ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.comคลิปท่องเที่ยว Mr.Hotsia  >  พฤศจิกายน 2553 > THE SHAN history
 
 

THE SHAN history

อัพโหลดวันที่ 04 พฤศจิกายน 2553 เวลา 05:48

00:00:00,728 --> 00:00:02,532 ครับตอนนี้ hotsia.com ผมพา

00:00:02,532 --> 00:00:08,092 มาดูประวัิติของชาวไทยใหญ่นะครับ ชาวไทยใหญ่

00:00:08,092 --> 00:00:12,052 นี้อยู่ที่รัฐฉานของพม่านะครับก็

00:00:12,052 --> 00:00:15,971 ผมมาที่บ้าน

00:00:15,971 --> 00:00:20,238 หลักแต่งนะครับอยู่ที่เวียงแห่เนี่ย

00:00:20,238 --> 00:00:23,976 ก็จะมีหอคำหลวงนะครับตรง

00:00:23,976 --> 00:00:28,007 หอคำหลวงก็จะมีประวัติของไทยใหญ่ทั้งหมด

00:00:28,007 --> 00:00:31,490 เดี๋ยวผมจะพาเดินดูของเจ้า

00:00:31,490 --> 00:00:37,064 องค์ต่างๆของไทยใหญ่นะครับ

00:00:37,064 --> 00:00:40,841 หวังว่าวีดีโอชุดนี้น่าจะเป็นประวัติศาสตร์

00:00:40,841 --> 00:01:21,969 ที่ดีของชาวไทยใหญ่อยู่บนยูทูปตลอดไป

00:01:21,969 --> 00:01:24,336 ครับแล้วก็

00:01:24,336 --> 00:01:27,191 นี่คือแผนที่ของรัฐฉาน

00:01:27,191 --> 00:01:31,052 ซึ่งเป็นที่อยู่ของไทยใหญ่ในอดีตนะครับคือตรงนี้ครับ

00:01:31,052 --> 00:01:35,224 รัฐฉาน นี่คือไทยนะครับรัฐฉาน

00:01:35,224 --> 00:01:39,299 อยู่ตรงนี้

00:01:39,299 --> 00:01:42,896 แล้วนี่คือจีนสิบสองปันนาจะอยู่ช่วงนี้ครับชาวไทย

00:01:42,896 --> 00:01:47,760 สิบสองปันนาอย่างเช่นชาวยองที่อยู่ที่ลำพูน

00:01:47,760 --> 00:01:50,596 เนี่ยก็ย้ายมาจากยอง

00:01:50,596 --> 00:01:54,305 เมืองยองก็เป็นชาวสิบสองปันนาเหมือนกันนะครับ

00:01:54,305 --> 00:01:57,797 เป็นไทยประเภทหนึ่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ลำพูน

00:01:57,797 --> 00:02:07,355 นะครับแล้วนี่เป็นเจ้าส่วยแย

00:02:07,355 --> 00:02:12,766 เจ้านางอีกำแล๋ง

00:02:12,766 --> 00:02:15,363 เจ้าฟ้าไทยใหญ่หัวเมืองต่างๆ

00:02:15,363 --> 00:02:17,873 เมื่อครั้งเข้าร่วมประชุมที่เมือง

00:02:17,873 --> 00:02:22,070 มัณฑะเลย์นะครับ นี่คือเจ้าฟ้าเมือง

00:02:22,070 --> 00:02:26,164 ไทยใหญ่นะครับ รูปนี้คือรูปประวัติศาสตร์จริงๆนะครับ

00:02:26,164 --> 00:02:31,694 ซึ่งน้อยคนที่จะเคยเห็นรูปนี้นะครับ

00:02:31,694 --> 00:02:33,949 นี่คือเจ้านครรัฐต่างๆจาก

00:02:33,949 --> 00:02:36,103 ภาคตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมประชุม

00:02:36,103 --> 00:02:45,842 ดูบาที่ประเทศอินเดียหนึ่งเก้าศูนย์เก้า ประมาณหนึ่งร้อยสิบปี

00:02:45,842 --> 00:03:34,665 ก่อนหน้านี้ครับ

00:03:34,665 --> 00:03:37,215 เนี่ยครับที่หอคำหลวงรวบรวม

00:03:37,215 --> 00:03:41,071 ประวัติศาสตร์ของไทยใหญ่ผมว่าน่าจะครบเกือบหมดเลยครับ

00:03:41,071 --> 00:03:47,230 แล้วก็ยังมีทางฝั่งนี้อีกนะครับ

00:03:47,230 --> 00:03:51,540 นี่ก็คือหอหลวงเมืองสีป้อ

00:03:51,540 --> 00:03:56,109 หอหลวงเมืองหนองนะครับ

00:03:56,109 --> 00:03:59,644 หอหลวงเมืองกึง

00:03:59,644 --> 00:04:04,818 หอหลวงเมืองแสนหวี คุ้นชื่อนี้ใช่ไหมครับ

00:04:04,818 --> 00:04:07,552 ที่พระนางแสนหวี

00:04:07,552 --> 00:04:11,915 ที่เราเคยอ่านประวัติในเมืองไทยผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับ

00:04:11,915 --> 00:04:15,928 เนี่ยครับเมืองแสนหวีที่พระนางแสนหวี

00:04:15,928 --> 00:04:20,270 เคยอยู่รัฐฉานหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ

00:04:20,270 --> 00:04:23,246 ไม่ต้องแปลกใจว่าเราเคยไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอน

00:04:23,246 --> 00:04:27,265 หรือเมืองที่ติดชายแดนที่เป็นลักษณะของมีคนไทยใหญ่อยู่

00:04:27,265 --> 00:04:31,006 รูปแบบการก่อสร้างก็จะคล้ายๆกันนะครับ

00:04:31,006 --> 00:04:37,901 ลักษณะเด่นก็จะมีเป็นยอดอย่างนี้ครับ

00:04:37,901 --> 00:04:42,655 หอหลวงนครเชียงตุงหลังเก่านะครับ

00:04:42,655 --> 00:04:46,247 ก็เป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยพม่าเปิดให้

00:04:46,247 --> 00:04:49,856 ผ่านทางแม่สายไปเที่ยวที่เชียงตุงได้

00:04:49,856 --> 00:04:54,635 ถ้าเกิดใครไปก็คงจะได้ไปถ่ายรูปเห็นภาพนี้ ณ ปัจจุบันนะครับ

00:04:54,635 --> 00:04:58,431 นี่คือภาพในอดีต ผมจะมีโอกาสไป

00:04:58,431 --> 00:05:03,610 เที่ยวเชียงตุงเร็วๆนี้ครับกำลังดูช่องทางอยู่นะครับ

00:05:03,610 --> 00:05:09,049 หอหลวงเมืองปั่น นะครับ

00:05:09,049 --> 00:05:12,762 นี่คือเจ้าขุนหมุ่ย นะครับ

00:05:12,762 --> 00:05:16,202 เจ้านางมิ้น

00:05:16,202 --> 00:05:19,508 เจ้านางส่วยอิ่ง

00:05:19,508 --> 00:05:23,987 เจ้านางติ๊บธิรา นะครับ

00:05:23,987 --> 00:05:29,358 เจ้านางเฮือนคำ

00:05:29,358 --> 00:05:32,493 เจ้าขุนลายนะครับ

00:05:32,493 --> 00:05:38,014 เจ้าฟ้าเมืองปั่น

00:05:38,014 --> 00:05:42,952 เจ้าขุนจ่อโฮ

00:05:42,952 --> 00:05:47,968 เจ้าขุนส่านะครับ

00:05:47,968 --> 00:05:51,553 เจ้าขุนแสนนะครับ

00:05:51,553 --> 00:05:56,123 ครบแล้วครับก็นี่คือบรรยากาศของ

00:05:56,123 --> 00:05:58,502 หอคำหลวงนะครับนี่คือจุด

00:05:58,502 --> 00:06:04,825 รวบรวมประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่นะครับ

00:06:04,825 --> 00:06:06,654 ไว้ดูการแต่งการของไทยใหญ่ที่

00:06:06,654 --> 00:06:11,490 ทำเป็นนิทรรศการให้นะครับอันนี้เนี่ย

00:06:11,490 --> 00:06:13,829 หาดูที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทยนะครับเพราะว่า

00:06:13,829 --> 00:06:19,275 คำอธิบายเนี่ยเป็นภาษาพม่าภาษาไทยใหญ่หมดเลยครับ

00:06:19,275 --> 00:06:20,799 นี่ครับเป็นการแต่งการ

00:06:20,799 --> 00:06:24,947 ของชาวไทยใหญ่นะครับ

00:06:24,947 --> 00:06:28,774 ดูหมวกเขาครับหมวกเขานี่กันแดดได้อย่างดีเลยครับ

00:06:28,774 --> 00:06:32,361 แล้วก็มีโล่ นี่ก็เป็นอีกยุคสมัย

00:06:32,361 --> 00:06:41,895 หนึ่งของไทยใหญ่นะครับ

00:06:41,895 --> 00:06:52,023 โอเคครับ hotsia.com ก็ขอจบประวัติศาสตร์

00:06:52,023 --> 00:06:54,696 ชุดไทยใหญ่ไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตาม

00:06:54,696 --> 99:59:59,000 hotsia.com กันต่อไปนะครับ

 

คลิปอื่นๆในเดือนพฤศจิกายน 2553
laos japanese bridge pakse
guesthouse in pakse
fish at pakse ปลาแม่น้ำเซ
view on bus from ubon to pakse and city view with bus station
pakse bus station สถานีขนส่งปากเซ
bus from ubon to pakse laos
คอร์ทเทนนิสจังหวัดอุบลราชธานี
ซื้อกล้อง sony digital camera
หอยทอดหน้าตี๋อำนวยโชค
โรตี หน้าอุบลวิทย์
หมูสะเต๊ะหน้าร้านตี๋อำนวยโชค
ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบล
ตี๋อำนวนโชค ร้านขาวต้มเมืองอุบล
ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ทุุ่่งศรีเมือง
กินปลาหมึกสดย่างแบบคนอุบล
ศาลหลักเมืองอุบล
ทุ่งศรีเมืองยามเย็น
ตักบาตรที่เชียงคาน
นกบินมาจากลาวที่เชียงคาน
เชียงคานซอย 13
วัดสำโรง
เดินเล่นริมแม่น้ำโขงเชียงคาน
เดินเล่นเชียงคานซอย 8
เชียงคานแม่น้ำโขงTraining regatta chiangkarn
ซ้อมแข่งเรือเชียงคาน Training regatta chiangkarn
วัดศรีคุณเมือง
เชียงคาน
เรือและแพที่เชียงคาน
เดินเล่นริมแม่น้ำโขงเชียงคาน
เชียงคานซอย 8
เชียงคาน
หมอรำที่อุบล
หมอรำ อีสาน
หมอรำซิ่ง isan dance and song
ubon city
tiger fish ปลาเสือตอ
ปลาสลิดบางบ่อที่อุบล
ปลานิล
Pho fish ปลาเทโพ
night life zone big c ubon
dog at ubon "Namwan" เจ้าน้ำหวาน
ลีลาการขายของคนอุบล
กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii
กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii
กาละแม
Grilled squid ปลาหมึกย่าง
ถนนคนเดินหน้าบิ๊กซีอุบล
กินลูกชิ้นแบบคนอุบล
eat fish festival ubon
เทศกาลกินปลากินกุ้งจังหวัดอุบล
ทอดมันมะพร้าวเมืองอุบล
วัดใหญ่ อุบล
คนอุบล
ไข่กระทะเมืองอุบลร้านเนสกาแฟ
ปากหม้อญวนเมืองอุบล
น้ำเต้าหู้ที่อร่อยที่สุดในอุบลฯ
น้ำเต้าหู้ตลาดใหญ่
good morning ubon at moon river ubon
ตลาดใหญ่ ตลาดเช้าของชาวอุบล
แม่น้ำมูล สะพานข้ามไปวารินชำราบ
ข้าวจี่
วัดหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
ตลาดโต้รุ่งเมืองอุบลฯ
ดนตรีริมถนนตลาดโต้รุ่งอุบล
ไส้กรอกอีสานตลาดโต้รุ่งอุบล
ร้านระหว่างทางของฝากจากอุบล
ปากหม้อญวนตลาดโต้รุ่งอุบล
หมูสะเต๊ะโต้รุ่งอุบล
ลูกชิ้นมิตรสัมพันธ์ อุบลราชธานี
กินลูกชิ้นริมทางที่อุบล
แหม่มน้ำเต้าหู้เมืองอุบล
Fruit smoothies night market food
โรตีอุบล banana pancae night market ubon
ubonratchathanee bus station
หน่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อลายอุบล
เม็ดบัวสด
กินฝักบัวอุบล
รถสองแถวประจำทางในอุบล
vip bus from bangkok to ubonratchathanee
สถานีขนส่งรังสิต rangsit bus station
mrhotsia home บ่อปลาหลังบ้านผม
mrhotsia father mother พ่อแม่ของผม Mr.hotsia
ข้าวต้มเที่ยงคืน
การเตรียมปลาสลิดบางบ่อก่อนทอด
การกินปลาสลิดบางบ่ออย่างอร่อยสุดๆ
การทอดปลาสลิดบางบ่อ
ขายส่งปลาสลิดบางบ่อเจ้าใหญ่
ปลสลิดบางบ่อ
ต้มเลือกหมูนายชุ้ยนครสวรรค์
ข้าวต้มนายเจือ นครสวรรค์
ตลาดโต้รุ่งวัดจันทร์นครสวรรค์
พัศพงษ์ คำสาย
nakhonsawan bus station สถานีขนส่งนครสวรรค์
วิธีการทอดปลาสลิด How to fish by frying
bangkok city Thailand view
หอยทอดเจ๊ฮวยนครสวรรค์
ข้าวเหนียวในขนุน Sticky Rice in jack
การกินปลาสลิดบางบ่อ bangbo fish
ราดหน้ายอดผัก Noodle
โต้รุ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ตลาดร้อยปีนครสวรรค์ night market nakhonsawan
อาหารเย็น mr.hotsia my food tonight mrhotsia
ซีฟู้ด sea food
ก๋วยจี๊บสิบสองอร่อย
ขนมเปี๊ยะทอด
ไก่ทอดหาดใหญ่ HadYai Fried Chicken
เต้าทึง
โรงแรมแกรนด์วิษณุ นครสวรรค์
ชาชัก
หอยทอดตลาดร้อยปีจังหวัดนครสวรรค์
ขายของบนรถไฟ sale on train
รถสองแถวนครสวรรค์ public bus train station to city
สถานีรถไฟพิษณุโลก phitsanulok train station
สถานีรถไฟนครสวรรค์ nakhonsawan train station
ตัวเมืองครสวรรค์ nakhnsawan city
ตลาดร้อยปีนครสวรรค์ Market hundred years Nakhon Sawan
หิวข้าวนั่งกินไข่ต้มริมชานชาลา eat eggs
นั่งรถไฟ mrhotsia goto nakhonsawan with free thai railway train from phisanulok
สระผมรอรถไฟพิษณุโลก hair cut phitsanulok
พระพุทธชินราช Wat yai Phitsanulok Province
วิวตอนนั่งรถไฟเที่ยว train view
ขึ้นรถไฟฟรีเที่ยว free train thailand
แมวพิษณุโลก cat phitsanulok
หอยทอดเจ๊ฮวยพิษณุโลก Fried Oyster Je Huay Phitsanulok
สถานีขนส่งพิษณุโลก phitsanulok bus station
ไนท์มาเก็ตพิษณุโลก night market phitsanulok
ริมแม่น้ำน่านที่พิษณุโลก
พิษณุโลกตอนกลางคืน phitsanulok at night
กล้วยปิ้ง 800 banana
ส้มตำเกาะลอย papaya pok pok tak
เที่ยวพิษณุโลก
กลองยาวในงานลอยกระทงสาย
ขบวนแห่กระทงสาย
โรงแรมสงวนไทย ตาก
ตลาดโต้รุ่งจังหวัดตาก
เดินเล่นในงานลอยกระทงสายตาก
กระทงนำการลอยกระทงสาย
สายไหมโบราณ
พลุในงานลอยกระทงสายจังหวัดตาก
สะพานข้ามแม่น้ำปิง งานกระทงสาย
ลอยกระทง
ลอยกระทงสายจังหวัดตาก
งานแสดงบนเวทีกระทงสาย
ลอยกระทงสายจังหวัดตาก
พลุงานลอยกระทงสาย ตาก
กระทงสาย
ขายกระทงสาย
full loykratong sai in tak thailand
ขบวนก่อนลอยกระทงสาย ตาก
พระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำปิงตาก
รูปร่างหน้าตากระทงสาย
โรตีตาก
ผัดไทยไข่กระจุย จังหวัดตาก
ตลาดหน้างานกระทงสายตาก
วิธีการทำข้าวต้มปลา
โรงแรมสงวนไทย จังหวัดตาก
แบล็คแคนยอน คอฟฟี่ BlackCanyon Coffee
โรงแรมแม่ปิงจังหวัดตาก
tuktuk tak from bus station to city
tak bus station ขนส่งตาก
นายเจมส์ข้าวซอย
น้ำพุร้อนที่สูงที่สดในปนะเทศไทย
น้ำตกธารทอง
ผัดไทยไวโอลิน
ตลาดแม่ขะจาน
แม่ขะจาน
จุดชมวิวกว๊านพะเยา
ขนมกล้วย ขนมใส่ไส้
จิ๊นส้มแม่ขะจาน
น้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในประเทศไทย
น้ำบ่อยา
กาละแม
ขนมกาละแม
bus from pai to chiangmai
bus from chiangmai to bangkok
รำวงริมกว๊าน เพลงรักริงโง
รำวงริมกว๊าน คนขี่หลังควาย
ตลาดเช้าแม่ใจ พะเยา
รำวงริมกว๊าน ชวนบ่าวเที่ยวบ้าน
รำวงริมกว๊าน เพลงผ้าห่มสาว
ผัดไทย(Pad Thai)
ร้านเพลิงหมาแหงน
ก๋วยเตี๋ยวผินผิน
รำวงย้อนยุคริมกว๊านพะเยา
สาละวันเตี้ยลง
รำวง
แม่ใจ
บ่อสร้าง
รังผึ้ง
ท่าขี้เหล็ก
เที่ยวท่าขี้เหล็ก
ลุงอินทร์ คนขับรถตุ๊กๆท่าขี้เหล็ก
เทียน
แม่สลองใน
เสี่ยงเซียมซี
ด่านเชียงตุง
แม่น้ำรวก(nam rok river)
ปั้มน้ำมันในพม่า
เที่ยวพม่า
เบียร์พม่า
แม่สาย
แวะกินริมทางในพม่า http://www.hotsia.com
งานวัด
กินไข่ในพม่า
วัดพระหยก
เจดีย์ชเวดากอง
หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
ท่าขี้เหล็ก
ตานก๋วยสลาก
เจดีย์ชเวดากอง ท่าขี้เหล็ก
พระหันหน้าตามเราได้
น้ำอ้อยสด
กระเหรี่ยงคอยาว
กระเหรี่ยงเต้นรำ
วิธีการทำบัตรผ่านแดนที่แม่สาย
หอนาฬิกาเชียงราย
เจดีย์ชเวดากองจำลองที่ท่าขี้เหล็ก
อาข่า
Akha dance
akha baby
way from thakeelek to Karen long neck home
อำเภอพร้าว
โรตีอนามัย
ตลาดโต้รุ่งอำเภอพร้าว
พร้าว
shan dance
old thai song at vieng hang
ดนตรีไทยเดิม
บ้านระเบียงไม้รีสอร์ท เปียงหลวง
Myanmar Dessert at phiang luang
ก๋วยเตี๋ยวเชียงตุง
Lisu dance
thai dance
วัดฟ้าเวียงอินทร์
งานตานก๋วยสลาก
รำโต
ก้าโต
shan song
shan palate(ขบวนแห่แบบไทใหญ่)
shan farmer dance
ปอยเทียน งานปอยเทียน
รำนก
Thai Yai(SHAN) bird dance(The Shan kinnara and kinnari dance)
kinnari dance
แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง
รำเทียนไทใหญ่
โคมยี่เป็ง
วัดฟ้าเวียงอินทร์
เวียงแหง
ก๋วยเตี๋ยวไทใหญ่
THE SHAN history
การแสดงของเด็กไทใหญ่ที่เวียงแหง
สาวไทยใหญ่ทำผมไปปอยเทียน
อาหารไทยใหญ่
SHAN Parade (ขบวนพาเหรดไทยใหญ่)
รำไทยใหญ่(SHAN dance)
ตานก๋วยสลาก(บุญสลากภัตต์)
ร้านขายของในงานวัดไทยใหญ่
สฤงฆารฮัท เวียงแหง
งานตานก๋วยสลากของไทยใหญ่
ชาวนาที่เวียงแหง
เปียงหลวง
ตลาดเช้าเปียงหลวง
บ้านหลักแต่งชายแดนพม่า
ตลาดเช้าเปียงหลวง
งานวัดศรีเมืองหมอก บ้านเปียงหลวง
ข้าวขาหมูเชียงดาว
เวียงแหง
เปียงหลวง
บ้านเลาวู
การตีข้าวแบบโบราณ
บ้านระเบียงไม้รีสอร์ท เวียงแหง 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เปรียบเทียบราคาโรงแรม เว็บโรงแรม Fat Diminisher  infoebookdeals