ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสมุทรสงคราม > อำเภอเมืองสมุทรสงคราม


อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง
ตำบลบางขันแตก
ตำบลลาดใหญ่
ตำบลบ้านปรก
ตำบลบางแก้ว
ตำบลท้ายหาด
ตำบลแหลมใหญ่
ตำบลคลองเขิน
ตำบลคลองโคน
ตำบลนางตะเคียน
ตำบลบางจะเกร็ง

สถานีตำรวจในตำบลเมืองสมุทรสงคราม
สภ.เมืองสมุทรสงคราม ที่อยู่: 11 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จว.สมุทรสงคราม เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.อัมพวา ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.ลาดใหญ่ ที่อยู่: 49 หมู่ที่ 10 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จว.สมุทรสงคราม เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลแม่กลอง 2 ที่อยู่ 158/1 ราษฎร์ประสิทธิ์ แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0 3471 5001-5 แฟกซ์ 0 3471 1124
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
อบต.คลองเขิน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2576 คน หญิง 2772 คน รวมประชาชน 5348 คน
อบต.คลองโคน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2180 คน หญิง 2124 คน รวมประชาชน 4304 คน
อบต.ท้ายหาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2195 คน หญิง 2252 คน รวมประชาชน 4447 คน
อบต.นางตะเคียน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2927 คน หญิง 3229 คน รวมประชาชน 6156 คน
อบต.บางแก้ว เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3692 คน หญิง 3782 คน รวมประชาชน 7474 คน
อบต.บางขันแตก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4675 คน หญิง 4933 คน รวมประชาชน 9608 คน
อบต.บางจะเกร็ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2238 คน หญิง 2378 คน รวมประชาชน 4616 คน
อบต.บ้านปรก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3662 คน หญิง 3983 คน รวมประชาชน 7645 คน
อบต.ลาดใหญ่ เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6644 คน หญิง 6828 คน รวมประชาชน 13472 คน
อบต.แหลมใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4000 คน หญิง 4037 คน รวมประชาชน 8037 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ธนาคาร ธกส.
(สมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 133/46-47 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3471-1259, 0-3471-5542 โทรสาร 0-3471-3783
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 133/25 ถ.ทางเข้าเมือง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3471-3039-40, 0-3471-5496-8 โทรสาร 0-3471-5498
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 99 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 125 ถ.เข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-3529-30, 0-3471-1365, 0-3471-2627-8 โทรสาร 0-3471-5576
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาสมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 131/2 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3471-1442 โทรสาร 0-3471-2429
ธนาคารออมสิน
(สมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 330/38 ต.ไกรชนะ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3471-6118 โทรสาร 0-3471-1234
ธนาคารออมสิน
(เพชรสมุทร
)
ที่อยู่: 592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-0804 โทรสาร 0-3472-0804
ธนาคารกสิกร
(สาขาสมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 125/5 ถ.ทางเข้าจังหวัด ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3471-4012-5, 0-3481-1522-3 โทรสาร 0-3471-2433
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 99 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 125 ถ.เข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-3529-30, 0-3471-1365, 0-3471-2627-8 โทรสาร 0-3471-5576
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสะพานพระพุทธเลิศหล้า (สมุทรสงคราม)
)
ที่อยู่: 160/7 หมู่ที่ 6 ถ.พระราม 2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 734/4 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-5639 โทรสาร 0-3471-5397
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 518/13 ถ.เกษมสุขุม ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3471-1444, 0-3471-1510, 0-3471-1361 โทรสาร 0-3471-5555
ธนาคารธนชาติ
(สาขาเทสโก้ โลตัส มหาชัย
)
ที่อยู่: 119 หมู่ที่ 7 ชั้น G เทสโก้ โลตัส มหาชัย ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 74000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 517/64 ถ.เกษมสุขุม ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3471-5454, 0-3471-5455, 0-3471-4018, 0-3471-1682 โทรสาร 0-3471-5456
ธนาคารยูโอบี
(สาขาสมุทรสงคราม
)
ที่อยู่: 125/104 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองสมุทรสงคราม รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เที่ยวอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 

แผนที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองสมุทรสงคราม ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองสมุทรสงคราม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองสมุทรสงคราม

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง ตำบลบางขันแตก ตำบลลาดใหญ่ ตำบลบ้านปรก ตำบลบางแก้ว ตำบลท้ายหาด ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลคลองโคน ตำบลนางตะเคียน ตำบลบางจะเกร็ง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck