ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > ประเทศไทย


Loading...
อุดรธานี

อุดรธานี

“น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิต แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์”

                      อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะภาพของการเป็นดินแดนแห่งวัดป่า ประตูสู่ประเทศลาว ดินแดนอินโดจีน และยังเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

                      จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ ๑๑,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๐ อำเภอ  คือ อำเภอเมือง หนองวัวซอ หนองหาน บ้านผือ บ้านดุง กุมภวาปี โนนสะอาด เพ็ญ น้ำโสม กุดจับ ศรีธาตุ วังสามหมอ ทุ่งฝน สร้างคอม ไชยวาน หนองแสง นายูง พิบูลย์รักษ์ กู่แก้ว และประจักษ์ศิลปาคม

อาณาเขต

                      ทิศเหนือ                            ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย

                      ทิศใต้                                  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์

                      ทิศตะวันออก                    ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร

                      ทิศตะวันตก                       ติดต่อกับจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู

การเดินทาง

                      รถยนต์  จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐๗ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ ๕๖๔ กิโลเมตร

                      รถโดยสารประจำทาง  มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร (หมอชิต ๒) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๐ ๒๙๓๖-๒๘๕๒–๖๖  และที่สถานี      ขนส่งอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๘๙  www.transport.co.th

                      รถไฟ    การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔   www.railway.co.th

                      เครื่องบิน  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๒๘๒ ๐๐๘๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐   HYPERLINK "http://www.thaiairways.com" www.thaiairways.com  นอกจากนั้นไทยแอร์ เอเชีย และนกแอร์ ยังมีเที่ยวบินไปอุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙  HYPERLINK "http://www.airasia.com" www.airasia.com  และ โทร. ๑๓๑๘  HYPERLINK "http://www.nokair.co.th" www.nokair.co.th

   

                      นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารประจำทางเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ คือ จังหวัดหนองคาย เลย ขอนแก่น หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ระยอง เป็นต้น ซึ่งจะออกทุก ๆ ๓๐-๔๐ นาที

 

สถานที่น่าสนใจ 

                    อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

อำเภอเมืองอุดรธานี

                      อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ประสูติเมื่อ พ.. ๒๓๙๙ ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่า ”มณฑลอุดร” ในสมัยต่อมา) ระหว่าง ร.. ๑๑๒–๑๑๘ ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.. ๑๑๒ (.. ๒๔๓๖) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สำคัญ ๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎร อนุสาวรีย์พระองค์ท่านนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี จะมีพิธีบวงสรวงในวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี

                      สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า “หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ต่อมาในปี พ.. ๒๕๓๐ เทศบาลเมืองอุดรธานี ได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด และทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน

                      วัดโพธิสมภรณ์  ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ ๕ โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดใหม่” ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า“วัดโพธิสมภรณ์”ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานด้วย

                      พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ในอาคารราชินูทิศ ตั้งขึ้นโดยการนำของ

นายชัยพร รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของเมืองอุดรธานีในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก ๕ บาท สอบถามรายละเอียดโทร. ๐๔๒๒๑ ๒๕๓๘

                      วัดมัชฌิมาวาส  อยู่ที่ตำบลหมากแข้ง ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเดิม หรือวัดเก่า เนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่ ๕ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้ง และให้ชื่อว่า “วัดมัชฌิมาวาส” ภายในวิหารมีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า  “หลวงพ่อนาค”  เป็นที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานี

                      ศาลเจ้าปู่-ย่า  ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟใกล้ตลาดหนองบัว ถนนนิตโย เป็นศาลเจ้าของชาวจีนที่ใหญ่โต และสวยงาม มีสวนหย่อมริมหนองบัว บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิวกลางน้ำ ๒ หลัง บรรยากาศร่มรื่น  และในศาลเจ้าปู่-ย่าแห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรักษามังกรทองยาวถึง ๙๙ เมตร ซึ่งใช้แสดงในงานทุ่งศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี www.puyaudon.com

                      สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๗ หมู่๕ ซอยกมลวัฒนา สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เป็นสวนกล้วยไม้ที่เพาะพันธุ์กล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ของไทยระหว่างแวนด้า (Vanda) และโจเซฟฟินแวนเบอร์โร (Josephine Van Berrow) ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่สมาคมกล้วยไม้โลก ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ๒๕๓๑ ชื่อพันธุ์  Udorn Sunshine Orchid หรือพันธุ์นางสาวอุดรซันไฌน์ มีการนำกลิ่นของกล้วยไม้มาสกัดทำเป็นน้ำหอมในชื่อเดียวกันไปจำหน่าย เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชมคนละ ๒๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๔๗๕

                      การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหมายเลข ๒ (อุดรธานี-หนองคาย) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๔ จะเห็นป้ายบอกทางเข้าสวนกล้วยไม้อยู่ด้านซ้ายมือ

                      วัดป่าบ้านตาด  อยู่ที่ตำบลบ้านตาด สภาพโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าร่มครึ้ม มีพื้นที่ประมาณ ๑๖๓ ไร่ ในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดป่าบ้านตาดเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และวัดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม

                      การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๒ (อุดรธานี-ขอนแก่น) ถึงบริเวณสี่แยกบ้านคงเค็ง ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๙ กิโลเมตร จะถึงบริเวณวัดที่อยู่เลยจากชุมชนบ้านตาดไปไม่ไกล

                      วัดทิพยรัฐนิมิตร   ตั้งอยู่ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง ในซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม  ตรงข้ามกับโรงเรียนโปลีเทคนิค เป็นวัดป่าอีกวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ภายในวัดร่มรื่น มีเจดีย์องค์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์นี้มีสัณฐานคล้ายทะนานที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุแต่ครั้งพุทธกาล และรูปเหมือนหลวงปู่ถิร  จิตธมโม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พร้อมเครื่องอัฐบริขารอยู่ในศาลา  ทุก ๆ ปี ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ตรงกับวันเกิดหลวงปู่จะมีการทอดกฐิน และการทำบุญฉลองอายุหลวงปู่

                      หมู่บ้านนาข่า   ห่างจากตัวจังหวัด ๑๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางอุดรธานี-หนองคาย (ทางหลวงหมายเลข ๒) หมู่บ้านอยู่ทางขวามือ ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนนาข่า เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขิตในราคาย่อมเยา การเดินทาง มีรถโดยสารประจำทางสายอุดรธานี-นาข่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้ที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และตลาดรังษิณา

                      อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร การประมง และการจ่ายน้ำเพื่อผลิตประปา อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะสำหรับนั่งชมทิวทัศน์     และภายในอ่างเก็บน้ำมีพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จประทับเกือบทุกปี เปิดให้เข้าชมสำหรับผู้ที่สนใจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน  การเดินทาง  ตามทางหลวงสายอุดรธานี-หนองบัวลำภู  ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐๘ เลี้ยวเข้าไปประมาณ ๙ กิโลเมตร

อำเภอบ้านผือ

                      อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท  ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ ๓,๔๓๐ ไร่ ในเขตบ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นอุทยานฯที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่าง ๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น

                      พระพุทธบาทบัวบก  อยู่บริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึงที่ทำการอุทยานฯสร้างขึ้นระหว่าง พ.. ๒๔๖๓-๒๔๗๗  คำว่า  "บัวบก" เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามป่า มีหัว และใบคล้ายใบบัว ชาวบ้านเรียกว่า “ผักหนอก” บัวบกนี้จะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาท จึงเรียกรอยพระพุทธบาทนี้ว่า "พระพุทธบาทบัวบก" หรือคำว่าบัวบกอาจจะมาจากคำว่า บ่บก ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ  ๖๐ เซนติเมตร ลงไปในพื้นหินยาว ๑.๙๓ เมตร กว้าง ๙๐ เซนติเมตร  เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้  ต่อมาประมาณปี พ.. ๒๔๖๕ พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ ได้รื้อมณฑปเก่าออกแล้วสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ และยังสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองวางทับรอยพระพุทธบาทเดิมไว้ ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม มีงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบกในวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี

                      พระพุทธบาทหลังเต่า  อยู่ทางทิศใต้ของพระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็นรอยพระบาทสลักลึกลงไปในพื้นหิน ลึกประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัว กลีบแหลมนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด และเนื่องจากพระพุทธบาทแห่งนี้อยู่ใกล้กับเพิงหินธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่า จึงได้ชื่อว่า “พระพุทธบาทหลังเต่า”

                      ถ้ำ และเพิงหินต่าง   ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ในระยะทางไม่ไกลนัก  ได้แก่  ถ้ำลายมือ  ถ้ำโนนสาวเอ้  ถ้ำคน  ถ้ำวัวแดง (ถ้ำเหล่านี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พำนักของมนุษย์สมัยหิน และมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปต่าง ๆ ไว้ เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ และรูปลายเรขาคณิต) นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ้ ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว้ ทำให้มนุษย์รุ่นหลัง ๆ ได้จินตนาการผูกเป็นเรื่องตำนานพื้นบ้าน คือ เรื่อง “นางอุสา-ท้าวบารส” เพิงหินที่สวยงามเหล่านี้ ได้แก่ คอกม้าท้าวบารส หอนางอุสา บ่อน้ำนางอุสา นอกจากนั้นยังพบชิ้นส่วนหลักเสมา และหินทรายจำหลัก พระพุทธรูปศิลปะสมัยทวาราวดี ที่เพิงหินวัดพ่อตา และเพิงหินวัดลูกเขย 

                      ภายในอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้บริการข้อมูลตลอดจนแผนที่ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๒๙๑ ๐๑๐๗ เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ . อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท   การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ๖๗ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒ (อุดรธานี-หนองคาย) กิโลเมตรที่ ๑๓ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ไปทางอำเภอบ้านผือ ระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาประมาณ ๕๐๐ เมตร และตรงไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ อีก ๑๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๒  กิโลเมตร

                      พระพุทธบาทบัวบาน ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตตำบลเมืองพาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองอันเก่าแก่อยู่ในโบสถ์ และมีการขุดค้นพบใบเสมาที่ทำด้วยหินทรายเป็นจำนวนมากใบเสมาเหล่านี้สลักเป็นรูปเทวดา และนางอัปสร เป็นศิลปะทวาราวดีผสมศิลปะลพบุรี

                      วัดป่าบ้านค้อ อยู่ตำบลเขือน้ำ ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมบารมีพระนวมินทร์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระมหาธาตุเจดีย์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา แกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ชาดก และพุทธประวัติ วัดนี้เหมาะสำหรับผู้รักการปฏิบัติธรรม จังหวัดอุดรธานีกำหนดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาปฏิบัติกันอยู่เสมอ

                      การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ (อุดรธานี-หนองคาย) ถึงกิโลเมตรที่ ๑๓ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ (อุดรธานี-บ้านผือ) ๒๐ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าวัดป่าบ้านค้อ ๓ กิโลเมตร

อำเภอน้ำโสม

                      อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม  ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง หมู่ ๒ ตำบลนายูง    สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่

                      น้ำตกยูงทอง  เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอู ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๕๐๐ เมตร มีลำน้ำไหลผ่านโขดหินสลับซับซ้อนสวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาพรรณ น้ำตกยูงทองเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มี ๓ ชั้น มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นได้ ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของนกยูง จนเป็นที่มาของชื่อยูงทอง

                      จุดชมวิวผาแดง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกยูงทอง ผาแดงเป็นหน้าผาหินทรายที่สูงชันมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องล่างได้กว้างไกล ใกล้กับผาแดงมีหลืบถ้ำเล็ก ๆ ที่เคยเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

                      ทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกยูงทอง เป็นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติที่อุทยานฯ จัดทำขึ้นเพื่อสื่อความหมายธรรมชาติแก่ผู้มาเยือน โดยได้จัดสื่อบรรยายลักษณะทางธรรมชาติตามเส้นทางเป็นระยะ ผ่านน้ำตกยูงทอง น้ำตกตาดน้อย จุดชมวิวผาแดง ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

                      การเดินทาง  จากจังหวัดอุดรธานีไปตามทางหลวงสายอุดรธานี-หนองคาย ๑๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอบ้านผือ ไปทางอำเภอน้ำโสม เลี้ยวขวาที่บ้านสามเหลี่ยมไปทางอำเภอนายูงประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ถึงบ้านสว่างเลี้ยวขวาไป ๒ กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ

อำเภอหนองหาน

                      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง  ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง ระหว่างปี พ.. ๒๕๑๗–๒๕๑๘ จากการศึกษาหลักฐานต่าง ๆ ที่พบทำให้บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว ๕๖๐๐-๑๘๐๐ โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๕ ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

                      ส่วนที่   หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกในประเทศไทย มีนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดินเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาที่ฝังรวมกับศพ

                      ส่วนที่ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ นิทรรศการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ บ้านเชียงในอดีต  แสดงโบราณวัตถุและหลักฐานที่ได้มาจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดี บ้านเชียง และบ้านเชียงวันนี้

เป็นการแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องมือเครื่องใช้ ศิลปะพื้นบ้านของคนบ้านเชียงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการให้บริการการศึกษาต่าง ๆ

                      ส่วนที่ บ้านไทพวน อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ๗๐๐ เมตร เดิมเป็นบ้านของนายพจน์ มนตรีพิทักษ์ มอบให้กรมศิลปากร เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งโบราณสถาน และได้มีการขุดค้นตามหลักวิชาการทางโบราณคดี ได้พบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เสด็จมาเยือนเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๕

                      การเดินทาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒ (อุดรธานี-สกลนคร) เลยสี่แยกเข้าอำเภอบ้านดุงเล็กน้อย จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ ตรงไปประมาณ ๘.๒ กิโลเมตร  จะถึงพิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ  ๓๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๘๓๔๐–๔๑, ๐ ๔๒๒๓ ๕๒๗๓

อำเภอบ้านดุง

                      คำชะโนด  ตั้งอยู่ที่วัดศิริสุทโธ ตำบลวังทอง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ ได้มีผู้กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เป็นปากเมืองบาดาลที่มีตำนานเกี่ยวกับพระยานาคตามความเชื่อของชาวอีสาน และชาวลาว  ซึ่งในปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีต้นชะโนดขึ้นปกคลุมหนาแน่นเป็นจำนวนมาก ต้นชะโนดมีลักษณะคล้ายกับต้นตาล และต้นมะพร้าวรวมกัน ภายในสถานที่แห่งนี้มีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้  การเดินทาง  ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ ๑๐๑ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางอุดรธานี-สกลนคร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางอำเภอบ้านดุง ๘๔ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบ้านดุง ๑๗ กิโลเมตรจึงถึงคำชะโนด

อำเภอกุมภวาปี

                      พระธาตุดอนแก้ว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระมหาธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่ ๕ บ้านดอนแก้ว ประดิษฐานอยู่กลางวัดมหาธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สูงประมาณ ๑๘ วาเศษ องค์พระธาตุมีลักษณะการสร้าง ๒ ชั้น แต่ละชั้นมีรูปแกะสลักเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ นรก-สวรรค์ การก่อสร้างพระธาตุเป็นหินทรายรูปทรงสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ ๑ ศอก รอบนอกฉาบด้วยปูน สันนิษฐานว่าวัดพระธาตุดอนแก้ว ใบเสมา และเสาหินสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ ๑๒–๑๓  การเดินทาง จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐   ถึงอำเภอกุมภวาปี เลี้ยวซ้ายบริเวณสวนธรรมชาติเข้าไป ๓.๔ กิโลเมตร (ห่างจากอำเภอเมือง ๕๐ กิโลเมตร)

อำเภอหนองแสง

                      วนอุทยานน้ำตกธารงาม  ตั้งอยู่ตำบลหนองแสง ในเขตพื้นที่ป่าขุนห้วยสามทาก ขุนห้วยกองสี  มีพื้นที่ ๗๘,๑๒๕ ไร่ ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๗ สภาพป่าทั่วไปบริเวณน้ำตก เป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีพันธุ์ไม้สำคัญ ๆ เช่น ตะแบก ประดู่ แดง มะค่าโมง ชิงชัง และกระบก ปริมาณน้ำในน้ำตกจะมีเพียงบางฤดูเท่านั้น จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

                      จุดเด่นที่น่าสนใจภายในวนอุทยานฯ มีหน้าผา ถ้ำที่สวยงาม และมีลานหิน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “แหล” เป็นแหลขนาดใหญ่ เนื้อที่กว้างขวาง มีก้อนหินใหญ่ตั้งวางเรียงราย และซ้อนกันอยู่ และที่จุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่างได้    สถานที่พัก  วนอุทยานน้ำตกธารงามไม่มีบ้านพักบริการสำหรับนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรม หรือทัศนศึกษา จะต้องนำเต็นท์ไปเอง ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๒๕                    การเดินทาง วนอุทยานน้ำตกธารงามอยู่ห่างจากอำเภอหนองแสง ๖ กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางได้ ๓ เส้นทาง ได้แก่

                      เส้นทางแรก  จากอุดรธานี-บ้านเหล่า-โคกลาด-อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร

                      เส้นทางที่สอง  จากอุดรธานีไปบ้านคำกลิ้ง-บ้านตาด-อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

                      เส้นที่สาม  จากอุดรธานี-ห้วยเกิ้ง อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร

                      ภูฝอยลม  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค มีเนื้อที่ ๑๙๒,๓๕๐ ไร่ บนเทือกเขาภูพานน้อย เขตตำบลทับกุง ภูฝอยลมจัดเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีแปลงปลูกสาธิต และสวนรวมพรรณไม้ป่า ๖๐ พรรษามหาราชินี บริเวณจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองอุดรธานี  ภูฝอยลมมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว และสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๗๑๕, ๐ ๔๒๙๑ ๐๙๓๕-

                      การเดินทาง ใช้เส้นทางอุดรธานี-เลย  เลี้ยวเข้าแยกบ้านเหล่ากิโลเมตรที่ ๙                                                 

อำเภอวังสามหมอ

                      วนอุทยานวังสามหมอ  ตั้งอยู่ตำบลหนองกุ้งทับม้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุ้งทับม้า-ป่านายูง และป่าหนองหญ้าไซ ประกาศเป็นวนอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๗ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘,๗๕๐ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ยาง และตะเคียนทอง มีลำห้วย เกาะ แก่งที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ บ่าง อีเห็น ชะมด นกเปล้า เป็นต้น

                      จุดเด่นที่น่าสนใจภายในวนอุทยานฯ ได้แก่

                      วังใหญ่  เป็นวังน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีลำห้วยลำพันชาติไหลผ่าน มีแก่งหิน โขดหิน บรรยากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน ที่วังใหญ่สามารถลงเล่นน้ำ ล่องแก่ง พายเรือ และตกปลาได้ เหมาะแก่การพักผ่อน

                      แก่งมนน้อย  จากวังใหญ่เดินตามทางริมห้วยลำพันชาติไปตามทางเลียบลำน้ำประมาณ ๘๐๐ เมตร จะพบเกาะแก่ง โขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ บางช่วงเกิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม

                      แก่งหินฮอม  จากแก่งวังมนน้อยไปประมาณ ๑๐๐ เมตร เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ต่างระดับ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนมีน้ำไหลมากทำให้เกิดเสียงดังก้องไปไกล  นอกจากนี้ยังมีเกาะแก่งหิน วังน้ำอีกหลายแห่ง เช่น แก่งขาน วังแก่งขาม วังหมากลำ

                      สถานที่พัก  ทางวนอุทยานวังสามหมอกไม่มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปพักแรม หรือทัศนศึกษา จะต้องนำเต็นท์ไปเอง และควรติดต่อขออนุญาตก่อนล่วงหน้าได้ที่ หัวหน้าวนอุทยานวังสามหมอ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐

                      การเดินทาง จากอำเภอเมือง ใช้เส้นทางกุมภวาปี-ศรีธาตุ-วังสามหมอ (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ จนถึงบริเวณตำบลหนองกุงทับม้า มีทางแยกไปวนอุทยานฯ ๙ กิโลเมตร วนอุทยานฯ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง ๑๒๐ กิโลเมตร

อำเภอกุดจับ

                      ถ้ำสิงห์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน หมู่บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๗ มีแหล่งท่องเที่ยวภายในถ้ำที่น่าสนใจได้แก่

                      ซำต้นหมาก เป็นบริเวณที่มีต้นหมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ช่วงฤดูฝนบริเวณนี้จะมีน้ำขัง ชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ มาดื่มน้ำ มีบรรยากาศร่มรื่น

                      ลานทับควาย  มีลักษณะเป็นเพิงหิน คล้ายหลังคา เป็นลานกว้างมีพันธุ์ไม้ป่าอยู่รอบ ๆ สาเหตุที่เรียกว่า “ลานทับควาย” เพราะสมัยก่อนชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงโค กระบือ มาเลี้ยงและหยุดพักเพื่อทานอาหาร

                      ถ้ำคอกม้า ลักษณะเป็นเพิงหินซ้อนกันเป็นช่องโพรงสามารถเดินผ่านทะลุได้ ที่เรียกว่า”ถ้ำคอกม้า” สืบเนื่องจากตำนานอุษา-บารส

                      ถ้ำฤาษี เป็นโขดหินสูง ๒.๒๐ เมตร มีช่องทางเดินเข้าลักษณะเป็นเพิงหินซ้อนทับกัน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกเช่น บ่อน้ำพญานาค ถ้ำสหายเก็บเสบียง ลาดขอม ลาดข่าน้อย บ่อน้ำมโนราห์ ถ้ำนกยูง สวนหินมหัยสวรรค์ เป็นต้น

                      การเดินทาง  ห่างจากอำเภอเมือง ๔๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๓ (อุดรธานี-กุดจับ ผ่านหมู่บ้านหนองฆ้อง  หนองเจริญ  และหนองเม็ก  เลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกวัดเจริญศรัทธาสามัคคี ถึงสำนักสงฆ์ภูโหล่น เดินทางต่อไปอีก ๓ กิโลเมตรจะถึงเชิงภูเขาภูพานจากนั้นเดินเท้าขึ้นไป ๓ กิโลเมตร 

  

เทศกาลงานประเพณี

                       งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก  จัดในวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ประชาชนจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่างมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

                      งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานีผ้าหมี่-ขิต  จัดประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ภายในงานจะมีการ

ออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผ้าทอลายขิต ผ้าทอมือ  ผ้าหมี่ขิต และยังมี

การแสดงโชว์มังกรทองจากศาลเจ้าปู่-ย่าด้วย

สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก

                      ผ้าพื้นเมืองลายขิต ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา กุนเชียง หมูหย็อง หมูยอ แหนม และมะพร้าวแก้ว

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

                      จิปาถะ  /๓๙ ถ.มุขมนตรี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๗๗๓ (จำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา นาฬิกา)

                      ชวนไหมไทย ๒ ม.๑๓ ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อ.หนองหาน โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๘๒๔๓, ๐ ๔๒๒๐ ๘๐๑๙

                      มีชัย  ๒๐๖–๒๐๘ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๘๓๘ (จำหน่ายของที่ระลึก)

                      ใบหม่อน  ๑๔๖ ซ.มหามิตร  ถ.ทหาร โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๐๑๑

                      ฝ้ายสวย-ครามงาม  กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านนาข่า โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๐๒๐, ๐ ๔๗๘๕ ๗๖๕๙

                      พระธรรมขันต์ ๑๘๓ ถ.หมากแข้ง โทร.๐ ๔๒๒๒ ๑๑๕๔, ๐ ๔๒๒๔ ๔๒๕๕ (จำหน่ายผ้าไหม ผ้าแพรวา ผ้าขิด ผ้าฝ้าย)

                      มะพร้าวแก้วจันทร์เพ็ญ  .ประจักษ์ โทร.๐ ๔๒๒๔ ๖๕๑๖ (จำหน่ายมะพร้าวแก้ว กล้วยอบน้ำผึ้ง หมูยอ แหนม)

                      มะพร้าวแก้วเรวดี ๑๒๓/๑ ถ.ประจักษ์ โทร.๐ ๔๒๒๔ ๔๑๙๓ (จำหน่ายมะพร้าวแก้ว หมูยอ)

                      เลดี้อาเขต  ๒๐๑ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๘๓๙

                      หมี่ขิด  ๑๙๐ ถ.อุดร-หนองคาย บ้านไก่เถื่อน หมู่ ๘ ต.หมูม่น  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๐๙๙

                      แม่ปาผ้าฝ้าย ๑๖๙ บ้านนาข่า ต.นาข่า โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๑๐๖, ๐ ๔๒๒๐ ๖๑๐๔

                      หมูยอนายเติม ๓๒๔/-๖ ถ.หมากแข้ง โทร.๐ ๔๒๒๒ ๓๘๓๕, ๐ ๔๒๒๔ ๐๔๓๖  (จำหน่ายกุนเชียง หมูยอ แหนม)

                      หมูยอพรทิพย์  ๓๓๑ ถ.หมากแข้ง โทร. ๔๒๒๒ ๓๔๐๗

                      หมูยอแม่อ้วน  ๑๑/๑๒ ถ.สร้างหลวง โทร.๐ ๔๒๒๔ ๖๓๐๕ (จำหน่ายหมูยอ ไส้กรอก กุนเชียง)

                      แหนมปริญญา  ๒๘๗/๒ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๒๖๒, ๐ ๔๒๒๔ ๐๑๑๔ (จำหน่ายหมูยอ หมูหย็อง ไส้กรอก กุนเชียง แหนม)

                      ไหมไทย  ๔๓/๔๓ ถ.ศรีสุข โทร.๐ ๔๒๒๔ ๕๗๐๐ (จำหน่ายเสื้อผ้าไหม ผ้ามัดหมี่สำเร็จรูป)

                      อุดรโบ-พิน ตราชู  ๑๒๙ ถ.อุดร-หนองสำโรง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๖๑๘ (จำหน่ายเสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป เครื่องปั้นดินเผา)

บริษัทนำเที่ยว

                      กรรณิกา ทัวร์  ๓๖/๙ ถ.สี่ศรัทธา โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๔๔๓, ๐ ๔๒๒๔ ๒๘๗๑

                      ทินกร ทัวร์ ๑๑/๓๕ ถ.เบญจางค์ ซ.เบญจางค์ ๒ โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๒๙๘, ๐๘ ๑๖๖๑ ๐๘๘๓

                      ทอแสงทราเวล  ๕๔๖/๒ ถ.โพธ์ศรี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๖๗๗

                      ไนท์ ดี ทราเวล ๙๗/๑๕ ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๘๑๒๗, ๐๘ ๑๙๗๕ ๘๔๗๕

                      พรตระกูล ทัวร์ (ธาราแอร์ สกาย) ๔๕๙ ม.๑ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๒๓๓๔-

๐ ๔๒๒๔ ๗๕๐๖

                      สิริสกุล ทัวร์  ๑๒๕/๑๕ สี่แยกบิ๊กซี่ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๘, ๐๘ ๖๖๓๖ ๖๘๑๔

อรัญญา ทัวร์  ๒ หมู่ ๘ ถ.อุดร-ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๑๘๒, ๐ ๔๒๓๔ ๗๓๒๐

                      อัลติเนต เทรด แอนด์ ทราเวล  /๕ ถ.สี่ศรัทธา โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๖๐๖, ๐ ๔๒๓๔ ๔๐๔๑

                      ออนไทน์ เอ็น อี ๕๓๙/๗๒ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๗๙๒-

บริษัทรถเช่า

                      เคาน์เตอร์ บัดเจ็ต ๒๒๔ ถ.อุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง ท่าอากาศยานอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๕, ๐๘ ๙๘๔๑ ๔๗๕๓

                      ไนท์ รถเช่า /๓ ข้างสนามบินอุดรธานี โทร. ๐๘ ๙๔๑๙ ๕๑๐๘

                      แม่ศรี ทัวร์  ๓๗/๑๗ ถ.สี่ศรัทธา โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๘๕๖

                      สิริพร ทราเวล  ๑๑๖/๑ บ้านหนองขาม ต.หนองบัว โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๑๖๔๔, ๐๘ ๑๗๖๘ ๘๐๓๕

                      สิริสกุล ทัวร์  ๑๒๕/๑๕ ม.๔ ถ.อุดร-สกล ต.หนอนขอนกว้าง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๘, ๐๘ ๖๖๓๖ ๖๘๑๔

                      อุดรแก้ว ทัวร์  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๗๔๗

                      อุดรขวัญใจ ทัวร์  ๒๓๒/๑๓ ถ.อุดรดุษฎี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๒๙๘

                      อุดรรัตนชัย  ๑๔/๘ ถ.ประชารักษา โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๖๒๑

กิจกรรมที่น่าสนใจ

สนามกอล์ฟ

                      เจริญศรีไดร์วิ่งเรนจ์ .อุดร-สกลนคร โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๕๓๓

                      ศรีธานีกอล์ฟฟอร์เรส  ทางไปวัดบ้านตาด โทร. ๐ ๔๒๒๙ ๒๓๓๐-

                      สนามกอล์ฟ กองบิน ๒๓  กองบิน ๒๓ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๑๑๑, ๐ ๔๒๒๒ ๑๖๐๕ ต่อ ๔๕๔๕๖

                      สนามกอล์ฟหนองสำโรง  ค่าย ร.๑๓ พัน ๒ ถ.อุดรธานี-หนองสำโรง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๙๒๗

                      อุดรกอล์ฟคลับ แอนด์รีสอร์ท  กิโลเมตรที่ ๑๘ ถ.อุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๙๑ ๐๒๑๐

นำเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ๑ วัน

รายการที่ เที่ยวในตัวเมือง

ใส่บาตรเช้าที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

กราบไหว้ศาลเจ้าปู่-ย่า

สักการะศาลหลักเมืองอุดรธานี

ชมสวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ และสาวน้อยอุดรเริงระบำ เลือกซื้อน้ำหอมอุดร       ซันไฌน์

รับประทานอาหารพื้นบ้านอีสานในตัวเมือง

แวะซื้อผ้าไหม ผ้าหมี่ขิต และผ้าฝ้ายที่หมู่บ้านนาข่า

เดินทางกลับเข้าตัวเมือง

ชมหนองประจักษ์ยามเย็น

รายการที่ บ้านเชียง-คำชะโนด

เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีสู่บ้านเชียง

ชมการปั้นหม้อที่หมู่บ้านคำอ้อ เขียนสีที่หมู่บ้านปูลู

ชมหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน

ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไปยังอำเภอบ้านดุง

ชมป่าชะโนด ๒๐ ไร่ ฟังเรื่องราวผีจ้างหนังไปฉาย

เดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี

รายการที่ ภูพระบาท-น้ำตกยูงทอง

เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีสู่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ชมพระพุทธบาทบัวบก

ชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท หอนางอุษา ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางผ่านอำเภอน้ำโสม เข้าเขตอำเภอนายูง ชมน้ำตกยูงทอง

เดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี

รายการที่  อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์

เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดหนองคาย

ไหว้หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่เวียงจันทน์

เที่ยวเวียงจันทน์

กลับสู่ประเทศไทย แวะซื้อของที่ตลาดท่าเสด็จ

แวะบ้านนาข่าซื้อผ้าไหม หมี่ขิต และฝ้าย

กลับสู่จังหวัดอุดรธานี

สิ่งอำนวยความสะดวกในจังหวัดอุดรธานี

สถานที่พัก 

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อำเภอเมืองอุดรธานี

                      การิน ๓๗ ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๐๕๑๕-๒๒,๐ ๔๒๒๑ ๑๖๐๘ จำนวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐–๙๐๐ บาท

                      ควีน   -๘ ถ.อุดรดุษฎี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๕๑ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๒๐–๒๔๐ บาท

                      คิงส์  ๕๗ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๒  ๑๖๓๔, ๐ ๔๒๒๔ ๑๔๔๔, ๐ ๔๒๒๒ ๒๙๑๙ จำนวน ๙๙ ห้อง ราคา ๑๙๐-๒๗๐ บาท

                      เจริญศรี แกรนด์ รอยัล ๒๗๗/๑ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร.๐ ๔๒๓๔ ๓๕๕๕ จำนวน ๒๕๕ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-,๕๐๐ บาท

                      เจริญศรีพาเลซ  ๖๐ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๑๑-, ๐ ๔๒๓๒ ๘๒๑๘-๒๐ จำนวน ๗๐ ห้อง  ราคา ๓๔๐-๙๐๐ บาท

                      เจริญโฮเต็ล  ๕๔๙ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕, ๐ ๔๒๒๔ ๖๑๒๑-๔ จำนวน ๒๔๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๐๐๐ บาท

                      ชัยพร  ๒๐๙–๑๑  ถ.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๑๓, ๐ ๔๒๒๒ ๒๑๔๔ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๘๐ บาท(พัดลม), ๒๕๐-๓๕๐บาท (แอร์)

                      ชานเมือง รีสอร์ท ๓๐๒ ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๘๑๕, ๐ ๔๒๒๔ ๒๒๑๙ จำนวน ๒๘ หลัง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท

                      ซิลเวอร์รีฟ บี แอนด์ บี ๓๓๘/๘ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๔๐๘๑ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๖๙๐- ๗๙๐ บาท  HYPERLINK "http://www.silverreefudon.com" www.silverreefudon.com

                      ต้นคูณ ๕๐/๑ ถ.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๖๓๓๖-๔๕ จำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-

,๓๐๐ บาท

                      นภาลัย   ๕๗๒ ถ.ประชารักษา โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๗๔๔๔, ๐ ๔๒๓๔ ๗๔๒๐-๔๖ จำนวน ๒๕๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๙๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.napalaihoteludon.com" www.napalaihoteludon.com

                      นาข่า บุรี รีสอร์ท ๔๒๕ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) ตำบลนาข่า โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๒๘๐-๓ โทรสาร ๐ ๔๒๒๑ ๘๒๘๔ จำนวน ๔๘ ห้อง ๑๓ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-,๓๐๐ บาท www.nakhaburi.com

                      นิตยา เพลส  .นิตโย โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๒๓๔๕ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.edtech.co.th/nittaya" www.edtech.co.th/nittaya

                      บ้านเชียง   ๕ ถ.มุขมนตรี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๗๙๑๑-๒๐  จำนวน ๑๔๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-

,๕๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.banchianghotel.com" www.banchianghotel.com

                      พาราไดซ์  ๔๔/๒๙ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๕๖, ๐ ๔๒๒๒ ๑๕๐๖ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๑๘๐-๕๐๐ บาท

                      เพ็ญ รีสอร์ท  .สายอุดรธานี-หนองบัวลำภู โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๓๕๕ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

                      มิตรประชาพาเลซ  ๒๗๑/-๓ ถ.ประจักษ์ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๕๒๒ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๑๔๐–๓๙๐ บาท 

                      ศรีชัย  ๔๘๐-๔๘๔ ถ.โพศรี โทร๐ ๔๒๒๒ ๒๖๒๔ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๕๐-๘๐๐ บาท

                      ศิริแกรนด์  ๑๒ ถ.เบญจางค์ โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๕๑๔-๙โทรสาร ๐ ๔๒๒๐ ๕๐๓๐ จำนวน ๑๔๕ ห้อง ราคา ๔๐๐–๖๐๐ บาท

                      ศิริอุดร  ๗๙-๙๑ ถ.อำเภอ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๖๕๘, ๐ ๔๒๒๒ ๒๓๓๐-๒ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๔๐๐ บาท

                      อุดร คาบาน่า .โพนพิสัย ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๙๔๐๓ ๙๔๐๓

                      อุดร แอร์พอร์ต ๑๔ หมู่ ๑ ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๖๒๒๓-๔ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท

                      อุดรโฮเต็ล  ๘๑-๘๙ ถ.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๒๗๘๒ จำนวน ๑๙๑ ห้อง ราคา ๔๖๐-,๐๐๐ บาท

                      เอ็น บี โฮเต็ล ๖๒๖ ม.๑ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๑๙๙๙ โทรสาร ๐ ๔๒๓๒ ๓๓๙๙ จำนวน ๙๗ ห้อง ราคา ๖๕๐-,๕๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.nbhotelthai.com" www.nbhotelthai.com

อำเภอหนองวัวซอ

                      หนองวัวซอรีสอร์ท  ๒๑๔ ถ.อุดร-เลย ต.หนองวัวซอ โทร. ๐ ๔๒๒๘ ๕๗๐๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๘ ๕๗๐๐ จำนวน ๔๗ หลัง ราคา ๖๕๐-,๒๐๐ บาท

ร้านอาหาร 

อำเภอเมืองอุดรธานี

กู๊ดเอวีรี่ติง  ๔๓/๒ ถ.เพาะนิยม โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๕๔๔

                      ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำบ้านจิก .นเรศวร โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๒๙๘

                      ก๋วยเตี๋ยวหมูทองดี .นเรศวร โทร. ๐๔๒๒๔ ๕๒๗๖

                      ไก่บ้าน ป.ตุ๊-ป่อง  .อุดร-หนองสำโรง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๒๒๙

                      ข้าวเปียก  ๓๒/๔ ถ.ศรีสุข โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๑๓๘, ๐๘ ๑๗๓๙ ๒๒๔๗ (อาหารญวน

ข้าวเปียก แกงเส้น)

                      ข้าวต้มกันเอง ๒๑ ถ.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๕๘๒

                      ไข่กระทะป้าเยาว์ .ประจักษ์ศิลปาคม โทร. ๐๘ ๑๘๗๓ ๕๒๕๕

                      ไข่กระทะเลิศรส  ๗๘ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๓๘๙

                      คิงส์โอชา ๒๒/-๒ ถ.สี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๓๔๘๑ (ไข่กระทะ)

                      ครัวข่าตะไคร้ ๖๖๓ ม.๔ หมู่บ้านบ้านจั่น โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๕๑๕

                      ครัวคุณนิด  ๖๔ ซ.วัดป่าโนนนิเวศ ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๑๒๘ (ส้มตำ ไก่นึ่ง ปลาเผา ปลาจุ่ม)

                      จิงโจ้เบเกอรี่ ๔๑/๑ เจริญศรีพลาซ่า โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๘๗๘

                      จึงสอาด  ๔๔/๔๕ ถ.อดุลยเดช (สี่แยกธิเบต) โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๖๒๓, ๐ ๔๒๓๔ ๓๔๗๔ (ไข่กระทะ)

                      จุ๊บ ๓๑/๑ ถ.งงตำรวจ ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๒๐๘

                      แจ่วฮ้อนมหาสารคาม 2 (แจ่วฮ้อนหม้อยักษ์) ๑๖๘/-๕ ถ.รอบเมือง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๓๗๕ โทรสาร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๕๕๕

                      ชานเมือง  ๓๐๓/๒ ถ.บ้านจั่น ต.บ้านจั่นโทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๘๑๕, ๐ ๔๒๒๔ ๒๒๑๙

                      เซียมไฮ้ภัตตาคาร   ๕๔ ถ.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๐๐๓

                      ญี่ปุ่นคิทาโร่ ๓๐๐/-๘ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม สี่แยกเจริญศรีคอมเพล็กซ์ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๐๙๔

                      เทียนหยด ในโรงแรมอุดรโฮเต็ล โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐

                      นิมิตรโภชนา ๔๙/ .หมากแข้ง ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๒๗๓ (อาหารตามสั่ง สุกี้)

                      นิวเอมโอช  (ไข่กระทะ๑๑๘/๙ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๙๙๒

                      บะหมี่ฮองเฮา .นเรศวร ตรงข้ามเรือนจำ โทร. ๐ ๕๐๑๓ ๗๐๑๑

                      บ้านสวนวันวาน .ศรีชมชื่น โทร. ๐๔๒๓๒ ๗๐๖๑

                      บ้านอีสาน .อดุลยเดช โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๒๒๙

                      บอนกาแฟ สาขาอุดรธานี  ๒๒๔/๕๕ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๒๐

                      พุ่งกี่ภัตตาคาร  .หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๓๙๘

                      เพื่อนกัน  .ทหาร โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๗๒๔

                      พิคโครา โรมา ๑๐/๓๑-๓๒ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๗๕๔๖

                      ฟาโรห์  โทร. ๐ ๔๒๓๗ ๒๕๕๗

                      ภูเวียง  ในโรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕

                      มังกรหลวง ๗๕/๑๘-๒๑ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๓๔๕ (อาหารจีน เป็ดย่าง สุกี้)

                      มัจฉาผาสุข  ๑๖๖ ม. .อุดร-หนองคาย ทางเข้า ต.หมูม่น โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๒๔๗, ๐ ๔๒๓๒ ๔๒๗๗, ๐ ๔๒๓๒ ๕๖๔๕ 

                      แมนดาริน  .หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๐๔๓,๐ ๔๒๒๒ ๒๓๙๑

                      แม่หยา  ๗๙-๘๑ .ตลาดธนารักษ์ ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๘๘๙,๐ ๔๒๒๒ ๒๙๕๓, ๐ ๔๒๒๒ ๑๕๙๐ (อาหารไทย จีน อีสาน)

                      มิ้ง ๒๔ น๑๓/๑๖ .ศรีสุข โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๙๒๔

                      ยิ่งอุดม ๒๔๕ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๔๑๔, ๐ ๔๒๒๔ ๓๕๓๑

                      เรือนมลิวัลย์ ๔๒/๑ ต.หมากแข้ง ถ.รอบเมือง (ขอนแก่น-หนองบัวลำภู) โทร.๐ ๔๒๙๑ ๐๐๙๒ โทรสาร. ๐ ๑๙๗๔ ๔๑๗๘

                      ระเบียงริมน้ำ ๓๔๔ ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๒๕๗

                      ระเบียงพัชนี  ๕๓/ .บ้านโนน ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๕๑๕๐ ๔๒๒๔๔๐๑๕, ๐ ๔๒๓๒ ๕๘๙๐-

                      ริมน้ำ  ๗๖/๓ ถ.ศุภกิจจรรยา โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๕๓

                      ลารีน  ในโรงแรมอุดรโฮเต็ล โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐

                      ลูกน้ำ  ๓๗/๑ ต.หมากแข้ง ถ.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๑๙

                      วิรัตน์ โภชนา ๔๙ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๖๔๗

                      วี ที แหนมเนือง ๓๔๕/-๓ ถ.โพศรี (หลังวัดโพธิสมภรณ์) .หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๘๗๔๐, ๐ ๔๒๓๔ ๗๑๑๑, ๐ ๔๒๕๒ ๒๓๑๔

                      สีชมพู  ๒๘๖/๒๕-๒๗ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๕๕

                      แสตมป์  .นเรศวร โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๑๒๗

                      สวนครัวตา-ยาย  .ทหาร ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๖๕๗, ๐ ๔๒๓๔ ๑๖๒๗

                      สวนอาหารบึงสำราญ ๕๗/๕ ม.๙ บ้านหนองเหล็ก ถ.รอบเมือง (สกลนคร-หนองคาย)โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๔๕๔๗-๘ โทรสาร. ๐ ๔๒๓๒ ๒๒๙๙

                      สวนอาหารสวนสนมังกร แอนด์ รีสอร์ท ๘๙/๑๑ ถ.รอบเมือง โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๔๙๕๕-๖ โทรสาร. ๐ ๔๒๒๐ ๔๙๕๕        

                      ห้องอาหารเมย์แฟร์  ในโรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรี  โทร. ๔๒๒๔ ๘๑๕๕

                      เอนริโกพิซซ่า ชั้น ๑ เจริญศรี แกรนด์โรยัล ๒๒๑/๗ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๕๒๘, ๐ ๑๗๙๙ ๗๗๓๖, ๐ ๑๔๕๓ ๐๖๕๔

                      อุ่นจิต  .สี่ศรัทธา โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๓๖๔

                      อุดรโภชนา  ๒๔๔/๕ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๕๖ (อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว)

                      อุดรโอชาสาขา ๑๒๓/-๓ ถ. ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง โทร. ๐๘ ๙๙๔๔ ๖๘๒๖, ๐ ๔๒๓๔ ๔๑๕๕

                      ไฮเวย์ ปาร์ตี้ ๖๓ ถ.รอบเมือง .หนองบัว โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๔๔๔

อำเภอบ้านผือ

กุ้งเผากาฬสินธุ์  ก่อนถึงแยกบ้านผือ  โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๑๘๖

                     

ร้านอาหารเจ มังสวิรัติ

                      ครัวสุขภาพกวนอิม ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ ถ.ประจักษ์ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๔๙๐๐๐

                      ครัวอีสาน อาหารเจ  .โพศรี ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนโพศรี

                      ปางมังสวิรัติ ๕๒/๑๒ ถ.โพนพิสัย โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๒๔๘, ๐๘ ๙๑๘๖ ๙๒๘๗     

                      อาหารเจเพื่อสุขภาพ ๕๘๖ หมู่บ้านบ้านเลื่อม ต. บ้านเลื่อม โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๗๖๓๖

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ 

                      ประชาสัมพันธ์จังหวัด                                                โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๗๐๘

                      สำนักงานจังหวัดอุดรธานี                                         โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๓๐๔

                      สถานีขนส่ง                                                                  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๙๕๐-

                      สถานีรถไฟอุดรธานี                                                   โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๖๑

                      โรงพยาบาลอุดรธานี                                                   โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๒๕๒–

                      โรงพยาบาลปัญญาเวช                                                โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๓๑๑๑

                      โรงพยาบาลค่ายประจักษ์                                           โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๗๑๐

                      โรงพยาบาลเอกอุดร                                                    โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๒๕๕๕

                      สถานีตำรวจภูธรอุดรธานี                                         โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๒๘๕, ๐๔๒๒๒ ๓๓๐๔

                      ตำรวจทางหลวง                                                          โทร. ๑๑๙๓

                      ตำรวจท่องเที่ยว                                                           โทร. ๑๑๕๕

                     

                       

อุดรธานี

สิ่งอำนวยความสะดวกในจังหวัดอุดรธานี

สถานที่พัก 

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อำเภอเมืองอุดรธานี

                      การิน ๓๗ ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๐๕๑๕-๒๒,๐ ๔๒๒๑ ๑๖๐๘ จำนวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐–๙๐๐ บาท

                      ควีน   -๘ ถ.อุดรดุษฎี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๕๑ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๒๐–๒๔๐ บาท

                      คิงส์  ๕๗ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๒  ๑๖๓๔, ๐ ๔๒๒๔ ๑๔๔๔, ๐ ๔๒๒๒ ๒๙๑๙ จำนวน ๙๙ ห้อง ราคา ๑๙๐-๒๗๐ บาท

                      เจริญศรี แกรนด์ รอยัล ๒๗๗/๑ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร.๐ ๔๒๓๔ ๓๕๕๕ จำนวน ๒๕๕ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-,๕๐๐ บาท

                      เจริญศรีพาเลซ  ๖๐ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๑๑-, ๐ ๔๒๓๒ ๘๒๑๘-๒๐ จำนวน ๗๐ ห้อง  ราคา ๓๔๐-๙๐๐ บาท

                      เจริญโฮเต็ล  ๕๔๙ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕, ๐ ๔๒๒๔ ๖๑๒๑-๔ จำนวน ๒๔๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๐๐๐ บาท

                      ชัยพร  ๒๐๙–๑๑  ถ.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๑๓, ๐ ๔๒๒๒ ๒๑๔๔ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๘๐ บาท(พัดลม), ๒๕๐-๓๕๐บาท (แอร์)

                      ชานเมือง รีสอร์ท ๓๐๒ ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๘๑๕, ๐ ๔๒๒๔ ๒๒๑๙ จำนวน ๒๘ หลัง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท

                      ซิลเวอร์รีฟ บี แอนด์ บี ๓๓๘/๘ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๔๐๘๑ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๖๙๐- ๗๙๐ บาท  HYPERLINK "http://www.silverreefudon.com" www.silverreefudon.com

                      ต้นคูณ ๕๐/๑ ถ.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๖๓๓๖-๔๕ จำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-

,๓๐๐ บาท

                      นภาลัย   ๕๗๒ ถ.ประชารักษา โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๗๔๔๔, ๐ ๔๒๓๔ ๗๔๒๐-๔๖ จำนวน ๒๕๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๙๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.napalaihoteludon.com" www.napalaihoteludon.com

                      นาข่า บุรี รีสอร์ท ๔๒๕ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) ตำบลนาข่า โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๒๘๐-๓ โทรสาร ๐ ๔๒๒๑ ๘๒๘๔ จำนวน ๔๘ ห้อง ๑๓ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-,๓๐๐ บาท www.nakhaburi.com

                      นิตยา เพลส  .นิตโย โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๒๓๔๕ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.edtech.co.th/nittaya" www.edtech.co.th/nittaya

                      บ้านเชียง   ๕ ถ.มุขมนตรี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๗๙๑๑-๒๐  จำนวน ๑๔๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-

,๕๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.banchianghotel.com" www.banchianghotel.com

                      พาราไดซ์  ๔๔/๒๙ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๕๖, ๐ ๔๒๒๒ ๑๕๐๖ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๑๘๐-๕๐๐ บาท

                      เพ็ญ รีสอร์ท  .สายอุดรธานี-หนองบัวลำภู โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๓๕๕ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

                      มิตรประชาพาเลซ  ๒๗๑/-๓ ถ.ประจักษ์ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๕๒๒ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๑๔๐–๓๙๐ บาท 

                      ศรีชัย  ๔๘๐-๔๘๔ ถ.โพศรี โทร๐ ๔๒๒๒ ๒๖๒๔ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๕๐-๘๐๐ บาท

                      ศิริแกรนด์  ๑๒ ถ.เบญจางค์ โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๕๑๔-๙โทรสาร ๐ ๔๒๒๐ ๕๐๓๐ จำนวน ๑๔๕ ห้อง ราคา ๔๐๐–๖๐๐ บาท

                      ศิริอุดร  ๗๙-๙๑ ถ.อำเภอ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๖๕๘, ๐ ๔๒๒๒ ๒๓๓๐-๒ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๔๐๐ บาท

                      อุดร คาบาน่า .โพนพิสัย ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๙๔๐๓ ๙๔๐๓

                      อุดร แอร์พอร์ต ๑๔ หมู่ ๑ ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๖๒๒๓-๔ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท

                      อุดรโฮเต็ล  ๘๑-๘๙ ถ.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๒๗๘๒ จำนวน ๑๙๑ ห้อง ราคา ๔๖๐-,๐๐๐ บาท

                      เอ็น บี โฮเต็ล ๖๒๖ ม.๑ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๑๙๙๙ โทรสาร ๐ ๔๒๓๒ ๓๓๙๙ จำนวน ๙๗ ห้อง ราคา ๖๕๐-,๕๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.nbhotelthai.com" www.nbhotelthai.com

อำเภอหนองวัวซอ

                      หนองวัวซอรีสอร์ท  ๒๑๔ ถ.อุดร-เลย ต.หนองวัวซอ โทร. ๐ ๔๒๒๘ ๕๗๐๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๘ ๕๗๐๐ จำนวน ๔๗ หลัง ราคา ๖๕๐-,๒๐๐ บาท

ร้านอาหาร 

อำเภอเมืองอุดรธานี

กู๊ดเอวีรี่ติง  ๔๓/๒ ถ.เพาะนิยม โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๕๔๔

                      ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำบ้านจิก .นเรศวร โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๒๙๘

                      ก๋วยเตี๋ยวหมูทองดี .นเรศวร โทร. ๐๔๒๒๔ ๕๒๗๖

                      ไก่บ้าน ป.ตุ๊-ป่อง  .อุดร-หนองสำโรง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๒๒๙

                      ข้าวเปียก  ๓๒/๔ ถ.ศรีสุข โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๑๓๘, ๐๘ ๑๗๓๙ ๒๒๔๗ (อาหารญวน

ข้าวเปียก แกงเส้น)

                      ข้าวต้มกันเอง ๒๑ ถ.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๕๘๒

                      ไข่กระทะป้าเยาว์ .ประจักษ์ศิลปาคม โทร. ๐๘ ๑๘๗๓ ๕๒๕๕

                      ไข่กระทะเลิศรส  ๗๘ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๓๘๙

                      คิงส์โอชา ๒๒/-๒ ถ.สี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๓๔๘๑ (ไข่กระทะ)

                      ครัวข่าตะไคร้ ๖๖๓ ม.๔ หมู่บ้านบ้านจั่น โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๕๑๕

                      ครัวคุณนิด  ๖๔ ซ.วัดป่าโนนนิเวศ ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๑๒๘ (ส้มตำ ไก่นึ่ง ปลาเผา ปลาจุ่ม)

                      จิงโจ้เบเกอรี่ ๔๑/๑ เจริญศรีพลาซ่า โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๘๗๘

                      จึงสอาด  ๔๔/๔๕ ถ.อดุลยเดช (สี่แยกธิเบต) โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๖๒๓, ๐ ๔๒๓๔ ๓๔๗๔ (ไข่กระทะ)

                      จุ๊บ ๓๑/๑ ถ.งงตำรวจ ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๒๐๘

                      แจ่วฮ้อนมหาสารคาม 2 (แจ่วฮ้อนหม้อยักษ์) ๑๖๘/-๕ ถ.รอบเมือง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๓๗๕ โทรสาร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๕๕๕

                      ชานเมือง  ๓๐๓/๒ ถ.บ้านจั่น ต.บ้านจั่นโทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๘๑๕, ๐ ๔๒๒๔ ๒๒๑๙

                      เซียมไฮ้ภัตตาคาร   ๕๔ ถ.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๐๐๓

                      ญี่ปุ่นคิทาโร่ ๓๐๐/-๘ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม สี่แยกเจริญศรีคอมเพล็กซ์ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๐๙๔

                      เทียนหยด ในโรงแรมอุดรโฮเต็ล โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐

                      นิมิตรโภชนา ๔๙/ .หมากแข้ง ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๒๗๓ (อาหารตามสั่ง สุกี้)

                      นิวเอมโอช  (ไข่กระทะ๑๑๘/๙ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๙๙๒

                      บะหมี่ฮองเฮา .นเรศวร ตรงข้ามเรือนจำ โทร. ๐ ๕๐๑๓ ๗๐๑๑

                      บ้านสวนวันวาน .ศรีชมชื่น โทร. ๐๔๒๓๒ ๗๐๖๑

                      บ้านอีสาน .อดุลยเดช โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๒๒๙

                      บอนกาแฟ สาขาอุดรธานี  ๒๒๔/๕๕ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๒๐

                      พุ่งกี่ภัตตาคาร  .หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๓๙๘

                      เพื่อนกัน  .ทหาร โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๗๒๔

                      พิคโครา โรมา ๑๐/๓๑-๓๒ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๗๕๔๖

                      ฟาโรห์  โทร. ๐ ๔๒๓๗ ๒๕๕๗

                      ภูเวียง  ในโรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕

                      มังกรหลวง ๗๕/๑๘-๒๑ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๓๔๕ (อาหารจีน เป็ดย่าง สุกี้)

                      มัจฉาผาสุข  ๑๖๖ ม. .อุดร-หนองคาย ทางเข้า ต.หมูม่น โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๒๔๗, ๐ ๔๒๓๒ ๔๒๗๗, ๐ ๔๒๓๒ ๕๖๔๕ 

                      แมนดาริน  .หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๐๔๓,๐ ๔๒๒๒ ๒๓๙๑

                      แม่หยา  ๗๙-๘๑ .ตลาดธนารักษ์ ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๘๘๙,๐ ๔๒๒๒ ๒๙๕๓, ๐ ๔๒๒๒ ๑๕๙๐ (อาหารไทย จีน อีสาน)

                      มิ้ง ๒๔ น๑๓/๑๖ .ศรีสุข โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๙๒๔

                      ยิ่งอุดม ๒๔๕ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๔๑๔, ๐ ๔๒๒๔ ๓๕๓๑

                      เรือนมลิวัลย์ ๔๒/๑ ต.หมากแข้ง ถ.รอบเมือง (ขอนแก่น-หนองบัวลำภู) โทร.๐ ๔๒๙๑ ๐๐๙๒ โทรสาร. ๐ ๑๙๗๔ ๔๑๗๘

                      ระเบียงริมน้ำ ๓๔๔ ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๒๕๗

                      ระเบียงพัชนี  ๕๓/ .บ้านโนน ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๕๑๕๐ ๔๒๒๔๔๐๑๕, ๐ ๔๒๓๒ ๕๘๙๐-

                      ริมน้ำ  ๗๖/๓ ถ.ศุภกิจจรรยา โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๕๓

                      ลารีน  ในโรงแรมอุดรโฮเต็ล โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐

                      ลูกน้ำ  ๓๗/๑ ต.หมากแข้ง ถ.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๑๙

                      วิรัตน์ โภชนา ๔๙ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๖๔๗

                      วี ที แหนมเนือง ๓๔๕/-๓ ถ.โพศรี (หลังวัดโพธิสมภรณ์) .หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๘๗๔๐, ๔๒๓๔ ๗๑๑๑, ๐ ๔๒๕๒ ๒๓๑๔

                      สีชมพู  ๒๘๖/๒๕-๒๗ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๕๕

                      แสตมป์  .นเรศวร โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๑๒๗

                      สวนครัวตา-ยาย  .ทหาร ต.หมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๖๕๗, ๐ ๔๒๓๔ ๑๖๒๗

                      สวนอาหารบึงสำราญ ๕๗/๕ ม.๙ บ้านหนองเหล็ก ถ.รอบเมือง (สกลนคร-หนองคาย)โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๔๕๔๗-๘ โทรสาร. ๐ ๔๒๓๒ ๒๒๙๙

                      สวนอาหารสวนสนมังกร แอนด์ รีสอร์ท ๘๙/๑๑ ถ.รอบเมือง โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๔๙๕๕-๖ โทรสาร. ๐ ๔๒๒๐ ๔๙๕๕        

                      ห้องอาหารเมย์แฟร์  ในโรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕

                      เอนริโกพิซซ่า ชั้น ๑ เจริญศรี แกรนด์โรยัล ๒๒๑/๗ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๕๒๘, ๐ ๑๗๙๙ ๗๗๓๖, ๐ ๑๔๕๓ ๐๖๕๔

                      อุ่นจิต  .สี่ศรัทธา โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๓๖๔

                      อุดรโภชนา  ๒๔๔/๕ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๕๖ (อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว)

                      อุดรโอชาสาขา ๑๒๓/-๓ ถ. ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง โทร. ๐๘ ๙๙๔๔ ๖๘๒๖, ๐ ๔๒๓๔ ๔๑๕๕

                      ไฮเวย์ ปาร์ตี้ ๖๓ ถ.รอบเมือง .หนองบัว โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๔๔๔

อำเภอบ้านผือ

กุ้งเผากาฬสินธุ์  ก่อนถึงแยกบ้านผือ  โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๑๘๖

                     

ร้านอาหารเจ มังสวิรัติ

                      ครัวสุขภาพกวนอิม ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ ถ.ประจักษ์ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๔๙๐๐๐

                      ครัวอีสาน อาหารเจ  .โพศรี ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนโพศรี

                      ปางมังสวิรัติ ๕๒/๑๒ ถ.โพนพิสัย โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๒๔๘, ๐๘ ๙๑๘๖ ๙๒๘๗     

                      อาหารเจเพื่อสุขภาพ ๕๘๖ หมู่บ้านบ้านเลื่อม ต. บ้านเลื่อม โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๗๖๓๖

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ 

                      ประชาสัมพันธ์จังหวัด                                                โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๗๐๘

                      สำนักงานจังหวัดอุดรธานี                                         โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๓๐๔

                      สถานีขนส่ง                                                                  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๙๕๐-

                      สถานีรถไฟอุดรธานี                                                   โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๖๑

                      โรงพยาบาลอุดรธานี                                                   โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๒๕๒–

                      โรงพยาบาลปัญญาเวช                                                โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๓๑๑๑

                      โรงพยาบาลค่ายประจักษ์                                           โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๗๑๐

                      โรงพยาบาลเอกอุดร                                                    โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๒๕๕๕

                      สถานีตำรวจภูธรอุดรธานี                                         โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๒๘๕, ๐๔๒๒๒ ๓๓๐๔

                      ตำรวจทางหลวง                                                          โทร. ๑๑๙๓

                      ตำรวจท่องเที่ยว                                                           โทร. ๑๑๕๕

                     

โรงแรมที่พักในจังหวัดอุดรธานี


 
สนับสนุนโดย
โรงแรม เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
ข้อมูล:
ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล (Charoensri Grand Royal Hotel) จึงเป็นโรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรก ิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ อุดรธานี ได้โดยง่าย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งหมดมีอยู่ในห้องพัก ทั้งหมด 255 ห้องของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรูและไมตรีจิตอันดี จะสร้างความประทับใจให้แขกที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้อ ย่างแน่นอน หากต้องการสำรองห้องพักนี้ที่ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล (Charoensri Grand Royal Hotel) โปรดใส่วันที่ที่คุณจะมาถึงและปฏิบัติตามแบบฟอร์มการ จองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม โรงแรมบ้านเชียง
ข้อมูล:
โรงแรมบ้านเชียง (Ban Chiang Hotel) ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน อุดรธานี ห้องพักทุกห้องจำนวน 149 ห้องของโรงแรม ให้ความสะดวกสบายทุกอย่างที่ผู้เข้าพักคาดหวังว่าจะไ ด้รับจากโรงแรมในระดับนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรูและไมตรีจิตอันดีจะสร้ างความประทับใจให้แขกที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้อย่างแ น่นอน สำหรับการสำรองห้องพักที่ โรงแรมบ้านเชียง (Ban Chiang Hotel) ใน อุดรธานี โปรดเลือกระยะเวลาในการเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มการจอง ทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Richard Lustig