที่อยู่ 1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์: (034)389217
รพ.หลวงพ่อเปิ่น ที่อยู่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์: (034)277085-8
เทศบาลตำบลในอำเภอนครชัยศรี
เทศบาลตำบลนครชัยศรี เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8361 คน
เทศบาลตำบลห้วยพลู เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 1944 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอนครชัยศรี
อบต.ขุนแก้ว เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3138 คน หญิง 3326 คน รวมประชาชน 6464 คน
อบต.โคกพระเจดีย์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2172 คน หญิง 2298 คน รวมประชาชน 4470 คน
อบต.งิ้วราย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1374 คน หญิง 1582 คน รวมประชาชน 2956 คน
อบต.ดอนแฝก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1338 คน หญิง 1432 คน รวมประชาชน 2770 คน
อบต.ท่ากระชับ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1771 คน หญิง 1908 คน รวมประชาชน 3679 คน
อบต.ท่าตำหนัก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2338 คน หญิง 2605 คน รวมประชาชน 4943 คน
อบต.ท่าพระยา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1548 คน หญิง 1787 คน รวมประชาชน 3335 คน
อบต.ไทยยาวาส เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1443 คน หญิง 1551 คน รวมประชาชน 2994 คน
อบต.นครชัยศรี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 936 คน หญิง 2322 คน รวมประชาชน 3258 คน
อบต.บางแก้ว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1669 คน หญิง 1802 คน รวมประชาชน 3471 คน
อบต.บางแก้วฟ้า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1451 คน หญิง 1544 คน รวมประชาชน 2995 คน
อบต.บางพระ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1200 คน หญิง 1300 คน รวมประชาชน 2500 คน
อบต.บางระกำ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2247 คน หญิง 2318 คน รวมประชาชน 4565 คน
อบต.พะเนียด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1609 คน หญิง 1825 คน รวมประชาชน 3434 คน
อบต.ลานตากฟ้า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2024 คน หญิง 2252 คน รวมประชาชน 4276 คน
อบต.วัดแค เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 847 คน หญิง 933 คน รวมประชาชน 1780 คน
อบต.วัดละมุด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2471 คน หญิง 2561 คน รวมประชาชน 5032 คน
อบต.วัดสำโรง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 863 คน หญิง 824 คน รวมประชาชน 1687 คน
อบต.ศรีมหาโพธิ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1812 คน หญิง 1887 คน รวมประชาชน 3699 คน
อบต.ศีรษะทอง เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3077 คน หญิง 3442 คน รวมประชาชน 6519 คน
อบต.สัมปทวน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1792 คน หญิง 1870 คน รวมประชาชน 3662 คน
อบต.ห้วยพลู เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1054 คน หญิง 1145 คน รวมประชาชน 2199 คน
อบต.แหลมบัว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3103 คน หญิง 3285 คน รวมประชาชน 6388 คน
ธนาคารในอำเภอนครชัยศรี
ธนาคาร ธกส.
(นครชัยศรี
)
ที่อยู่: 48/26 หมู่ 2 - ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-2457-2639, 0-2457-8390 โทรสาร 0-2457-1939
ธนาคารกรุงศรี
(สาขานครชัยศรี
)
ที่อยู่: 62/20-21 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-3433-3640-4 โทรสาร 0-3433-1885
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขานครชัยศรี นครปฐม
)
ที่อยู่: 61/2 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-3433-2420 โทรสาร 0-2228-385
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(นครปฐม
)
ที่อยู่: 44/54 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-3433-2670-1, 0-3433-3993-5 โทรสาร 0-3433-1670
ธนาคารออมสิน
(นครชัยศรี
)
ที่อยู่: 136/13-15 หมู่ 1 ต.ตลาดท่านา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-3433-1564 โทรสาร 0-3433-2097
ธนาคารกสิกร
(สาขาเทสโก้ โลตัส นครชัยศรี
)
ที่อยู่: 68/2 หมู่ที่ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส ชั้น 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนเพชรเกษม นครชัยศรี
)
ที่อยู่: 35/41 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-3423-0-513-6 โทรสาร 0-3423-0517
ธนาคารกสิกร
(สาขาห้วยพลู
)
ที่อยู่: 280/3-5 หมู่ที่ 1 ถ.สุขาภิบาล ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-5638-9120, 0-5623-9662-4 โทรสาร 0-5638-9121
ธนาคารกรุงไทย
(สาขานครชัยศรี นครปฐม
)
ที่อยู่: 61/2 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-3433-2420 โทรสาร 0-2228-385
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขานครชัยศรี
)
ที่อยู่: 142 หมู่ที่ 1 ถ.สุขาภิบาล ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0-3433-1117 โทรสาร 0-3433-1541
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาตลาดท่านา (นครชัยศรี)
)
ที่อยู่: 143 ตลาดท่านา ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-3433-1896, 0-3433-1324 โทรสาร 0-3433-1151
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขานครชัยศรี
)
ที่อยู่: 58/4 หมู่ที่ 3 ถ.นครชัยศรี ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-3433-1350, 1351, 0-3433-2117, 2118 โทรสาร 0-3433-1349
ธนาคารทหารไทย
(สาขานครชัยศรี
)
ที่อยู่: 66/1 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 0-3422-8338-41 โทรสาร 0-3422-8342
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอนครชัยศรี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอนครชัยศรี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวนครชัยศรี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอนครชัยศรี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอนครชัยศรี เที่ยวอำเภอนครชัยศรี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอนครชัยศรี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอนครชัยศรี เที่ยวอำเภอนครชัยศรี
 

แผนที่อำเภอนครชัยศรี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  นครชัยศรี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดนครชัยศรี โรงเรียนนครชัยศรี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอนครชัยศรี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวนครชัยศรี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอนครชัยศรี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี ตำบลบางกระเบา ตำบลวัดแค ตำบลท่าตำหนัก ตำบลบางแก้ว ตำบลท่ากระชับ ตำบลขุนแก้ว ตำบลท่าพระยา ตำบลพะเนียด ตำบลบางระกำ ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลศรีษะทอง ตำบลแหลมบัว ตำบลศรีมหาโพธิ์ ตำบลสัมปทวน ตำบลวัดสำโรง ตำบลดอนแฝก ตำบลห้วยพลู ตำบลวัดละมุด ตำบลบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า ตำบลลานตากฟ้า ตำบลงิ้วราย ตำบลไทยาวาส ตำบลศาลายา ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลคลองโยง ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลคลองโยง ตำบลศาลายา

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck