ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดนครศรีธรรมราช > อำเภอปากพนัง


อำเภอปากพนัง

ตำบลต่างๆในอำเภอปากพนัง
ตำบลปากพนัง
ตำบลคลองน้อย
ตำบลป่าระกำ
ตำบลชะเมา
ตำบลคลองกระบือ
ตำบลเกาะทวด
ตำบลบ้านใหม่
ตำบลหูล่อง
ตำบลแหลมตะลุมพุก
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
ตำบลบางศาลา
ตำบลบางพระ
ตำบลบางตะพง
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
ตำบลบ้านเพิง
ตำบลท่าพยา
ตำบลปากแพรก
ตำบลขนาบนาก

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอปากพนัง
รพ.เชียรใหญ่ ที่อยู่ 251 ม.1 ถ.บ่อล้อ-ปากพนัง ต.ท้องลำเจีย อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80 เบอร์โทรศัพท์: (075)386123, 331024
รพ.ปากพนัง ที่อยู่ 212 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทรศัพท์: (075)517019, 517805
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอปากพนัง
อบต.เกาะทวด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2986 คน หญิง 2959 คน รวมประชาชน 5945 คน
อบต.ขนาบนาก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2761 คน หญิง 2741 คน รวมประชาชน 5502 คน
อบต.คลองกระบือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 32 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3449 คน หญิง 3424 คน รวมประชาชน 6873 คน
อบต.คลองน้อย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 59 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6241 คน หญิง 6320 คน รวมประชาชน 12561 คน
อบต.ชะเมา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1950 คน หญิง 1907 คน รวมประชาชน 3857 คน
อบต.ท่าพญา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2734 คน หญิง 2660 คน รวมประชาชน 5394 คน
อบต.บางพระ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2228 คน หญิง 2192 คน รวมประชาชน 4420 คน
อบต.บางศาลา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1333 คน หญิง 1445 คน รวมประชาชน 2778 คน
อบต.บ้านเพิง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1725 คน หญิง 1674 คน รวมประชาชน 3399 คน
อบต.บ้านใหม่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2137 คน หญิง 2112 คน รวมประชาชน 4249 คน
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันต เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2892 คน หญิง 2806 คน รวมประชาชน 5698 คน
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันอ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4142 คน หญิง 4011 คน รวมประชาชน 8153 คน
อบต.ปากแพรก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1999 คน หญิง 1944 คน รวมประชาชน 3943 คน
อบต.ป่าระกำ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2481 คน หญิง 2504 คน รวมประชาชน 4985 คน
อบต.หูล่อง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2858 คน หญิง 2759 คน รวมประชาชน 5617 คน
อบต.แหลมตะลุมพุก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1220 คน หญิง 1084 คน รวมประชาชน 2304 คน
ธนาคารในอำเภอปากพนัง
ธนาคาร ธกส.
(ปากพนัง
)
ที่อยู่: 168/1 ถ.พานิชสัมพันธ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7625, 0-7551-8481, 0-1397-1515 โทรสาร 0-7551-7803
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาปากพนัง
)
ที่อยู่: 457 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7139, 0-7551-7703 โทรสาร 0-7551-7138
ธนาคารออมสิน
(ปากพนัง
)
ที่อยู่: 108 ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7212 โทรสาร 0-7551-7212
ธนาคารกสิกร
(สาขาปากพนัง
)
ที่อยู่: 30/14 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7537-0744-9, 0-7537-0750-1 โทรสาร 0-7537-0753
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาปากพนัง
)
ที่อยู่: 457 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7139, 0-7551-7703 โทรสาร 0-7551-7138
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาปากพนัง
)
ที่อยู่: 140 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7808 โทรสาร 0-7551-7807
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาปากพนัง
)
ที่อยู่: 816 ถ.พานิชสัมพันธ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7969, 0-7551-7979,0-7551-7298, 0-7551-7132 โทรสาร 0-7551-8021
ธนาคารยูโอบี
(สาขาปากพนัง
)
ที่อยู่: 086 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7324, 0-7551-7064 โทรสาร 0-7551-7248
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง ที่พัก ร้านอาหารอำเภอปากพนัง

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวปากพนัง รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอปากพนัง
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง เที่ยวอำเภอปากพนัง
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอปากพนัง เที่ยวอำเภอปากพนัง
 

แผนที่อำเภอปากพนัง
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  ปากพนัง ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดปากพนัง โรงเรียนปากพนัง ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอปากพนัง เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวปากพนัง

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอปากพนัง
 

ตำบลต่างๆในอำเภอปากพนัง ตำบลปากพนัง ตำบลคลองน้อย ตำบลป่าระกำ ตำบลชะเมา ตำบลคลองกระบือ ตำบลเกาะทวด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหูล่อง ตำบลแหลมตะลุมพุก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตำบลบางศาลา ตำบลบางพระ ตำบลบางตะพง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ตำบลบ้านเพิง ตำบลท่าพยา ตำบลปากแพรก ตำบลขนาบนาก

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck