ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสงขลา > อำเภอเมืองสงขลา


อำเภอเมืองสงขลา

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสงขลา
ตำบลบ่อยาง
ตำบลเขารูปช้าง
ตำบลเกาะแต้ว
ตำบลพะวง
ตำบลทุ่งหวัง
ตำบลเกาะยอ
ตำบลชิงโค
ตำบลสทิงหม้อ
ตำบลทำนบ
ตำบลรำแดง
ตำบลวัดขนุน
ตำบลชะแล้
ตำบลปากรอ
ตำบลป่าขาด
ตำบลหัวเขา
ตำบลบางเขียด
ตำบลม่วงงาม
ตำบลปากรอ
ตำบลทำนบ
ตำบลชลเจริญ
ตำบลม่วงงาม
ตำบลหัวเขา
ตำบลชะแล้
ตำบลวัดขนุน
ตำบลสทิงหม้อ
ตำบลบางเขียด
ตำบลป่าขาด
ตำบลรำแดง
ตำบลชิงโค

สถานีตำรวจในตำบลเมืองสงขลา
สภ.เมืองสงขลา ที่อยู่: 1/19 ถ.แหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 เบอร์โทรศัพท์ 0-7431-1413 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-7430-7092
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสงขลา
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10596 คน
เทศบาลตำบลพะวง เป็นเทศบาลขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 19453 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองสงขลา
อบต.เกาะยอ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2022 คน หญิง 2202 คน รวมประชาชน 4224 คน
อบต.ทุ่งหวัง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4763 คน หญิง 5296 คน รวมประชาชน 10059 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองสงขลา
ธนาคาร ธกส.
(สงขลา
)
ที่อยู่: 76 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-2181, 0-7443-6214, 0-7443-7781 โทรสาร 0-7432-3727
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสงขลา
)
ที่อยู่: 44 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1755, 0-7431-1955, 0-7431-3485, 0-7432-1078 โทรสาร 0-7432-1077
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนกาญจนวณิชย์ สงขลา
)
ที่อยู่: 60/89 หมู่ที่ 10 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-5806-10 โทรสาร 0-7432-5806-10
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ สงขลา
)
ที่อยู่: 10/3 หมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7433-3078-86 โทรสาร 0-7433-3087
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสงขลา
)
ที่อยู่: 28-32 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-3744-50 โทรสาร 0-7432-3752
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาย่อยถนนวิเชียรชม สงขลา
)
ที่อยู่: 11/4 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาสงขลา
)
ที่อยู่: 354 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1906, 0-7432-4050-1 โทรสาร 0-7431-4391
ธนาคารออมสิน
(สงขลา
)
ที่อยู่: 11 สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-4547 โทรสาร 0-7431-1018
ธนาคารอิสลาม
(สงขลา
)
ที่อยู่: เลขที่ 81/78 หมู่ 2 ถนนกาญนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7455-8259-61, 0-7455-8263 โทรสาร 0-7455-8265
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนนครใน สงขลา
)
ที่อยู่: 49/1 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-1063-4 โทรสาร 0-7432-1065
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนไทรบุรี สงขลา
)
ที่อยู่: 471 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-3422, 0-7431-3222 โทรสาร 0-7431-3322
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ สงขลา
)
ที่อยู่: 10/3 หมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7433-3078-86 โทรสาร 0-7433-3087
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสงขลา
)
ที่อยู่: 28-32 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-3744-50 โทรสาร 0-7432-3752
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสามแยกสำโรง (สงขลา)
)
ที่อยู่: 719 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-4154 โทรสาร 0-7432-4804
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสงขลา
)
ที่อยู่: 15 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-2766 โทรสาร 0-7432-1766
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสงขลา
)
ที่อยู่: 12 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1801, 0-7431-1638, 0-7432-3735-6 โทรสาร 0-7431-3543
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสงขลา (2)
)
ที่อยู่: 52 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7444-0738, 0752, 0757, 0765, 0773 โทรสาร 0-7444-0759
ธนาคารธนชาติ
(สาขาสงขลา
)
ที่อยู่: 27,27/1 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสงขลา
)
ที่อยู่: 259 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1333, 0-7431-2720, 0-7432-4373 โทรสาร 0-7431-4803
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองสงขลา ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองสงขลา

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองสงขลา รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองสงขลา
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสงขลา เที่ยวอำเภอเมืองสงขลา
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสงขลา
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองสงขลา เที่ยวอำเภอเมืองสงขลา
 

แผนที่อำเภอเมืองสงขลา
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองสงขลา ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองสงขลา โรงเรียนเมืองสงขลา ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองสงขลา เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองสงขลา

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองสงขลา
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง ตำบลเขารูปช้าง ตำบลเกาะแต้ว ตำบลพะวง ตำบลทุ่งหวัง ตำบลเกาะยอ ตำบลชิงโค ตำบลสทิงหม้อ ตำบลทำนบ ตำบลรำแดง ตำบลวัดขนุน ตำบลชะแล้ ตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลหัวเขา ตำบลบางเขียด ตำบลม่วงงาม ตำบลปากรอ ตำบลทำนบ ตำบลชลเจริญ ตำบลม่วงงาม ตำบลหัวเขา ตำบลชะแล้ ตำบลวัดขนุน ตำบลสทิงหม้อ ตำบลบางเขียด ตำบลป่าขาด ตำบลรำแดง ตำบลชิงโค

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck