ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสมุทรสาคร > อำเภอเมืองสมุทรสาคร


อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ตำบลมหาชัย
ตำบลท่าฉลอม
ตำบลโกรกกราก
ตำบลบ้านบ่อ
ตำบลบางโทรัด
ตำบลกาหลง
ตำบลนาโคก
ตำบลท่าจีน
ตำบลนาดี
ตำบลท่าทราย
ตำบลคอกกระบือ
ตำบลบางน้ำจืด
ตำบลพันท้ายนรสิงห์
ตำบลโคกขาม
ตำบลบ้านเกาะ
ตำบลบางกระเจ้า
ตำบลบางหญ้าแพรก
ตำบลชัยมงคล

สถานีตำรวจในตำบลเมืองสมุทรสาคร
สภ.เมืองสมุทรสาคร ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
โรงพยาบาลเอกชัย ที่อยู่ 99/9 เอกชัย โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3482-0362 แฟกซ์
โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 ที่อยู่ 93/ 56 ง 7 เศรษฐกิจ 1 ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034-826708 แฟกซ์
โรงพยาบาลมหาชัย ที่อยู่ 927/43 ค. เศรษฐกิจ 1 มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0 3442 4990 แฟกซ์
โรงพยาบาลมหาชัย 3 ที่อยู่ 927/45 เศรษฐกิจ 1 มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0 3442 4990 แฟกซ์ 0 3481 0782
สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ ที่อยู่ 1200/45 เอกชัย มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0 3482 1200-3 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เทศบาลตำบลนาดี เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 14128 คน
เทศบาลตำบลท่าจีน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8976 คน
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 20256 คน
เทศบาลตำบลบางปลา เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3792 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
อบต.คอกกระบือ เป็น อบต. ขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3176 คน หญิง 3511 คน รวมประชาชน 6687 คน
อบต.โคกขาม เป็น อบต. ขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7222 คน หญิง 7560 คน รวมประชาชน 14782 คน
อบต.ชัยมงคล เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 72 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1693 คน หญิง 1749 คน รวมประชาชน 3442 คน
อบต.ท่าทราย เป็น อบต. ขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 9767 คน หญิง 10497 คน รวมประชาชน 20264 คน
อบต.บางกระเจ้า เป็น อบต. ขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3899 คน หญิง 4046 คน รวมประชาชน 7945 คน
อบต.บางโทรัด เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3520 คน หญิง 3803 คน รวมประชาชน 7323 คน
อบต.บางน้ำจืด เป็น อบต. ขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4587 คน หญิง 4810 คน รวมประชาชน 9397 คน
อบต.พันท้ายนรสิงห์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4288 คน หญิง 4413 คน รวมประชาชน 8701 คน
อบต.นาโคก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 67 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1947 คน หญิง 2027 คน รวมประชาชน 3974 คน
อบต.กาหลง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2420 คน หญิง 2462 คน รวมประชาชน 4882 คน
อบต.บ้านเกาะ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2946 คน หญิง 3181 คน รวมประชาชน 6127 คน
อบต.บ้านบ่อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3370 คน หญิง 2432 คน รวมประชาชน 5802 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ธนาคาร ธกส.
(สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 929/43 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-2526-3117, 0-2526-4948, 0-2526-6482 โทรสาร 0-2526-4695
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาคลองครุ สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 90/244-245 หมู่ที่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขา ปตท. ถนนเอกชัย
)
ที่อยู่: 18/7 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 923/27 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3442-6994, 0-3441-1986-7, 0-3442-6475, 0-3442-6462 โทรสาร 0-3441-1986
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนราษฎร์บรรจบ สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 887/1-3 ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3442-8126-7, 0-3481-0163 โทรสาร 0-3481-0163
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนเอกชัย โพธิ์แจ้
)
ที่อยู่: 19/42 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย (โพธิ์แจ้) ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนกิจมณี สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 239/1-2 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-34425422 0-34455120 โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 21/31 หมู่ที่ 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3482-7255 โทรสาร 0-3482-7256
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนเอกชัย สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 48/41 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 873 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-1377, 0-3481-1324 โทรสาร 0-3441-2007
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี มหาชัย
)
ที่อยู่: เลขที่ 79 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาชัย สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 95-95/1 หมู่4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาท่าฉลอม สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 705/13 ก. ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-8504-5 โทรสาร 0-3442-6839
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้โลตัส มหาชัย
)
ที่อยู่: 119 หมู่ที่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 927/409-410 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-0955-6 โทรสาร 0-3481-0957
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 923/412 -413 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-34 81-1260-5 โทรสาร 0-3481-1270
ธนาคารออมสิน
(สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 927/16 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-0909 โทรสาร 0-3441-1111
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนเอกชัย-โพธิแจ้
)
ที่อยู่: 24/4 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาตลาดสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 905/16-17 ซ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-1098, 0-3442-7136 โทรสาร 0-3442-7137
ธนาคารกสิกร
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 927/20 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-1087-9 โทรสาร 0-3442-3013
ธนาคารกสิกร
(สาขาเทสโก้ โลตัส มหาชัย
)
ที่อยู่: 111 หมู่ที่ 7 เทสโก้ โลตัส ชั้น 1 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 90/264 หมู่ที่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-6662, 0-3481-6663-70 โทรสาร 0-3481-6671
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนเอกชัย สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 47/427 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนพระรามที่ 2 สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 930/150-153 ถ.พระรามที่ 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาบิ๊กซี มหาชัย
)
ที่อยู่: 79 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR111 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 189/759-762 หมู่ที่ 5 ถ.พระรามที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 1400/98-101 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3483-7211 โทรสาร 0-3483-7212
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 21/31 หมู่ที่ 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3482-7255 โทรสาร 0-3482-7256
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนเอกชัย สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 48/41 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 873 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-1377, 0-3481-1324 โทรสาร 0-3441-2007
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาชัย สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 95-95/1 หมู่4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาท่าฉลอม สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 705/13 ก. ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-8504-5 โทรสาร 0-3442-6839
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้โลตัส มหาชัย
)
ที่อยู่: 119 หมู่ที่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนพระราม 2 กม.13 (พันท้ายนรสิงห์)
)
ที่อยู่: 189/141 หมู่ที่ 5 ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 927/33 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0-3442-5370 โทรสาร 0-3442-5371
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาโพธิ์แจ้ (สมุทรสาคร)
)
ที่อยู่: 19/3-4 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี มหาชัย
)
ที่อยู่: 79 หมู่ที่ 8 อาคารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามหาชัย ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตลาดมหาชัย
)
ที่อยู่: 322/92-93 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 36/167-168 หมู่ที่ 2 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาท่าทราย (สมุทรสาคร)
)
ที่อยู่: 116 หมู่ที่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0-3482-6655 โทรสาร 0-3482-6659
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาท่าฉลอม
)
ที่อยู่: 238/1 ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0-3442-1300 โทรสาร 0-3442-1302
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขามหาชัยเมืองใหม่ (สมุทรสาคร)
)
ที่อยู่: 59/11, 12 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารสแตนดาร์ด
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 923/140 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-0550-1 โทรสาร 0-3481-0552
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขามหาชัยเมืองใหม่
)
ที่อยู่: 59/405 หมู่ที่ 2 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3442-6988, 0-3442-6990, 0-3481-2620-4 โทรสาร 0-3442-6989
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาตลาดมหาชัย
)
ที่อยู่: 816-816/2 ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-0287-8, 0-3481-0439, 0-3481-0344 โทรสาร 0-3481-0467
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาคลองครุ
)
ที่อยู่: 107/1-5 หมู่ที่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3482-7086-93 โทรสาร 0-3482-7094
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 1400/37 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-1127, 0-3442-5205-8 โทรสาร 0-3442-5204
ธนาคารธนชาติ
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 927/401-2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.หมาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขา สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 922/95-96 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-34-811-383 โทรสาร 0-34-811-370, 0-34-811-380
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสมุทรสาคร 2
)
ที่อยู่: 1400/69-70 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3423-7685-6 โทรสาร 0-3483-7687
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนเศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 79/18-20 หมู่ที่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3481-5609-13 โทรสาร 0-3481-5608
ธนาคารยูโอบี
(สาขาสมุทรสาคร
)
ที่อยู่: 927/403 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3442-7139-4, 0-3481-0514, 0-3481-0516 โทรสาร 0-3481-0513
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองสมุทรสาคร

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองสมุทรสาคร รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสาคร เที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร เที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 

แผนที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองสมุทรสาคร ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองสมุทรสาคร โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองสมุทรสาคร เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองสมุทรสาคร

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลโกรกกราก ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก ตำบลท่าจีน ตำบลนาดี ตำบลท่าทราย ตำบลคอกกระบือ ตำบลบางน้ำจืด ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลชัยมงคล

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck