ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดชุมพร > อำเภอหลังสวน


อำเภอหลังสวน

ตำบลต่างๆในอำเภอหลังสวน
ตำบลหลังสวน
ตำบลขันเงิน
ตำบลท่ามะพลา
ตำบลนาขา
ตำบลนาพญา
ตำบลบ้านควน
ตำบลบางมะพร้าว
ตำบลบางน้ำจืด
ตำบลปากน้ำ
ตำบลพ้อแดง
ตำบลแหลมทราย
ตำบลวังตะกอ
ตำบลหาดยาย

สถานีตำรวจในตำบลหลังสวน
สภ.บ้านในหูต ที่อยู่: 221 หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เบอร์โทรศัพท์ 0-7759-5135 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-7759-5135
สภ.หลังสวน ที่อยู่: 15 ถ.ประชาราษฎร์ ซ.2 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เบอร์โทรศัพท์ 0-7754-1111 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-7754-1408
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอหลังสวน
รพ.หลังสวน ที่อยู่ 82 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 เบอร์โทรศัพท์: (077)653200-7,653210
รพ.ปากน้ำหลังสวน ที่อยู่ 138 ม.4 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 เบอร์โทรศัพท์: (077)551249
เทศบาลตำบลในอำเภอหลังสวน
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5530 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอหลังสวน
อบต.ท่ามะพลา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1541 คน หญิง 1676 คน รวมประชาชน 3217 คน
อบต.บางน้ำจืด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2487 คน หญิง 2483 คน รวมประชาชน 4970 คน
อบต.บ้านควน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 158 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3934 คน หญิง 4038 คน รวมประชาชน 7972 คน
อบต.นาขา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 81 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3683 คน หญิง 3689 คน รวมประชาชน 7372 คน
อบต.พ้อแดง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 960 คน หญิง 1021 คน รวมประชาชน 1981 คน
อบต.หาดยาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 195 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2887 คน หญิง 2829 คน รวมประชาชน 5716 คน
อบต.บางมะพร้าว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2463 คน หญิง 2431 คน รวมประชาชน 4894 คน
อบต.วังตะกอ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 125 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3311 คน หญิง 3266 คน รวมประชาชน 6577 คน
อบต.นาพญา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 88 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2392 คน หญิง 2407 คน รวมประชาชน 4799 คน
อบต.แหลมทราย เป็น อบต. ขนาด 0 มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1569 คน หญิง 1669 คน รวมประชาชน 3238 คน
ธนาคารในอำเภอหลังสวน
ธนาคาร ธกส.
(หลังสวน
)
ที่อยู่: 55/1 หมู่ - ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7754-1371, 0-7754-1503, 0-7758-2485 โทรสาร 0-7758-2549
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาหลังสวน
)
ที่อยู่: 157 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7754-1514, 0-7754-1541, 0-7782-1513-5 โทรสาร 0-7754-1514
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาหลังสวน
)
ที่อยู่: 9 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7754-1149, 0-7754-1601 โทรสาร 0-7754-1736
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส หลังสวน
)
ที่อยู่: 92 หมู่ 4 ถ.สายเอเชีย ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารออมสิน
(หลังสวน
)
ที่อยู่: 16-18 ถ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7754-1151 โทรสาร 0-7754-1151
ธนาคารกสิกร
(สาขาหลังสวน
)
ที่อยู่: 131 ถ.เขาเงิน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-3454-1266, 0-3558-1490-2 โทรสาร 0-3454-1071
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาหลังสวน
)
ที่อยู่: 9 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7754-1149, 0-7754-1601 โทรสาร 0-7754-1736
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส หลังสวน
)
ที่อยู่: 92 หมู่ 4 ถ.สายเอเชีย ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส หลังสวน
)
ที่อยู่: 92 หมู่ 4 บริเวณชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหลังสวน ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาปากน้ำหลังสวน
)
ที่อยู่: 426 หมู่ที่ 3 ถ.ปากน้ำ-หลังสวน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 0-7755-1356 โทรสาร 0-7755-1085
ธนาคารไทยพาณิชย์
(ดี.เอ็ม. ชุมพร
)
ที่อยู่: 92 หมู่ 4 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน ชุมพร 86110 โทรสาร. -
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาหลังสวน
)
ที่อยู่: 45 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7754-1975, 0-7758-1418 โทรสาร 0-7758-1417
ธนาคารทหารไทย
(สาขาหลังสวน
)
ที่อยู่: 33 ซอย 1 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7754-1233, 0-7754-1894 โทรสาร 0-7754-1333
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอหลังสวน ที่พัก ร้านอาหารอำเภอหลังสวน

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวหลังสวน รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอหลังสวน
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอหลังสวน เที่ยวอำเภอหลังสวน
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอหลังสวน
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอหลังสวน เที่ยวอำเภอหลังสวน
 

แผนที่อำเภอหลังสวน
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  หลังสวน ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดหลังสวน โรงเรียนหลังสวน ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอหลังสวน เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวหลังสวน

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอหลังสวน
 

ตำบลต่างๆในอำเภอหลังสวน ตำบลหลังสวน ตำบลขันเงิน ตำบลท่ามะพลา ตำบลนาขา ตำบลนาพญา ตำบลบ้านควน ตำบลบางมะพร้าว ตำบลบางน้ำจืด ตำบลปากน้ำ ตำบลพ้อแดง ตำบลแหลมทราย ตำบลวังตะกอ ตำบลหาดยาย

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck