ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดเพชรบุรี > อำเภอเมืองเพชรบุรี


อำเภอเมืองเพชรบุรี

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองเพชรบุรี
ตำบลท่าราบ
ตำบลคลองกระแชง
ตำบลบางจาน
ตำบลนาพันสาม
ตำบลธงชัย
ตำบลบ้านกุ่ม
ตำบลหนองโสน
ตำบลไร่ส้ม
ตำบลเวียงคอย
ตำบลบางจาก
ตำบลบ้านหม้อ
ตำบลต้นมะม่วง
ตำบลช่องสะแก
ตำบลนาวุ้ง
ตำบลสำมะโรง
ตำบลโพพระ
ตำบลหาดเจ้าสำราญ
ตำบลหัวสะพาน
ตำบลต้นมะพร้าว
ตำบลวังตะโก
ตำบลโพไร่หวาน
ตำบลดอนยาง
ตำบลหนองขนาน
ตำบลหนองพลับ
ตำบลมาตยาวงศ์

สถานีตำรวจในตำบลเมืองเพชรบุรี
สภ.เมืองเพชรบุรี ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองเพชรบุรี
โรงพยาบาลวัชรเวช ที่อยู่ 4 - 6 มหานนท์ อิสระอินทร คลองกระแซง เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0 3242 5592 แฟกซ์ 0 3242 5363
สถานพยาบาลสหแพทย์ ที่อยู่ 220/1 ดำเนินเกษม คลองกระแซง เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-8203 แฟกซ์ 0-3242-7980
โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี ที่อยู่ 150 6 เพชรเกษม ต้นมะม่วง เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0 3241 5191 แฟกซ์ 0 3241 5188
สถานพยาบาลผลกำเนิดศิริ ที่อยู่ 55 พระทรง ท่าราบ เมือง เพชรบุรี 53000 โทรศัพท์ 032-425075 แฟกซ์
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ ที่อยู่ 99/9 6 บันไดอิฐ บ้านหม้อ เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0 3241 7070-9 แฟกซ์ 0 3241 1689
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองเพชรบุรี
เทศบาลตำบลหัวสะพาน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4656 คน
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4427 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองเพชรบุรี
อบต.ช่องสะแก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2881 คน หญิง 3343 คน รวมประชาชน 6224 คน
อบต.ดอนยาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2455 คน หญิง 2695 คน รวมประชาชน 5150 คน
อบต.ต้นมะม่วง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2111 คน หญิง 2323 คน รวมประชาชน 4434 คน
อบต.ธงชัย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3085 คน หญิง 3797 คน รวมประชาชน 6882 คน
อบต.นาพันสาม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1782 คน หญิง 1914 คน รวมประชาชน 3696 คน
อบต.นาวุ้ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1091 คน หญิง 1237 คน รวมประชาชน 2328 คน
อบต.บางจาก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1033 คน หญิง 1131 คน รวมประชาชน 2164 คน
อบต.บางจาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2167 คน หญิง 2266 คน รวมประชาชน 4433 คน
อบต.บ้านกุ่ม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2726 คน หญิง 2633 คน รวมประชาชน 5359 คน
อบต.บ้านหม้อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3015 คน หญิง 3363 คน รวมประชาชน 6378 คน
อบต.โพพระ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1043 คน หญิง 1184 คน รวมประชาชน 2227 คน
อบต.โพไร่หวาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1178 คน หญิง 1338 คน รวมประชาชน 2516 คน
อบต.ไร่ส้ม เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2790 คน หญิง 2966 คน รวมประชาชน 5756 คน
อบต.สำมะโรง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1110 คน หญิง 1171 คน รวมประชาชน 2281 คน
อบต.หนองขนาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2762 คน หญิง 2948 คน รวมประชาชน 5710 คน
อบต.หนองพลับ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1171 คน หญิง 1267 คน รวมประชาชน 2438 คน
อบต.หนองโสน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1834 คน หญิง 2171 คน รวมประชาชน 4005 คน
อบต.ต้นมะพร้าว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1007 คน หญิง 1102 คน รวมประชาชน 2109 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองเพชรบุรี
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 87/11 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม (สายเก่า) ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-5888, 0-3242-5999, 0-3242-5880, 0-3242-8611 โทรสาร 0-3242-8612
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสะพานจอมเกล้า เพชรบุรี
)
ที่อยู่: 7 ถ.เทเวศน์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3241-3185-7, 0-3274-5420-3 โทรสาร 0-3241-3185-7, 0-3274-5420-3
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี เพชรบุรี
)
ที่อยู่: 130 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส เพชรบุรี
)
ที่อยู่: 189/7 หมู่ 4 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 122 ถ.พานิชเจริญ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-5024 โทรสาร 0-3242-5099
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเขาวัง เพชรบุรี
)
ที่อยู่: 130 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-8067-8 โทรสาร 0-3242-8065
ธนาคารออมสิน
(สะพานจอมเกล้า
)
ที่อยู่: 1 ถ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3241-8222 โทรสาร 0-3241-8222
ธนาคารออมสิน
(เพชรบุรี
)
ที่อยู่: 204 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-5062 โทรสาร 0-3242-5159
ธนาคารอิสลาม
(เพชรบุรี
)
ที่อยู่: เลขที่ 107 ถนนสุรินทร์ฤาไชย ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3241-4090-3 โทรสาร 0-3241-4094
ธนาคารกสิกร
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 18/15 ถ.สุรินทรฤาไชย ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6111-3, 0-3241-4975-9 โทรสาร 0-3242-6245
ธนาคารกสิกร
(สาขาเพชรไพบูลย์พลาซ่า เพชรบุรี
)
ที่อยู่: 105 หมู่ที่ 6 อาคารไพบูลย์พลาซ่า ชั้น G ห้องเลขที่ G1/1 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 132/8-10 หมู่ที่ 10 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3249-0202 โทรสาร 0-3245-4722
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี เพชรบุรี
)
ที่อยู่: 130 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 122 ถ.พานิชเจริญ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-5024 โทรสาร 0-3242-5099
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเขาวัง เพชรบุรี
)
ที่อยู่: 130 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-8067-8 โทรสาร 0-3242-8065
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี เพชรบุรี
)
ที่อยู่: 130 หมู่ที่ 1 บิ๊กซี เพชรบุรี ชั้นที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 2 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3242-6575 โทรสาร 0-3242-8518
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเขาวัง (เพชรบุรี)
)
ที่อยู่: 595 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3241-7240 โทรสาร 0-3241-7242
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาเขาวัง
)
ที่อยู่: 92/1 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม สามแยกเขาวัง ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-5350, 0-3242-6086, 0-3242-8352, 0-3241-8236-8 โทรสาร 0-3242-8351
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 86 ถ.สุรินทรฤาไชย ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-7023, 7024 โทรสาร 0-3242-7025
ธนาคารธนชาติ
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 99/9 ม.6 ถ.เพชรบุรี ต.บ้านหม้อ อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรสาร. 0-3240-0618
ธนาคารทหารไทย
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 93/2-5 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6115, 0-3242-6005 โทรสาร 0-3242-7165
ธนาคารทหารไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 38 หมู่ที่ 8 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-03243000-1 โทรสาร 0-32493002
ธนาคารยูโอบี
(สาขาเพชรบุรี
)
ที่อยู่: 24 26 28 ถ.พานิชเจริญ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-5169, 0-3241-5883-4 โทรสาร 0-3242-8517
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองเพชรบุรี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองเพชรบุรี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองเพชรบุรี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองเพชรบุรี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเพชรบุรี เที่ยวอำเภอเมืองเพชรบุรี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเพชรบุรี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองเพชรบุรี เที่ยวอำเภอเมืองเพชรบุรี
 

แผนที่อำเภอเมืองเพชรบุรี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองเพชรบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองเพชรบุรี โรงเรียนเมืองเพชรบุรี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองเพชรบุรี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองเพชรบุรี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองเพชรบุรี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลท่าราบ ตำบลคลองกระแชง ตำบลบางจาน ตำบลนาพันสาม ตำบลธงชัย ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลหนองโสน ตำบลไร่ส้ม ตำบลเวียงคอย ตำบลบางจาก ตำบลบ้านหม้อ ตำบลต้นมะม่วง ตำบลช่องสะแก ตำบลนาวุ้ง ตำบลสำมะโรง ตำบลโพพระ ตำบลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหัวสะพาน ตำบลต้นมะพร้าว ตำบลวังตะโก ตำบลโพไร่หวาน ตำบลดอนยาง ตำบลหนองขนาน ตำบลหนองพลับ ตำบลมาตยาวงศ์

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck